چرا اگر بادکنک را زیاد باد کنیم میترکد علوم نهم

گام به گام فصل 4 علم نهم

پاسخ فعالیت های علمی فصل نهم از فصل چهارم

نام درس: حرکت چیست؟ | موضوع: پاسخ به فعالیت های سال نهم

پاسخ فعالیت های علمی فصل نهم از فصل چهارم

انتخاب سریع صفحه:

گام به گام علم نهم / فصل چهارم :: حرکت چیست؟ / پاسخ فعالیت های علوم نهم درس 4 پاسخ مجموعه اطلاعات خود را محک بزنید فکر و آزمایش کنید صفحات 41 و 42 و 44 و 45 و 46 و 48 و 50 فصل چهارم تجربی نهم سال علم

پاسخ فعالیت علم نهم صفحه 41

مسافت و جابه‌جایی هر دو از جنس طول‌اند و برحسب متر (m) اندازه‌گیری می‌شوند، ولی می‌توانیم آنها را برحسب واحدهای بزرگ‌تر یا کوچک‌تر طول نیز بیان کنیم.
الف) مسافت طی شده در شکل ۳ چقدر است؟ مقدار به دست آمده را برحسب متر و کیلومتر(km) بیان کنید.
پاسخ: متر ۱۴۱۸ = ۲۰۰+ ۳۲۳ + ۳۰۰+ ۷۳ + ۳۲۰+ ۲۰۲
یک کیلومتر و ۴۱۸ متر
ب) با توجه به مقیاس داده شده روی شکل، اندازه بردارجابه‌جایی دانش آموز را به کمک خط کش به دست آورید.
پاسخ:  ۷۷۰ متر

به پاسخ صفحه 41 علم نهم توجه کنید

یک جسم چگونه باید حرکت کند تا مسافتی که طی می کند با بردار حرکت آن یکسان باشد؟
پاسخ: اگر جسم در یک خط مستقیم حرکت کند فاصله و جابجایی برابر است.

همگام درس / HamGamdars.com

پاسخ خود را در صفحه 41 علوم نهم بررسی کنید

شکل روبرو مسیر طی شده توسط یک دونده را نشان می دهد. فاصله و بردار جابجایی دونده را در شکل مشخص کنید.

خط قرمز: مسافت 〰 / خط آبی : جابجایی ➡

پاسخ فعالیت علم نهم صفحه 42

تندی متوسط خودتان را هنگام رفتن از خانه به مدرسه حساب کنید. اگر با پای پیاده این فاصله را طی میکنید تعداد قدمهای خود را از خانه تا مدرسه بشمارید. طول هر قدم را حدود ۰,۴ متر بگیرید. اگر با خودرو این فاصله را میپیمایید مسافت طی شده را از روی کیلومتر شمار خودرو بخوانید. در هر دو حالت زمان طی مسافت را به کمک ساعت یا زمانسنج اندازه بگیرید.تندی متوسطمسافت (متر)مدت زمان (ثانیه)زمان پایانزمان شروعنوع حرکت۱/۲ متر بر ثانیه = ۳۰۰۰ ÷ ۶۳۰۰۶۳۰۰۳۰۰۰۸:۲۰۷:۳۰با پای پیاده۱۵ متر بر ثانیه = ۴۲۰ ÷ ۶۳۰۰۶۳۰۰۴۲۰۸:۲۲۸:۱۵خودرو

پاسخ خود را در صفحات 42 و 43 علم نهم بررسی کنید

1- رکورد جهانی 100 متر مردان 58.9 ثانیه و متعلق به یوسین بولت دونده جامائیکایی است که در سال 2009 به ثبت رسانده است.میانگین سرعت این قهرمان جهان را محاسبه کنید. معنای فیزیکی عدد حاصل را توضیح دهید.

پاسخ: مفهوم فیزیکی: این بدان معناست که این دونده فاصله کمی بیش از ده متر در ثانیه را طی کرده است یا این دونده مسافتی معادل 10.4 متر در ثانیه را طی کرده است.

جواب در صفحه 43 علم نهم👇

2- کیلومتر بر ساعت (km/h) واحد دیگری از سرعت است که عموماً برای وسایل نقلیه موتوری استفاده می شود. با فرض اینکه هر کیلومتر برابر با 1000 متر و هر ساعت برابر با 3600 ثانیه باشد، نشان دهید که واحدهای کیلومتر در ساعت و متر بر ثانیه به صورت رودررو تبدیل می شوند.

برای بزرگنمایی روی تصویر بالا کلیک کنید 👆

3- شکل زیر نقشه جزیره ابوموسی واقع در خلیج فارس را نشان می دهد. فاصله مسجد جامع تا مسجد خلیج فارس در این جزیره حدود 3.4 کیلومتر است. اگر رانندگی از مسجد جامع تا مسجد خلیج فارس 6 دقیقه طول می کشد، میانگین سرعت ماشین او را بر حسب متر بر ثانیه بیابید.
پاسخ: برای تبدیل متر بر ثانیه به کیلومتر بر ساعت ضرب در 3.6 متر بر ثانیه = 3.6 کیلومتر بر ساعت

جواب جدول صفحه 43 علم نهم

متحرکمصافت طی شدهزمان مصرف شدهتندی متوسط متر بر ثانیهتندی متوسط کیلو متر بر ساعتدونده۱۰۰۰ m۱۵۰ s۶/۶ ۲۳/۷۶خودروی مسابقه۱۰۰۰ m۱۰ s۱۰۰۳۶۰هواپیمای مسافربری۱۰۰۰ m۴ s۲۵۰۹۰۰صوت۱۰۰۰ m۳ s۳۳۳/۳۳۱۱۹۹/۹شاتل فضایی۱۰۰۰ m۰/۱ s۱۰۰۰۰۳۶۰۰۰نور در هواm ۳۰۰۰۰۰/۱ s۳۰۰۰۰۰۰۰۰۱۰۸۰۰۰۰۰۰۰

همگام درس / HamGamdars.com

تست جواب صفحه 44 علم نهم

هدف: یافتن سرعت متوسط ​​
ابزار و مواد مورد نیاز: سیم بلند (4 متر یا بیشتر)، نی، توپ، نوار، کرونومتر، متر نوار
1 – یک تکه نی نوشیدنی را از طول حدود 10 سانتی متر برش داده و روی آن قرار دهید. .
2- دو سر سیم را به دورترین ضلع کلاس ببندید و طول آن را با متر یا خط کش اندازه بگیرید.
3- بادکنک را باد کرده و با دست درب آن را محکم بگیرید تا هوای داخل آن خارج نشود و مانند شکل الف به نی وصل کنید. دیگر با استفاده از نی متصل به آن.
5- با استفاده از تایمر زمان حرکت توپ را اندازه گیری کنید. پاسخ:
پاسخ: 3 ثانیه
توجه: این عدد ممکن است برای هر آزمایش بسته به حجم و میزان بادکردن بادکنک متفاوت باشد. پاسخ:
پاسخ: 4m÷3s=1.33m/s
7- اندازه گیری ها و محاسبات را چندین بار تکرار کنید تا دقت آنها افزایش یابد.

بخونیدش:  چرا در ساعت شلوغ پلیس از سوت استفاده می کند

جواب فکر کن صفحه 45 علم نهم

میانگین سرعت قایق در مثال بالا چقدر است؟ توضیح دهید که چرا مقدار آن با مقدار بدست آمده برای سرعت متوسط ​​برابر است
پاسخ: 113m ÷ 8s = 14.1 m/s = سرعت متوسط

پاسخ خود را در صفحه 46 علم نهم بررسی کنید

طول جاده بین شهر کوهستانی بروجن و شهر تاریخی اصفهان حدود 112 کیلومتر و فاصله مستقیم بین آنها 84 کیلومتر است. اگر خودرویی فاصله بین دو شهر را در 70 دقیقه طی کند، میانگین شتاب و سرعت خودرو بر حسب متر بر ثانیه و کیلومتر بر ساعت چقدر است؟ (لازم به ذکر است که به دلایل مختلف از جمله موانع طبیعی و هزینه ساخت راه، جاده بین دو شهر معمولاً راه مستقیم نیست).

سرعت متوسط ​​= مسافت طی شده ÷ زمان

112000 ÷ 4200 = 26.66 M/s
26.66 × 3.6 = 95.97 کیلومتر در ساعت (km/h)

سرعت = جابجایی ÷ زمان

84000 ÷ 4200 = 20 m/s
20 × 3.6 = 72 کیلومتر بر ثانیه (کیلومتر در ثانیه)

پاسخ خود را در صفحه 48 علوم نهم بررسی کنید

پاسخ خود را چک کنید صفحه 48 علم نهم

همگام درس / HamGamdars.com

پاسخ خود را بررسی کنید صفحه 50 علم نهم

1- موتورسیکلت از حالت سکون در یک خط مستقیم شروع به حرکت می کند و پس از 6 ثانیه سرعت آن به سمت شمال شرقی به 54 کیلومتر در ساعت می رسد. میانگین شتاب موتورسوار را بیابید.

۲- شکل زیر، دونده‌ای را نشان می‌دهد که سرعت آن در شروع حرکت و ۲۰ دقیقه پس از آن داده شده است. شتاب متوسط دونده را حساب کنید. (جواب در قسمت بالا نیز هست!)

شتاب متوسط ​​= تغییرات سرعت ÷ زمان
20 m × 60 s = 1200 s: تبدیل از دقیقه به ثانیه
(8 m/s – 2 m/s) ÷ (1200 s – 0 s1s = ÷ 6 s/s) 0/005 m/s2 = شتاب متوسط

حتما توصیه می شود برای دیدن درس گام به گام علوم نهم بعدی روی لینک پاسخ فصل 5 علوم نهم کلیک کنید. همچنین می توانید سوالات علمی نهم را دریافت نمایید.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام درس یا شماره صفحه آن را با عبارت Lesson Syngam در گوگل جستجو کنید.

در اینجا می توانید مطالب قبلی را مرور کنید.

فشار گاز

راهنمای آموزشی:

برای شروع مبحث فشار در گازها می توانید یک بادکنک به یکی از دانش آموزان بدهید و از او بخواهید تا آنجا که ممکن است باد کند. تغییر شکل بادکنک و احتمالا ترکیدن آن نشان دهنده فشار هوای داخل بادکنک است
در ادامه سعی کنید طبق مراحلی که توضیح داده شده کتاب را بسازید. برای انجام این تست استفاده از ظروف فلزی مانند شکل زیر توصیه می شود. فقط آب جوش را داخل بطری بریزید و برای لحظه ای حرکت دهید، آب را بیرون بریزید و درب بطری را محکم ببندید.
با سرد شدن شیشه و هوای داخل بطری، فرو ریختن بطری را خواهید دید (تصویر زیر). دلیل این مشکل را می توان به راحتی با توجه به فشار اتمسفر توجیه کرد.

آزمایشی پیشنهادی

وسایل مورد نیاز : لیوان شیشه ای یا پلاستیکی شفاف – ظرف آب یا آب رنگی
2 – یک لیوان همانطور که در شکل (b و p) نشان داده شده است، به آرامی آب را وارونه و عمود بر سطح آب وارد کنید. خواهید دید که با پایین رفتن لیوان در آب، نشانگر پایین می آید. یعنی آب در شیشه نفوذ نمی کند. هوای داخل لیوان اجازه ورود آب به داخل لیوان را نمی دهد.

قسمت دوم:
3 – لیوان را مطابق شکل T بصورت افقی داخل مخزن آب قرار دهید. برای اینکه لیوان کاملا وارد آب شود و هوای داخل آن خارج شود
4 – سپس در حالی که لیوان در آب است آن را بچرخانید. به آرامی به طوری که مستقیم باشد (شکل 3). اگر مطابق شکل ج لیوان را به سمت بالا حرکت دهید تا لبه های لیوان از آب خارج نشود، می بینید که آب کاملاً داخل لیوان باقی می ماند. زیرا فشار هوا روی سطح آب داخل ظرف اجازه خروج آب از شیشه را نمی دهد.

خوب است بدانید

یک ستون آب با ارتفاع حدود 10 متر می تواند فشاری معادل فشار اتمسفر ایجاد کند که برابر با 100 هزار پاسکال یا 76
سانتی متر جیوه است (شکل زیر).

پاسخ فعالیت

این فعالیت ساده به فشار اتمسفر و اصل پاسکال مربوط می شود. وقتی دهانه بطری را با لب مسدود می کنیم و در آن می دمیم، فشار هوای بالای بطری افزایش می یابد. طبق اصل پاسکال، این افزایش فشار، هر اندازه که باشد، به تمام قسمت های مایع و همچنین به ویال منتقل می شود. در نتیجه آب از نی خارج می شود. این تست ساده در دستگاه هایی مانند آبپاش ها و سمپاش های دستی که با پمپ کار می کنند (تصویر زیر) کاربردهای زیادی دارد.

بخونیدش:  چرا به فیلتر شکن وصل میشه ولی کار نمیکنه

راهنمای ادامه تحصیل:

پس از انجام آزمایش، توجه دانش آموزان را به شکل 6 کتاب درسی جلب کنید که ستون فرضی مولکول های هوا را نشان می دهد، زیرا هر چه از سطح زمین بالاتر برود، چگالی مولکول های هوا بیشتر می شود. در صورت نداشتن تجهیزات لازم برای آزمایش (بررسی اثرات فشار هوا 2) می توانید از بطری ها و نی های پلاستیکی استفاده کنید (عکس زیر). اما باید توجه داشته باشید که وقتی نی از درب بطری می گذرد، اطراف آن به خوبی بسته می شود تا هوا نتواند از آنجا عبور کند.

پاسخ: فکر کنید

تجربه نشان می دهد که در حالت (ج) آب سریعتر از بطری خارج می شود. زیرا با فشار دادن روی بطری، فشار هوای محبوس شده در بالای بطری افزایش می یابد (به دلیل کاهش حجم آن) و ناگهان آب با سرعت بیشتری خارج می شود.

ایجاد سوراخ در ته بطری تاثیر زیادی در خروج آب از بطری ندارد. زیرا با خروج آب از بطری، هوا وارد بطری می شود که کاهش فشار هوا در بالای بطری را جبران می کند. بنابراین ایجاد سوراخ نمی تواند تاثیر قابل توجهی در خروج آب از بطری نیمه پر داشته باشد.

فعالیت پیشنهادی

بادکنک را مطابق شکل A داخل یک بطری پلاستیکی قرار دهید و آن را در اطراف دهانه بطری بکشید. در قسمت پایینی آن سوراخ ایجاد کنید (تصویر ب). دهانه بادکنک را کاملا با لب بگیرید و به بادکنک باد کنید تا باد شود. پس از اینکه بادکنک فضای داخل بطری را کاملا پوشاند، دهانه آن را با چسب کاملاً ببندید و دهان خود را از بطری خارج کنید. خواهید دید که هوای دمیده شده به بالون همانطور که در شکل P نشان داده شده است آن را باد نگه می دارد. دلیل این امر را می توان به راحتی به دلیل فشار اتمسفر توضیح داد. هنگامی که به بادکنک می دمید، هوای داخل بطری از دهانه خارج می شود. با مسدود کردن دهانه، فشار هوا بسیار بیشتر از فشار هوای داخل بطری است و وارد پوشش خارجی بالون می شود.

ادامه بده…

مطالب مرتبط:
علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) – جلسه اول علوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) – جلسه دومعلوم نهم ، فصل ششم ( فشار و اثار آن) – جلسه سوم

علم نهم فصل ششم (فشار و آثار آن) – جلسه چهارم

علم نهم فصل ششم (فشار و آثار آن) – جلسه پنجم

بخش مرکز آموزشی سایت تبیان

تهیه کننده: مرجان سلیمانیان، تنظیم: نیلوفر یاقوتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا