چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهّز نباشد، نمی تواند قوی شود و در مقابل دشمنانش، مقتدرانه بایستد؟

گام به گام درس 12 مطالعات اجتماعی نهم

پاسخ فعالیت های درس دوازدهم پژوهشی نهم

نام درس: در جستجوی پیشرفت و رهایی از سلطه بیگانگان موضوع: گام به گام پایه نهم

پاسخ فعالیت های درس دوازدهم پژوهشی نهم

انتخاب سریع صفحه:

مطالعات گام به گام برای درس 9/12 :: در جستجوی پیشرفت و رهایی از سلطه بیگانگان

مطالعه فعالیت نهم صفحه 77

1- چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟
پاسخ: با توجه به شکست ایران از ارتش روس و انگلیس علیرغم شجاعت زیاد و پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای اروپایی.

2- آیا فکر می کنید اگر کشوری از دشمن خود کمک بخواهد، دشمن تمام تجربه و دانش لازم برای اصلاح یا توسعه این کشور را در اختیار خواهد داشت؟ برای چی؟
پاسخ: خیر، زیرا دشمن به فکر منافع خود است.

3- به نظر شما چرا اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهز نباشد نمی تواند قدرتمند شود و با قدرت در مقابل دشمنان بایستد؟

پاسخ فعالیت های درس 12 پژوهش نهم

مطالعه 9 فعالیت صفحه 79

4-الف) انگیزه و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بود؟
پاسخ: نوسازی سازمانهای دولتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی، حفظ استقلال کشور و قطع نفوذ روسیه و انگلیس در ایران.

ب) کدام یک از اصلاحات امیرکبیر را مؤثرتر می دانید؟ اگر جای امیرکبیر بودید در این مقطع برای پیشرفت ایران چه می کردید؟

ج) به نظر شما چرا امیرکبیر اصرار به عدم استخدام معلمان و معلمان روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون داشت؟
پاسخ: برای جلوگیری از نفوذ روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران.

5- نقل برخی از اقدامات امیرکبیر در زمینه نشر عدالت و پیشرفت علمی و فرهنگی
پاسخ: – اصلاح قانون مالیاتی
– اجبار مالکان بزرگ به پرداخت مالیات
– ایجاد مدرسه. گزارش رویداد

6- به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و وابستگان خارجی برای از بین بردن و کشتن امیرکبیر توطئه کردند؟
پاسخ: چون از بسیاری از حقوق و اموالی که داشتند محروم بودند و منافعشان در خطر بود.

همگام سازی دوره های HamGamDars.com

مطالعه فعالیت نهم صفحه 81

7-الف) علت اصلی تشکیل نهضت تنباکو چه بود؟
پاسخ: اعتراض به واگذاری امتیازات اقتصادی به بیگانگان و مبارزه با استبداد داخلی و خارجی.

ب) موفقیت جنبش تنباکو چقدر از نظر سیاسی و اجتماعی مهم بود؟
پاسخ: نهضت تنباکو اولین حرکت جدی مردم ایران برای رهایی از نفوذ و سلطه بیگانگان و ایستادگی در برابر ظلم داخلی بود و پیروزی آن حس اعتماد به نفس و روحیه مقاومت و مبارزه را تقویت کرد. مردم.

مطالعه فعالیت نهم صفحه 81

8- با راهنمایی استاد خود متن سند را در کلاس بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید:
الف) دستور لغو امتیاز تنباکو توسط چه کسی و توسط چه کسی به مردم ابلاغ شده است؟
پاسخ: صادر شده توسط ناصرالدین و توسط امین السلطان ابلاغ شد

ب) به نظر شما چرا در این فرمان هیچ اشاره ای به اشتباه شاه و دولت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده است و در عوض لغو آن به لطف و رحمت شاه نسبت داده شده است
پاسخ: خیلی زیاد به خاطر چا پلوسی

ج) تکبر و خودخواهی شاه را در چه قسمت هایی از فرمان می توان دید؟ آیا فکر نمی کنید یکی از عوامل عدم پیشرفت ایران در گذشته وجود چنین حکومتی و چنین شاهانی بوده است؟ مسعود همایونی و بر قدردانی خود از رحمت همایون خسروان بیفزاید و برخی (
) مسلما وجود چنین پادشاهانی که هیچ حقی برای مردم نداشتند و ثروت کشور را جزئی از ثروت خود می دانستند و فقط به دنبال تفریح ​​و سرگرمی بودند. ظلم به مردم مانع پیشرفت کشور شده است.

ت) در هنگام مطالعه متن این سند، چه نکاتی بیشتر شما را به فکر فرو می برد یا توجه شما را جلب می کند؟
پاسخ: پاسخگویی به عهده دانشجو می باشد.

همگام سازی دوره های HamGamDars.com

🧧 همچنین پیشنهاد می شود پاسخ فعالیت های درس 13 پژوهش نهم و همچنین سوالات درس 12 پژوهش نهم را مطالعه کنید.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام درس یا شماره صفحه آن را با عبارت Lesson Syngam در گوگل جستجو کنید.

پاسخ فعالیت های درس 12 سوم دبستان: در این مقاله پاسخ فعالیت های درس 12 مطالعات اجتماعی سوم دبستان در صفحات 77 و 79 و 81 مربوط به درس 12 در پی پیشرفت و رهایی از خارج. تسلط بر بخش آموزشی ماگرتا نتیجه داد.

بخونیدش:  چرا رسول اکرم از رساندن پیام غدیر به مردم نگران بود

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های درس 11 پژوهش نهم

گام به گام درس ۱۲ مطالعات نهم

پاسخ فعالیت درس 12 پژوهش نهم

در پاسخ به فعالیت درس 12 مطالعات اجتماعی نهم داریم:

پاسخ فعالیت در صفحه 77 مطالعات اجتماعی نهم

1- الف) چرا عباس میرزا به فکر نوسازی و اصلاح کشور افتاد؟

با توجه به شکست ارتش ایران در مقابل ارتش روسیه و انگلیس با وجود رشادت ها و دلارهای فراوان و پی بردن به پیشرفت علمی و صنعتی کشورهای اروپایی و ارتش با دانش و تجهیزات نظامی مدرن خود.

2- آیا فکر می کنید اگر کشوری از دشمن خود کمک بخواهد، دشمن تمام تجربیات و دانش لازم برای بهبود یا ارتقای این کشور را فراهم می کند؟ برای چی؟

نه، چون دشمن به فکر منافع خود است.

3- به نظر شما اگر کشوری به سلاح علم و دانش مجهز نیست چرا نمی تواند قدرتمند شود و مقتدرانه در برابر دشمنان بایستد؟

جواب: چون با علم می توان پیشرفت کرد و به سلاح های پیشرفته مجهز شد و قد علم کرد.

پاسخ فعالیت در صفحه 79 مطالعات اجتماعی نهم

4- الف) انگیزه ها و اهداف امیرکبیر از اقدامات اصلاحی چه بوده است؟

در داخل، نوسازی و کارآمدی نهادهای دولتی و مبارزه با مفاسد اداری و اقتصادی است و جدای از این، به حفظ استقلال کشور و توقف نفوذ و دخالت روسیه و انگلیس در ایران توجه ویژه ای می شود.

ب) کدام یک از اصلاحات امیرکبیر را مؤثرتر می دانید؟ اگر جای امیرکبیر بودید برای پیشرفت ایران در این زمان چه می کردید؟

پاسخ: ایجاد مدرسه دارالفنون به دلیل اینکه افراد بیشتری تحصیل کرده اند.

ج) به نظر شما چرا امیرکبیر اصرار به عدم استخدام معلم و معلم روسی و انگلیسی در مدرسه دارالفنون داشت؟

با توجه به سابقه استعماری خود در ایران و اینکه آنها به دنبال منافع و تأثیرات خود در ایران بودند، توانستند با آموزه های خود کشور را به وابستگی برگردانند.

5- مواردی از اقدامات امیرکبیر در زمینه عدالت خواهی و پیشرفت علمی و فرهنگی را بنویسید.

اصلاح قانون مالیات
اجبار مالکان بزرگ به پرداخت مالیات
ایجاد مدرسه دارالفنون
انتشار روزنامه که تصادفی است.

6- به نظر شما با توجه به اصلاحات امیرکبیر چرا شاهزادگان و درباریان قاجار و وابستگان خارجی برای از بین بردن و کشتن امیرکبیر توطئه کردند؟

جواب: چون از حقوق و اموال فراوان خود محروم بوده و منافع آنان مورد تهدید قرار گرفته است.

پاسخ فعالیت در صفحه 81 پژوهش نهم

7- الف) علت اصلی شکل گیری نهضت تنباکو چه بود؟

دادن امتیاز اقتصادی به روسیه و انگلیس و تسلط آنها بر منابع و ثروت و بازار کشور و اعتراض مردمی به آن.

ب) موفقیت جنبش ضد دخانیات از نظر سیاسی و اجتماعی چقدر مهم بود؟

جنبش مردمی باعث عقب نشینی دولت شد و لغو این قرارداد باعث تقویت اعتماد به نفس مردم و روحیه مقاومت و مبارزه شد.

8- با راهنمایی معلم خود متن سند را در کلاس بخوانید و به سوالات زیر پاسخ دهید:

الف) حکم فسخ قرارداد تنباکو از سوی چه کسانی صادر و از سوی چه کسانی به اطلاع مردم رسیده است؟

جواب: صادر ناصرالدین و ابلاغ امین السلطان

ب) به نظر شما چرا در این فرمان هیچ اشاره ای به خطای شاه و دولت در انعقاد اولیه قرارداد با استعمارگران نشده و در عوض لغو آن به لطف و رحمت شاه نسبت داده شده است؟

جواب: به دلیل تملق زیاد

ج) در چه قسمت هایی از فرمان می توان تکبر و خودخواهی شاه را دید؟ فکر نمی کنید یکی از دلایل عدم پیشرفت ایران در گذشته وجود چنین حکومت ها و شاهانی بوده است؟

پاسخ: (مردم باید با دعا برای وجود مسعود همایونی و سپاسگزاری از رحمت کامل همایون خسروان و پرهیز کامل از برخی اعمال جاهلانه خود را از این گرفتاری و تحمیل رها کنند).

یقیناً وجود چنین پادشاهانی که حقوق مردم را در نظر نمی گرفتند و ثروت کشور را جزء ثروت خود می دانستند و فقط به دنبال سرگرمی و ظلم به مردم بودند، مانع از پیشرفت کشور شد.

ج) وقتی متن این سند را می خوانید، چه نکاتی باعث می شود بیشتر فکر کنید یا توجهتان را جلب کند؟

پس از خواندن این سند به امیرکبیر درود می فرستم و ناراحتم که خائنان در کشور همیشه مانع پیشرفت ایران شده اند.

از صفحه 82 کتاب درسی پایه نهم استفاده کنیم

1- خلاصه ای از زندگی نامه وی تهیه کنید و در کلاس با مراجعه به سایت شبکه رشد به نشانی www.roshd.ir یا کتاب های زندگی و خدمات میرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهانی بخوانید.

بخونیدش:  چرا در شطرنج مهره سفید اول حرکت می کند

۲- بپرسید آیا در شهر یا روستای محل زندگی شما آثاری از دوره قاجار باقی مانده است؟ در صورت وجود چنین آثاری از یکی از آنها با عکس گزارش تهیه کنید و به کلاس ارائه دهید.

3- با خواندن متن به سوالات زیر پاسخ دهید.

«تعداد دستگاه‌های بافندگی شیراز که در اوایل حکومت قاجار 500 واحد بود، حدود 60 سال بعد به 10 واحد رسید و پارچه‌های خشن نیز می‌بافیدند. در همین دوره، تعداد کارگاه‌های ابریشم بافی در اصفهان کاهش یافت. 1250 واحد به 12 واحد و اهالی این شهر مصرف کننده پارچه های نخی از کارخانه های انگلیسی شدند.

منبع: مقاومت شکننده، تاریخ تحولات اجتماعی ایران از دوره صفویه تا انقلاب اسلامی، تالیف جان فروشان، ترجمه احمد تدین، نشر رسا، 1377، ص. 196

الف) علت کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دو شهر شیراز و اصفهان چیست؟

چون از انگلستان وارد شده بود.

ب) به نظر شما کاهش تعداد کارگاه های بافندگی در دوره قاجار چه آثار و نتایجی برای مردم ایران داشته است؟

این امر مردم ایران را فقیر کرد زیرا بافندگی یکی از مشاغل مهم آن زمان بود.

ج) در شرایط کنونی چه توصیه ای از این موضوع تاریخی برای اقتصاد کشور می توانیم بگیریم؟

وی بر اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی تاکید کرد.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های درس 10 پژوهش نهم

⭐️ در پایان پاسخ فعالیت های درس 12 پژوهش نهم در صفحات 77 و 79 و 81 تکمیل شده است و در صورت داشتن هر گونه سوال یا مشکل در قسمت نظرات با ما یا سایر دانش آموزان در میان بگذارید و بگذارید. نظرات شما. ما به تمام سوالات به طور کامل و درست پاسخ داده ایم. شما همچنین می توانید آنها را خلاصه کنید. برای یافتن بهتر ما، در انتهای عبارت جستجوی خود در گوگل، Magerta را بنویسید. 😎🌹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا