چرا به حق اولاد بیمه تعلق نمی گیرد

موضوعی که در این مقاله به آن پرداخته شده از سری مقالات آموزش مالیاتی، بیمه و معافیت مالیاتی می باشد. به طور کلی فرمول کلی زیر همیشه در بحث شمولیت در بیمه مد نظر قرار می گیرد: مزایای غیرنقدی مشمول بیمه نمی شود اما تمام مزایای نقدی به استثنای مواردی که سازمان تامین اجتماعی اعلام می کند مشمول بیمه است. خود

برخلاف افکار عمومی که در این فرمول مزایای نقدی مستمر را در بر می گیرد و در افکار عمومی اصطلاح مستمر حداقل چهار پرداخت (سه ماهه) به گفته کارشناسان سازمان تامین اجتماعی را شامل می شود، در حالی که پرداخت بیش از یک بار در سال در نظر گرفته می شود. استاد.

اقلام معاف از حقوق و دستمزد و مالیات بیمه در سال 1402

اقلام معاف از بیمه و اقلام معاف از مالیات حقوق و دستمزد طبق اعلام سازمان تامین اجتماعی در سایت رسمی این سازمان (www.tamin.ir) عبارتند از:

بازخرید روزهای تعطیل؛

هزینه تشکیل خانواده؛

هزینه های سفر و ماموریت فوق العاده؛

عیدی و پاداش پایان سال؛

تفاوت بین کمک هزینه مسکن و هزینه در هنگام بیماری؛

شیر مستقیم؛

پاداش نهضت سوادآموزی;

حق کسر از صندوق ضمانت؛

حقوق و دستمزد پایان خدمت (سال)؛

پاداش افزایش تولید

سایر هزینه های درج شده در فیش حقوقی کارمند جزء اقلام تامین اجتماعی و دستمزد می باشد. با مراجعه به صفحه حقوق و دستمزد می توانید اطلاعات بیشتری در این زمینه کسب کنید.

اقلام معاف از مالیات حقوق در سال 1402

معافیت سالانه اعلام شده از سوی دولت برای سال 1402 برای کل سال 120 میلیون تومان است.

مستمری، پاداش پایان کار، حقوق مرخصی استفاده نشده، مستمری بازنشستگی یا مستمری بازماندگان پرداخت شده به کارمند در زمان بازنشستگی یا در صورت ازکارافتادگی.

هزینه های سفر و ماموریت

عیدی و پاداش پایان سال به میزان یک دوازدهم معافیت سالانه

مزایای غیرنقدی به میزان دو دوازدهم معافیت سالانه

هزینه های درمانی (شامل دو هفتم بیمه اجتماعی کارکنان و بیمه تکمیلی خود و اعضای خانواده)

حقوق نیروهای مسلح

جدا از موارد ذکر شده کلیه پرداختی های مستقیم به کارکنان باید در جدول مالیات حقوق و دستمزد ثبت شود و مالیات تا قبل از پایان ماه بعد از حقوق کارمند کسر و به حساب دارایی واریز شود.

آخرین اطلاعیه سازمان مالیاتی (اوت 1401)

نظریه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اعلام اقلام معاف و غیر معاف از پرداخت مالیات بر حقوق کارکنان دولت و غیردولتی در سال 1401 ( نامه شماره 10041/232/ص 15/5/15). /1401 سازمان امور مالیاتی کشور)

با مراجعه به نامه شماره 84794/11 مورخ 14/04/1401 در خصوص موارد مطروحه به موارد ذیل توصیه می گردد:

الف- بر اساس مفاد بند (1) بخشنامه شماره 13/1401/200 مورخ 28/02/1401 این سازمان مطابق بند (5) بند (الف) تبصره 1. قانون بودجه 1401 کل کشور، درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حق اشتغال، حق مستخدم، مدیریت فوق العاده و فوق العاده مستمر پرداخت ها و مزایای غیر مستمر و غیر آن به استثنای پایان تعطیلات سال بعد از کسر معافیت های مقرر در قانون مالیات های مستقیم و سایر قوانین و همچنین موارد عدم شمول مواد 82 و 83 قانون مالیات مستقیماً شامل کمک هزینه مهدکودک، یارانه غذا، ایاب و ذهاب، مسکن می شود. هزینه ها، کمک هزینه ورزش و کمک هزینه تلفن همراه مشمول مالیات هستند. بدین ترتیب در سال مذکور کمک هزینه مسکن (حقوق مسکن) یکی از مصادیق عدم شمول مندرج در بند (1) بخشنامه است.

لازم به ذکر است مصادیق عدم شمول مندرج در بخشنامه صرفاً پرداخت های مربوط به پوشش هزینه هایی است که به عهده کارفرما می باشد.

ضمناً مفاد بند (5) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1402 کل کشور مانع اعمال موارد غیرشمول مالیاتی که بر اساس سایر مقررات پیش بینی شده است نخواهد بود.

ب- مطابق بند (6) ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، هزینه ایاب و ذهاب و سفرهای فوق العاده ناشی از کار از پرداخت مالیات معاف است.

سقف مالیات حقوق 1402

در قانون مالیات بر مزد امسال به ازای هر مبلغ و مدت وجهی که به عنوان دستمزد دریافت می شود، مبلغ و ضریب مشخصی برای دستمزد کارکنان تعیین شده بود، اما کارگرانی که درآمد ماهانه آنها کمتر از 10 میلیون تومان باشد از پرداخت مالیات حقوق معاف هستند.

همچنین سقف معافیت مالیاتی سالانه کارکنان دولت در سال 1402، 120.000.000 تومان تعیین شد. به این ترتیب نرخ مالیات بر درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایا مستمر و غیر مستمر و سایر پرداخت ها و مزایا به جز مرخصی پایان سال 10.000.000 تومان متغیر است. این نرخ مالیات بر اساس مازاد درآمد دارای درصد افزایش زیر خواهد بود:

با توجه به مازاد 120 میلیون تومانی تا 168 میلیون تومان در سال مالیات 10 درصد (10%).

با توجه به مازاد 168 میلیون تومان تا 276 میلیون تومان در سال، مالیات 15% (15%).

با توجه به مازاد 276 تا 408 میلیون تومانی در سال، 20 درصد مالیات (20 درصد)

با توجه به مازاد 408 میلیون تومانی و بیشتر در یک سال، مالیات 30% (30%).

تبصره: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه شماره 200/99/58 مورخ 14/8/99، وجوه پرداختی بابت کمک هزینه کار، حق مسکن، حقوق اولاد و سایر مزایای اجتماعی را از پرداخت مالیات معاف کرد. اما در پاسخ به این سوال که آیا بن کارگری و حق مسکن مشمول معافیت مالیاتی در سال 1402 می شود؟ باید بگوییم: طبق بند فوق مصوبات بودجه سال 1402 موارد فوق اعم از حق شغل و حق مستخدم و سایر موارد مذکور مشمول پرداخت مالیات می باشد.

چه اقلامی مشمول بیمه و مالیات هستند؟

طبق ماده 85 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1402، سقف معافیت مالیاتی 120.000.000 تومان در هر سال تعیین شد. کلیه پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی که به کارکنان و کارگران انجام می‌شود و رسماً در فیش‌های آنها ثبت می‌شود، کارمندان را واجد شرایط دریافت دستمزد و بیمه می‌کند. مانند حقوق حمل و نقل، حقوق غذا، نظارت، هزینه های تلفن و غیره. . به غیر از معافیت مالیاتی دستمزد 1402 که در بالا ذکر شد.
این پرونده ها به دلیل اینکه توسط کارشناسان موسسه کنترل تامین اجتماعی حسابرسی می شوند بسیار مهم هستند. شایان ذکر است سقف مزایای بیمه در سال 7 برابر حداقل دستمزد اعلام شده در همان سال است و در صورت بیشتر بودن این میزان، افراد از پرداخت بیمه معاف هستند.

بیمه اجتماعی چیست؟ حق بیمه تامین اجتماعی چگونه پرداخت می شود؟

سازمان تامین اجتماعی به عنوان قدیمی ترین و بزرگ ترین سازمان بیمه گر کشور، پوشش بیمه اجباری کارگران، شاغلان و پوشش اختیاری افراد خوداشتغال را بر عهده دارد. بیمه اجتماعی وظیفه اصلی نهاد تامین اجتماعی است. هدف بیمه تامین اجتماعی تحت پوشش قرار دادن نیروی کار کشور برای محافظت در برابر بیماری، از کارافتادگی و بازنشستگی است. استانداردهای این بیمه بر اساس استانداردهای سازمان های بین المللی تامین اجتماعی مانند سازمان بین المللی کار تدوین شده است. در بیمه اجتماعی ایران حق بیمه تامین اجتماعی با مشارکت دولت، کارفرما و بیمه شده پرداخت می شود.

همچنین می توانید با استفاده از نرم افزار محاسبه حقوق، حق بیمه پرداختی را محاسبه کنید.

حق بیمه چگونه محاسبه می شود؟

در مشاغل عادی، نرخ کل پاداش 30 درصد کل حقوق و مزایا است و این 30 درصد شامل موارد زیر است:

20% حق بیمه از طرف کارفرما که قانوناً مسئولیت پرداخت آن بر عهده کارفرما می باشد.

7% حق بیمه از کارفرما که تعهد قانونی کارکنان به پرداخت است و معمولا از دریافتی ماهانه کارکنان کسر می شود.

بخونیدش:  چرا اشکانیان در تاریخ جهان به جنگاوری مشهور بودند

حق بیمه بیکاری 3 درصد که قانوناً توسط کارفرما قابل پرداخت است.

دانش حسابداری حقوق و دستمزد در محاسبه حق بیمه بسیار مهم است. اگر حق بیمه به درستی محاسبه نشود می تواند مشکلات و جریمه های زیادی را به دنبال داشته باشد.

حق بیمه اختیاری چیست و چگونه محاسبه می شود؟

بیمه اختیاری یکی از انواع بیمه های خوداشتغالی است که مربوط به افرادی است که تحت پوشش بیمه خاص نیستند و مستقیماً تحت پوشش قرارداد با سازمان هستند. حق بیمه اختیاری 27 درصد از حقوق توافق شده را شامل می شود. دولت علاوه بر این 27 درصد، 3 درصد حق بیمه خوداشتغالی را نیز طبق قانون تامین اجتماعی پرداخت می کند.

مثال: حداقل دستمزد روزانه در سال 1401 مبلغ 1.393.250 ریال است.

بنابراین حداقل دستمزد ماهانه برای ماه های 31 روز برابر است با:

1,393,250 x 31 = 43,190,750

و مبلغ 8.500.000 ریال بابت مواد غذایی و 5.500.000 ریال حق مسکن نیز به مبلغ فوق اضافه می شود که حاصل جمع مبالغ فوق می شود:

(43,190,750+8,500,000+5,500,000) = 57,190,750

حق بیمه سهم کارفرما به میزان 23 درصد از مبلغ فوق و برابر است با: 13.153.872 ریال.حق بیمه سهم کارکنان به میزان 7 درصد از مبلغ بالا و برابر است با:  4.003.352 ریال.

در صورتی که کارفرما مبالغ دیگری را که مشمول کسر حق بیمه است به کارمند پرداخت کند، آن مبالغ علاوه بر مبالغ فوق بوده و در محاسبات منظور خواهد شد. حسابداران از نرم افزار حسابداری خدماتی برای محاسبه معافیت پرداخت انواع بیمه استفاده می کنند.

سیستم حقوق و دستمزد

محاسبه و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان یکی از محاسبات مهم و در عین حال زمان بر در بخش های مالی و اداری هر شرکت می باشد.

این سیستم به شما کمک می کند

اطلاعات کارمند خود را ثبت کنید

تهیه دیسکت های بیمه حقوقی و مالیاتی در قالب های مورد قبول تامین اجتماعی و بیمه اموال طبق آخرین تحولات قانونی

محاسبه مالیات حقوق به چهار روش

سیستم حقوق و دستمزد را به سیستم ورود و خروج کارکنان وصل کنید

تهیه دیسکت پرداخت حقوق برای همه بانک ها

پس از انجام محاسبات، اقساط ماهانه، مانده وام و پرداخت خالص چک حقوق را به کارکنان خود اطلاع دهید.

سیستم حسابداری

سیستم حسابداری سپیدار با بستن خودکار حساب های سود و زیان و صدور اسناد اختتامیه و افتتاحیه به شما کمک می کند تا به راحتی عملیات پایان سال را انجام دهید.

این سیستم به شما کمک می کند

درج انواع کدهای پیش فرض تجاری، تولیدی، خدماتی و پیمانکاری

ثبت موسسات حقوقی به ساده ترین روش ممکن

معاملات با حجم بالا در پایان سال به طور خودکار

گزارش گردش حساب و مانده حساب در تمام سطوح، به طور جداگانه برای انتخاب

پیوست ها را به اسناد حسابداری ضمیمه کنید

تبدیل ارزهای مختلف به ارز پایه در معاملات تجاری و صدور اسناد مبادله ای

اطلاع از اصلاح یا حذف اسناد حسابداری با پیامک

مزایای غیر مشمول مالیات – این مزایا مشمول مالیات نیستند!

ماموریت در صورتی فوق العاده است که مربوط به فعالیت شرکت باشد و در 50 کیلومتری محل اصلی شرکت واقع شده باشد و یا مجبور به توقف در شب برای انجام کارهای موقت باشد.

سنوات خدمت کارمند

بیمه بیست و هفتم از کارگران شروع می شود

وجوه پرداختی در صورت فوت، بازنشستگی، از کارافتادگی، استعفای کارگر

وجوه پرداخت شده برای روزهای مرخصی استفاده نشده کارکنان

یک مهمانی دوازدهم

دو دوازدهم مزایای غیر پولی پرداختی به کارکنان

وجوه از محل بیمه برای جبران خسارت و درمان صدمات بدنی و غیره.

50٪ مالیات بر حقوق برای کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه یافته

وجوهی که کارفرما برای معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیماً یا از طریق کارمند بر اساس اسناد مثبته به پزشک یا بیمارستان پرداخت می کند.

صددرصد دستمزد کارکنان شاغل در مناطق آزاد

Bounty Pools چیست؟ آیا وجوه پرداختی برای بازنشستگی مشمول مالیات است؟

ذخایر حق بیمه شامل حق بیمه های دریافتی بیمه گر می باشد که هزینه های بیمه شخص بیمه شده در آینده از محل آن پرداخت خواهد شد. به عنوان مثال، یک کارمند حق بیمه صادر شده به مدت 30 سال را پرداخت می کند و تمام این بیمه های پرداخت شده ذخیره بیمه محسوب می شود. اندوخته بیمه را حق بیمه غیرحضوری نیز می گویند. یکی از انواع ذخیره حق بیمه، ذخیره فنی حق بیمه است. ذخایر حق بیمه برای پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده می شود. طبق قانون، وجوهی که برای بازنشستگی پرداخت می شود مشمول مالیات نیستند و مالیات ندارند.

هزینه های درمانی کارکنان معاف از کسر مالیات!

تبصره- مالیات هزینه های درمانی توسط کارفرما قابل کسر نیست و در صورتی که چنین مبلغی از وی کسر شده باشد، کارمند باید به عنوان مؤدی واقعی نسبت به استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر حقوق خود (در صورت وجود) درخواست کند. کتبی، مطابق ماده 87 قانون مالیات های مستقیم.

تبصره- مرجع کسر هزینه های معالجه و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج که مستخدمین برای معالجه خود و افراد تحت تکفل آنها پرداخت می کنند، اداره امور مالی محل دریافت مالیات بر حقوق آنان خواهد بود. درآمد و کارکنان می توانند پس از پایان سال نسبت به انجام هزینه ها با ارائه نسخه اصل گواهی و مدارک مصوب مربوط به هزینه های مذکور در سال مالیاتی، درخواست استفاده از تسهیلات موضوع ماده 137 قانون ذی صلاح را نمایند. سازمان مالیاتی (استنباط از ماده 4 بخشنامه 19418/4385/211 مورخ 11/07/1383 سازمان امور مالی کشور)

آیا هزینه های مأموریت جزء اقلام مشمول مالیات هستند؟

حق انتقال نکته بسیار مهمی است که در قانون به آن اشاره شده است. در بند 6 ماده 91 قانون مدنی صراحتاً «هزینه ایاب و ذهاب و فوق العاده ایاب و ذهاب ناشی از کار» از پرداخت مالیات معاف است. اگر دقت کنید در این پاراگراف از کلمه فوق العاده و به دنبال آن کلمه work related استفاده شده است. هر جا در قانون کار از فوق العاده نام برده شده، منظور از مزایای اجتماعی مانند فوق العاده اضافه کاری، فوق شیفت کاری است. در آنجا نیز قانونگذار به صراحت حق سفر را که دقیقا معادل فارسی حق رسالت است بیان کرده است. در ادامه قانونگذار به کار اشاره کرده است. طبق ماده 36 قانون کار، منظور از اشتغال، مزایایی است که در نتیجه شرایط استخدام به کارمند پرداخت می شود، مانند حق جذب، حق آب و هوا. بنابراین در رابطه با استخدام، پولی است که شرکت برای رفتن کارمند به ماموریت پرداخت می کند.

آیا حق تولد تحت پوشش بیمه است؟ آیا بر ارث مالیات تعلق می گیرد؟

یکی از سوالات مکرر بسیاری از افراد در زمینه معافیت بیمه، بحث حقوق کودک است. طبق قانون حق ولادت مشمول بیمه نمی شود. اما اگر کمک هزینه عائله مندی در فیش حقوقی کارمند پرداخت شود، کمک هزینه عائله مندی مشمول مالیات است. شرکت ها در ارسال لیست مالیات حقوق به این نکته توجه کنند.

آیا بازنشستگان مشمول مالیات هستند؟

سوال دیگری که در رابطه با مالیات بر دستمزد مطرح می شود این است که آیا درآمد مستمری بگیران شامل اقلام غیر مشمول مالیات می شود یا خیر؟ در این مورد باید توجه داشت که حقوق مستمری بگیران از مالیات معاف است اما در صورتی که مستمری بگیر در سازمان دیگری کار کند و این فعالیت ثبت شده باشد، از حقوق سازمانی که مستمری آن ثبت شده است مشمول مالیات می شود.

بخونیدش:  چرا امام حسین با خانواده به کربلا رفت

آیا حق مسکن مشمول بیمه است؟

طبق بخشنامه شماره 466/99/1000 مورخ 1398/1/27 سازمان تامین اجتماعی، کمک هزینه مسکن کارگران مشمول کسر از حق بیمه می باشد.
در این بخشنامه تصریح شده است: «کارفرمایان ذیربط باید… در هنگام تنظیم لیست حقوق و دستمزد مزایای مربوط به مبلغ ذکر شده و سایر ارکان کسر حق بیمه از قبیل پایه مستمری، کمک هزینه مسکن و غذای دوران اشتغال و غیره را در ستون های مربوطه وارد نمایید. و حق بیمه را کسر و به نمایندگی مربوطه پرداخت می کند. همچنین همانطور که گفتیم کلیه درآمدها و مزایایی که در فیش حقوقی کارمند درج شده است مشمول مالیات دستمزد می باشد. بنابراین حق مسکن شامل مالیات بر دستمزد و بیمه نیز می شود.

آیا برای سنوات مالیاتی اعمال می شود؟

سنوات خدمت معمولاً برای برخی از کارفرمایان مبهم است. مستمری در صورت پرداخت در پایان خدمت و به میزان تعیین شده در قانون (حقوق یک ماه) از مالیات معاف است. ضمناً سنوات مشمول کسر و پرداخت حق بیمه نمی باشد. یکی از تخلفات کارفرمایان در این مورد کسر مبلغی از سنوات بابت مالیات بر درآمد است که فاقد مستندات قانونی بوده و قانوناً تخلف محسوب می شود. بدون شک معافیت سنوات، مالیات سالانه نخواهد بود. اگرچه اجرای قانون جدید از سال 95 اعلام شده است، اما طبق قانون قبلی، استدلال کارفرمایان بسیار ضعیف و غیر مستند و مغایر با اصول و موازین حقوق عمومی و حقوق کار بوده است. اما با اصلاح بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم، کارفرمایان مکلف به پرداخت سنوات سالانه کارگران بدون کسر مبلغی به عنوان مالیات هستند.

آیا عیدی مشمول بیمه و مالیات است؟

عیدی مشمول بیمه نمی شود اما در خصوص مالیات شرایطی دارد. طبق قانون، مرخصی یا پاداش در صورتی از پرداخت حق بیمه معاف است که در چارچوب قانون کار (3 برابر حداقل دستمزد در سال) باشد. البته به شرطی که کمتر از یک دوازدهم معافیت سالانه باشد از پرداخت مالیات نیز معاف خواهد بود. اگر صاحب فروشگاه هستید با استفاده از نرم افزار فروشگاهی سیستم سپیدار به راحتی می توانید هدایای کارکنان را محاسبه و ثبت کنید.

حق بیمه صادر شده چیست؟ چه تاثیری بر مالیات بیمه دارد؟

حق بیمه صادر شده هزینه ای است که شرکت بیمه برای بیمه افراد دریافت می کند. حق بیمه بسته به نوع بیمه متفاوت است. هر شرکت بیمه بر اساس خدماتی که ارائه می دهد حق بیمه دریافت می کند.

معوقات چیست؟ مشمول بیمه و مالیات هست؟

در مواقعی که کارفرما از پرداخت حق بیمه یا بیمه کارکنان خود کوتاهی می کند، سازمان تامین اجتماعی کارفرما را موظف به پرداخت حق بیمه با محاسبه حق بیمه باقی مانده سررسید می کند. تامین اجتماعی برای محاسبه حق بیمه معوقه 30 درصد حقوق جاری کارمند یا کارگر را در نظر گرفته و به تعداد ماه های پرداخت نشده حق بیمه دریافت می کند. حق بیمه معوقه نیز یکی از موارد مشمول بیمه و مالیات است که باید توسط کارفرما پرداخت شود.

فعالیت های مشمول معافیت از حق بیمه کارفرما

برخی از کارگاه ها که در حال حاضر تعداد آنها به 38 نفر می رسد و طبق قانون معافیت از حق بیمه از طرف کارفرما تا 5 کارگر از حق بیمه کارفرما معاف هستند. فهرست آن در ذیل آمده و شرایط آن بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین شده است و در صورت تسلیم و پرداخت لیست حقوق و حق بیمه مربوطه در مهلت مقرر به سازمان تا زمان معافیت 5 کارگر از پرداخت معاف می شود. سهم کارفرما از حق بیمه و دولت سهم کارفرما در این کارگاه ها را پرداخت می کند.

فعالیت های تولیدی، صنعتی و فنی زیر برای حداکثر 5 کارگر از حق بیمه کارفرما معاف هستند:

ساخت و خمش آلومینیوم

ساخت سالن خودرو

آهنگری، تراشکاری فلز (ساخت قطعات)، اسپند، تراشکاری

انواع بافتنی

آبزی پروری

پرورش و نگهداری دام و طیور

ساخت و تعمیر انواع پمپ آب

تولید گازهای صنعتی و پزشکی و کپسول آتش نشانی

ترازو، ترازو و ترازو

تولید کننده تابلوهای برق فشار ضعیف و فشار قوی

تعاونی های تولیدی وابسته به دستگاه های دولتی مانند مرکز توسعه خدمات تولیدی و ساختمانی کشور که فعالیت آنها جنبه تولیدی، صنعتی و فنی دارد.

چاقو سازی

تولید انواع لامپ های آشپزی

چاپ شامل: چاپ، حروفچینی، حکاکی، کلیشه ای، لیتوگرافی و انواع صحافی

تو دیوانه ای

انواع دوخت (به جز دوخت کلاه، دوخت چادر، دوخت لحاف، دوخت ماشین)

تولید درب و پنجره

ریخته گری

لباس شامل: کیف و چمدان، کمربند و کیف است

سماور سازی

صابون سازی

کارگاه های صنایع دستی

کارگاه های صنایع روستایی که فعالیت آنها تولیدی، صنعتی و فنی است

فخاری

قالب

تولید کنندگان قفل

کاشی سازی و سرامیک سازی

کفش سازی

ساخت و تولید انواع مخازن

موزاییک سازی – بلوک سازی

تولید کنندگان میز و صندلی، کمد، قفسه، کابینت آشپزخانه

ساخت و تولید انواع ماشین آلات کشاورزی و ابزار و تجهیزات مربوطه و تعمیرات آنها

معادن سطحی که ظاهر کارگاهی دارند

پول را احساس کنید

یخ سازی

انجمن ها و اتحادیه های تعاونی روستایی و کشاورزی با ماهیت تولیدی، صنعتی و فنی و واحدهای تولیدی کشاورزی

ناشران و مؤسسات انتشاراتی

کارکنان شناورهای باری و صیادی در استان های جنوبی کشور

حق بیمه انعطاف پذیر چیست؟ آیا تعدیل در محاسبه حق بیمه تاثیر دارد؟

در بیمه نامه های بلندمدت که مدت بیمه نامه چندین سال است (مانند بیمه عمر) بیمه گذار از تعدیل استفاده می کند. اگرچه ممکن است ارزش خدمات (مانند سرمایه عمر) در سال های بعدی بیشتر از سال اول باشد، اما میزان بیمه معمولاً طبق قرارداد اولیه ثابت می ماند. برای پرداخت خسارت بر اساس ارزش روز در صورت وقوع حادثه معمولاً مبلغی بین 10 تا 30 درصد به عنوان تعدیل در بیمه منظور می شود. حق بیمه قابل تنظیم با درصد تعدیل انتخابی در آینده افزایش خواهد یافت. محاسبه پاداش تعدیل شده مشابه پاداش ثابت است و فقط درصد انتخابی اعمال می شود.

در پایان پیشنهاد می کنیم مقاله کاربردی و جامع با موضوع گزارش مالیاتی منتشر شده در وبلاگ سپیدار سامانه را مطالعه فرمایید.

نرم افزار حسابداری بازرگانی همکاران سیستم سپیدار با چهار بسته نرم افزاری تولیدی، خدماتی، تجاری و قراردادی، برای مدیریت چابک تر کسب و کارهای کوچک طراحی شده و با توجه به نیاز این مشاغل، استفاده از آن بسیار آسان است.

حق اولاد مانند حق مسکن یکی از مزایایی است که در قانون کار و تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. این حق برای افزایش رفاه کارکنان دارای فرزند در نظر گرفته می شود. بنابراین حق اولاد شامل همه کارگران و کارمندان نخواهد شد و شرط بهره مندی از این حق، داشتن فرزند است. لازم به ذکر است که طبق قانون کار، پرداخت حق اولاد جزء وظایف کارفرما می باشد. سوالی که مطرح می شود این است که بدانیم شرایط پرداخت این امتیاز چگونه خواهد بود و آیا در صورت عدم پرداخت این غرامت، عواقبی برای کارفرما خواهد داشت؟

در ادامه این مقاله به بررسی چارچوب حاکم بر حقوق کودکان می پردازیم و نکات لازم را برجسته می کنیم. لازم به ذکر است جهت تنظیم و امضای انواع قراردادهای کاری آگاهی از شرایط و ضوابط حاکم بر حقوق کودکان ضروری است.

بخونیدش:  چرا در مجمع الجزایر آتشفشانی کوه آتشفشانی زیادی وجود دارد

حق کودکان در سال 1402 چیست و چرا به شاغلین مشمول قانون کار تعلق می گیرد؟

بر اساس مفاد قانون کار کلیه شاغلانی که به منظورهای مختلف بر اساس قانون کار و با قرارداد کار مشغول به کار شوند، مشمول دریافت حق کار خواهند شد. به عبارت دیگر حق الامتیاز مبلغی است که در ازای انجام کار به کارگر پرداخت می شود. حقی الساعی طبق ماده 34 قانون کار شامل کلیه فیش های قابل استفاده می باشد. ماده 34 قانون کار در کنار سایر مزایای قانونی کار برای کارگران، به حق اولاد نیز اشاره کرده و آن را مشمول قانون الساعی می داند. بنابراین، کارفرما ملزم به پرداخت آن تحت شرایط مقرر در قانون کار خواهد بود.

حق ولادت امسال (سال 1402) توسط شورای عالی کار تعیین و رسماً اعلام شد. لذا کارفرمایان موظفند در محاسبه حقوق و مزایای کارکنان خود به این مصوبه توجه کنند.

روش های پرداخت حقوق کودک در سال 1402 توسط کارفرما و نحوه دریافت این کمک هزینه!

به طور کلی شرایط پرداخت کمک عائله مندی را قانون تامین اجتماعی تعیین می کند. بر اساس ماده ۸۶ این قانون کمک هزینه عائله مندی منحصراً برای دو فرزند کارگران بیمه شده در نظر گرفته می شود. شرایط پرداخت این غرامت به شرح زیر خواهد بود:

کارمند بیمه شده باید حداقل هفتصد و بیست روز سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشد.

سن فرزندان شاغل بیمه شده کمتر از هجده سال تمام بوده و یا به دلیل بیماری یا ازکارافتادگی در حال تحصیل و یا قادر به کار نیستند (مطابق گواهی کمیسیون های پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی).

در اینجا لازم به ذکر است که طبق شرایط و مقررات جدید سقف پرداخت کمک هزینه فرزند فقط برای دو فرزند حذف شده است و این مزایا برای کلیه فرزندان کارکنان بیمه شده لحاظ خواهد شد.

در خصوص شرط اول از نظر داشتن حداقل هفتصد و بیست روز سابقه پرداخت حق بیمه، لازم به ذکر است که این مورد باید به تایید واحد درآمد سازمان تامین اجتماعی برسد. ضمناً در صورت شاغل بودن و تحصیل فرزند یا فرزندان ذکور کمک هزینه اولاد تا سن بیست و شش سالگی به آنها تعلق می گیرد. در مورد فرزندان اناث، حق فرزند تا زمان ازدواج به آنها تعلق می گیرد. بنابراین پس از ازدواج، کمک هزینه عائله مندی به کارگر پرداخت نمی شود. بدیهی است در صورت طلاق دختر بار دیگر حق فرزندی او با توجه به شرایط مقرر در قانون به مدعی حق تعلق می گیرد.

آیا زن و شوهر شاغل هر دو می توانند از این امتیاز استفاده کنند؟

با توجه به شرایط مقرر در ماده 86 تامین اجتماعی، حق اولاد در سال 1402 برای همسرانی که در یک واحد تولیدی شاغل هستند امکان پذیر است. به طوری که هر کدام به صورت جداگانه می توانند کمک هزینه فرزندان تحت تکفل را دریافت کنند. البته لازم به ذکر است که برای بهره مندی از این امتیاز، هر یک از زوجین باید مشمول شرایط مقرر در ماده 86 قانون کار باشند. در غیر این صورت کمک هزینه فرزند فقط به زوجی تعلق می گیرد که دارای این شرایط باشند.

حقوق کودک 1402 کارگر چگونه محاسبه می شود؟

در مورد احتساب حقوق کودک، ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی شرایطی را پیش بینی کرده است. بر اساس این ماده حقوق فرزند 1402 کارمند معادل سه برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ساده به ازای هر فرزند خواهد بود. بر این اساس، برای محاسبه کمک هزینه اولاد، ابتدا حداقل دستمزد روزانه را سه برابر کنید، سپس حاصل را در تعداد فرزندان واجد شرایط ضرب کنید.

در نظر داشته باشید که کلیه موارد ذکر شده در این بند مشمول قانون کار و قانون تامین اجتماعی خواهد بود زیرا جزئیات پرداخت کمک عائله مندی در بخش دولتی از شرایط دیگری تبعیت می کند و با چارچوب کار متفاوت خواهد بود. .

حقوق فرزند کارگر در سال 1402 چقدر بالاست؟

با توجه به آنچه در خصوص نحوه محاسبه حقوق فرزند کارمندان در سال 1402 گفته شد، جزئیات پرداخت این حق در سال 1402 به شرح زیر خواهد بود:

کمک هزینه فرزند در سال 1402 برای یک ماه 5.308.284 ریال و برای هر روز کاری 176.942 ریال است.

به همین ترتیب، می توانید کمک هزینه فرزند یا نفقه فرزند را برای حداکثر سه فرزند محاسبه کنید.

برای دریافت حق ولادت 1402 کارگر چه مدارکی باید توسط متقاضی به کارفرما ارائه شود؟

برای بهره مندی از این حق، کارمند باید مدارک زیر را به کارفرما ارائه دهد:

مدارک مبنی بر پرداخت حداقل دو سال بیمه طبق قانون تامین اجتماعی.

گواهی تولد فرزند و گواهی تولد پدر یا مادر خوانده؛

برای فرزندان بالای 18 سال در صورت دانش آموزی گواهی کار و در صورت نکول عضو یا بیماری گواهی تایید کمیسیون های پزشکی.

اگر کارفرما این مبلغ را پرداخت نکند، کارمند چه کاری می تواند انجام دهد؟

عدم پرداخت حقوق کودک 1402 از سوی کارفرما موجب مسئولیت وی می شود. در این زمینه ماده 87 قانون تامین اجتماعی بر این وظیفه تاکید دارد. ضمناً با توجه به تبصره مندرج در ماده اخیر هر گاه بین کارمند و کارفرما در خصوص پرداخت کمک عائله مندی اختلافی پیش آید به شرح فصل نهم قانون کار در زمینه اختلاف عمل خواهد شد. وضوح.

آیا حق تولد مشمول مالیات است؟

شاید برای شما هم این سوال پیش آمده باشد که آیا کمک هزینه عائله مندی مشمول مالیات است؟ در پاسخ باید توضیح داد؛ همانطور که در ابتدای این مقاله اشاره کردیم، کمک هزینه عائله مندی جزء مزایای قانون کار است. به طوری که این مزایا فقط به کارکنان دارای فرزند و به منظور تامین شرایط لازم رفاهی تعلق می گیرد. بنابراین امتیاز فرزندان یکی از محاسن شاغل بودن محسوب می شود و ربطی به خود شغل ندارد. همچنین در قسمت مالیاتی کمک هزینه فرزند ذکر نشده و لذا این حق بیمه مشمول مالیات نخواهد بود.

آیا حق تولد تحت پوشش بیمه است؟

خیر به طور کلی با توجه به شرایط مقرر در قانون کار، کمک هزینه عائله مندی شامل بیمه نمی شود. در صورتی که حق فرزند در بیمه لحاظ شود، مبلغ به وسیله فیش حقوقی معتبر پرداخت می شود.

حق فرزندان مستمری بگیران تامین اجتماعی چقدر است؟

آیا حق فرزندان مستمری بگیران تامین اجتماعی با توجه به شرایط مذکور در این ماده محاسبه می شود؟ آره. به طور کلی می توان گفت که هیچ تفاوتی بین حقوق فرزندان مستمری بگیران تامین اجتماعی و حقوق کارمندان وجود ندارد. بدین ترتیب استحقاق فرزندان مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس شرایط مقرر در ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد. بدین ترتیب کمک هزینه فرزندان مستمری بگیران معادل سه برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر ساده در ماه برای هر فرزند خواهد بود.

یادت باشه

حقوق کودکان یکی از ارکان اساسی هر قرارداد کاری محسوب می شود. البته همانطور که گفته شد این امتیاز فقط به کارمندانی تعلق می گیرد که دارای فرزند باشند. توجه داشته باشید که هنگام تنظیم روابط کاری خود تحت انواع قراردادهای کاری، باید حقوق فرزندان را نیز ذکر کنید. در صورت نیاز به مشاوره تخصصی در این زمینه می توانید از خدمات مشاوره حقوقی تلفنی ما بهره مند شوید. از طرفی می توانید با استفاده از خدمات تعدیل قرارداد رکلا، تعدیل تخصصی قرارداد کاری خود را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا