چرا به غشا میگن موزائیک سیال

مدل موزاییک سیال غشای پلاسمایی چیست؟ – تعریف مدل موزاییک سیال

مدل موزاییک سیال یکی از روش‌های درک غشاهای بیولوژیکی است که با اکثر یافته‌های تجربی همخوانی دارد. بر اساس این فرضیه، اجزای غشایی مانند پروتئین ها و گلیکولیپیدها یک موزاییک متحرک را در یک محیط سیال تشکیل می دهند که توسط دریایی از فسفولیپیدها تشکیل شده است. محدودیت هایی برای حرکت جانبی وجود دارد و زیر دامنه های غشایی عملکردهای متمایزی دارند.

مدل موزاییک سیال یک مدل پذیرفته شده کلی برای توصیف ساختار غشای پلاسمایی است که سلول ها را احاطه کرده است. در سال 1972، SJ Singer و Garret L. Nicolson مدلی را پیشنهاد کردند که از آن زمان به یک پارادایم اساسی تبدیل شده است. زیست شناسی سلولی

اصطلاح “سیال” به این واقعیت اشاره دارد که غشای پلاسمایی یک ساختار سفت و سخت نیست، بلکه یک لایه دائما در حال حرکت، پویا و انعطاف پذیر است. دولایه لیپیدی از دو لایه فسفولیپید تشکیل شده است که سرهای آبدوست (آب دوست) آنها به سمت بیرون و دم های آبگریز (آب ترسان) آنها به سمت داخل سازماندهی شده است. پیکربندی آن امکان ساخت یک مانع پایدار را می دهد که فضای داخلی سلول را از محیط خارجی جدا می کند.

بخش “موزاییک” مدل به این واقعیت اشاره دارد که غشای پلاسمایی از چندین مولکول تشکیل شده است که در دولایه لیپیدی تعبیه شده اند. آنها شامل پروتئین های غشایی انتگرال است که تمام عرض غشاء را در بر می گیرد، همچنین پروتئین های غشای محیطی و لیپیدهایی که فقط تا حدی در غشا ادغام می شوند. چینش مولکول ها در غشا تصادفی نیست و ظاهری موزاییک به آن می دهد.

مدل موزاییک سیال توضیح می دهد که چگونه غشای پلاسمایی جریان مواد به داخل و خارج از سلول را تنظیم می کند و همچنین نحوه ارتباط آن با سلول های همسایه و واکنش به تغییرات محیطی را توضیح می دهد. این مفهوم همچنین برای درک چگونگی تعامل داروها و سایر ترکیبات با غشای پلاسما و تغییر فعالیت سلولی ضروری است.

چالش حدس کلمهتنها 1% کاربران قادر به حل این چالش هستند.

کلمه پنهان در این داستان را حدس بزنید

ارسال
فاش کردن
بعدی
اشاره

اجزای غشای پلاسمایی

غشای پلاسمایی یک ساختار پویا و پیچیده است که به عنوان یک مانع بین سلول و محیط آن عمل می کند. از چندین عنصر متمایز تشکیل شده است، از جمله:

فسفولیپیدها: اینها اجزای ساختاری اصلی غشای پلاسمایی هستند. آنها با تشکیل یک لایه دولایه لیپیدی که دم های آبگریز به سمت داخل و سرهای آبدوست رو به بیرون هستند، مانعی بین داخل سلول و محیط خارجی ایجاد می کنند.

هاپروتئین ها در دولایه لیپیدی دفن می شوند و طیف وسیعی از فعالیت ها را انجام می دهند، از جمله انتقال مواد از طریق غشاها، شناسایی سلول های دیگر و تسهیل ارتباط بین سلول ها.

کلسترول: کلسترول یک لیپید موجود در غشای پلاسمایی است. به تثبیت غشا کمک می کند و از سیال یا سفت شدن آن جلوگیری می کند.

گلیکولیپیدها: گلیکولیپیدها لیپیدهایی هستند که حاوی یک گروه کربوهیدرات متصل هستند. آنها در سطح بیرونی غشاء قرار دارند و در تشخیص سلول نقش دارند.

گلیکوپروتئین ها: گلیکوپروتئین ها پروتئین هایی هستند که حاوی یک گروه کربوهیدرات متصل هستند. آنها علاوه بر قرار گرفتن در سطح بیرونی غشا، در شناسایی و ارتباط سلولی نقش دارند.

کربوهیدرات ها اغلب با پروتئین ها یا لیپیدهای سطح بیرونی غشای پلاسما مرتبط هستند. آنها به سلول ها کمک می کنند تا تشخیص دهند و ارتباط برقرار کنند.

در مجموع، این اجزا غشای پلاسمایی را تشکیل می‌دهند و به آن اجازه می‌دهند تا بسیاری از عملکردهای حیاتی خود را انجام دهد، مانند تنظیم تبادل مواد بین سلول و محیط آن، برقراری ارتباط با سایر سلول‌ها و حفظ یکپارچگی ساختاری سلول.

اجزاءموقعیت مکانی:فسفولیپیدپارچه اصلی غشای پلاسماکلسترولبین فسفولیپیدها و دو لایه فسفولیپیدیپروتئین های انتگرالدرون لایه های فسفولیپیدی تعبیه شده استپروتئین های محیطیسطح داخلی یا خارجی دولایه فسفولیپیدیکربوهیدرات هابه پروتئین های لایه های بیرونی غشاء متصل می شود

مدل موزاییک مایع غشاء پلاسما

با توجه به مدل موزاییک سیال، غشای سلولی ساختاری شبه سیال دارد که در آن لیپیدها و پروتئین ها به صورت موزاییک قرار گرفته اند.

دو نوع پروتئین کروی وجود دارد: بیرونی و درونی. پروتئین مرتبط با غشای خارجی محلول و تجزیه می شود. پروتئین ذاتی نامحلول است، تا حدی در سطح خارجی یا داخلی لایه دوتایی موضعی است و در انتشار جانبی لایه دوتایی لیپیدی شرکت می کند.

سیال بودن ماتریس لیپیدی غشا به اجزای غشا اجازه می دهد تا به صورت جانبی مهاجرت کنند. این نتیجه برهمکنش های آبگریز بین لیپیدها و پروتئین ها است. سیالیت برای عملکردهای مختلف غشاء ضروری است. بسیاری از فسفولیپیدها و پروتئین های ذاتی حاوی هر دو گروه آبدوست و آبگریز هستند که باعث آمفی پاتیک می شوند.

بخونیدش:  چرا وقتی عکس میگیرم برعکس میشه

فسفولیپیدها لیپیدهای پیچیده ای هستند که از گلیسرول، دو اسید چرب و یک گروه فسفات متصل به یکی از چندین گروه شیمیایی تشکیل شده اند. آنها از مناطق قطبی (آب دوست) و غیر قطبی (آب گریز) تشکیل شده اند. قسمت قطبی از یک گروه فسفات و گلیسرول تشکیل شده است در حالی که قسمت غیر قطبی از اسیدهای چرب تشکیل شده است.

تمام اجزای غیر قطبی فسفولیپیدها فقط با اجزای غیرقطبی مولکول های مجاور در تماس هستند. منطقه قطبی در خارج واقع شده است. این ویژگی احساس یک لایه دوگانه را ایجاد می کند. با این حال، فاصله مناسب بین زنجیره های اسید چرب با پراکندگی زنجیره های غیراشباع در سراسر غشاء حفظ می شود. این پیکربندی نیمه سیال بودن غشای پلاسمایی را حفظ می کند.

سر هر مولکول فسفولیپید آب را جذب می کند، در حالی که دم آبگریز است. سرهای آبدوست دو لایه غشای پلاسمایی رو به بیرون هستند، در حالی که دم های آبگریز لایه دوتایی داخلی را تشکیل می دهند. مایع خارج سلولی محلول آبی است که سلول ها در آن قرار دارند و خود سلول ها حاوی محلول آبی (سیتوپلاسم) هستند. غشای پلاسمایی حلقه‌ای را در اطراف هر سلول تشکیل می‌دهد تا به سرهای آبدوست اجازه دهد تا با مایع در تماس باشند و در عین حال از دم‌های آبگریز داخل آن محافظت می‌کنند.

اجزای اصلی غشای پلاسمایی شامل لیپیدها (فسفولیپیدها و کلسترول)، کربوهیدرات های مرتبط با لیپیدهای خاص و پروتئین ها است. فسفولیپید مولکولی است که از گلیسرول، دو اسید چرب و یک گروه سر مرتبط با فسفات تشکیل شده است. کلسترول، یک لیپید ساخته شده از چهار حلقه کربن ذوب شده، در کنار فسفولیپیدها در غشاء قرار دارد.

مدل موزاییکی سیال غشای پلاسما

توسعه یک مدل موزاییک سیال

این مدل در مدت زمان طولانی توسط دانشمندان سراسر جهان توسعه یافته است. همه چیز با این مفهوم شروع شد که غشاء از یک لایه دولایه لیپیدی تشکیل شده است، که در آن فسفولیپید غشایی به صورت خودآرایی به یک لایه دوگانه با دم های آبگریز و غیرقطبی رو به روی یکدیگر تبدیل می شود. بخش های “سر” آبدوست به سمت سیتوزول و ناحیه خارج سلولی جهت گیری می کنند. این امر با جداسازی لیپیدها از غشای سلولی و پخش آنها در یک لایه تایید شد. این تک لایه دو برابر سطح غشای پلاسمایی دارد و این ایده را پشتیبانی می کند که لیپیدها یک لایه دوگانه را تشکیل می دهند.

با این حال، این تنها آغاز بود، زیرا به زودی مشخص شد که غشاهای سلولی به اجزای اضافی برای توضیح خواص بیوفیزیکی مختلف خود نیاز دارند. برخلاف لیپیدهای خالص، غشای سلولی به انجماد حساس نیستند. نفوذ پذیری غشاء به مولکول های قطبی بزرگ نیز قابل توضیح نیست.

در دهه 1950، بیش از 25 سال پس از مفهوم دولایه لیپیدی، غشای سلولی برای اولین بار مشاهده شد. مشاهدات اولیه نشان داد که غشای لیپیدی از دو طرف با ورقه های نازک پروتئین پوشیده شده است. دو دانشمند، سینگر و نیکلسون، آن را در سال 1972 برای ایجاد مدل موزاییک سیال توسعه دادند. در این مثال، ادعا شد که دولایه فسفولیپیدی توسط چندین پروتئین که یک الگوی موزاییک مانند در غشای لیپیدی ایجاد می کنند، نقطه گذاری می شود. این پروتئین ها قادر به عبور از کل غشاء و یا تعامل با یکی از دو لایه لیپیدی هستند. حتی برخی از پروتئین ها به لطف یک زنجیره لیپیدی کوتاه قادر به اتصال به غشاء بودند.

غشاء سیال است، اما دارای ساختار لنگر اسکلت سلولی در زیر آن است. ماهیت سیال ماتریکس لیپیدی که غشاء را تشکیل می دهد در ابتدا با همجوشی مصنوعی غشاهای ترکیبات مختلف نشان داده شد. در عرض یک ساعت، پروتئین‌های هر دو سلول در سراسر غشای متصل توزیع شدند.

غشاهای خاصی با جزئیات زیاد، با وضوح کمتر از نانومتر، با استفاده از تکنیک‌های تصویربرداری مدرن مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این تصاویر حتی می توانند موقعیت نسبی زنجیره های پلی پپتیدی و لیپیدها را در غشاء نشان دهند.

عوامل موثر بر سیالیت غشای پلاسما

دما: دما تأثیر مهمی در تعیین سیالیت غشای پلاسمایی دارد. با افزایش دما، غشا سیال تر می شود که می تواند بر پایداری و عملکرد پروتئین های غشایی تأثیر بگذارد.

ترکیب لیپیدی: ترکیب لیپیدهایی که غشای پلاسمایی را تشکیل می دهند نیز می تواند بر سیالیت آن تأثیر بگذارد. سیالیت لیپیدهایی با توالی اسیدهای چرب غیراشباع به طور کلی بیشتر از لیپیدهایی با توالی اسیدهای چرب اشباع است.

بخونیدش:  چرا کانون عدسی وقتی تشکیل میشود داغ است

محتوای کلسترول: محتوای کلسترول یک عنصر اضافی است که بر سیالیت غشای پلاسمایی تأثیر می گذارد. در دمای پایین، کلسترول به عنوان یک بافر عمل می کند و از سفت شدن بیش از حد غشا جلوگیری می کند، اما در دمای بالا غشا را تثبیت می کند و از مایع شدن بیش از حد آن جلوگیری می کند.

محتوای پروتئین غشایی: وجود پروتئین های غشایی نیز می تواند بر سیالیت غشای پلاسما تأثیر بگذارد. اندازه و شکل پروتئین ها می تواند سیالیت لیپیدهای اطراف را مهار کند و در نتیجه غشای سیال کمتری ایجاد کند.

محیط سیتوپلاسمی و خارج سلولی: ویژگی های شیمیایی و فیزیکی محیط های درون سلولی و خارج سلولی نیز می تواند بر سیالیت غشای پلاسمایی تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، غلظت بیش از حد نمک می تواند تحرک غشا را کاهش دهد، اما pH پایین می تواند آن را افزایش دهد.

ویژگی الگوی موزاییک سیال

آنها با جدا کردن سلول ها از محیط خارجی خود باعث تقسیم می شوند. به عنوان پوشش اندامک، آنها به اندامک ها اجازه می دهند هویت، محیط داخلی و تنوع عملکردی خود را حفظ کنند.

غشای پلاسما از سلول در برابر آسیب محافظت می کند.

غشای سلولی امکان تبادل مواد و اطلاعات بین اندامک های درون همان سلول و همچنین بین سلول ها را فراهم می کند.

نفوذ پذیری انتخابی غشای سلولی تنها به مواد شیمیایی خاصی اجازه نفوذ به درجات مختلف را می دهد. برخی دیگر نسبت به غشاها غیر قابل نفوذ هستند.

بر روی سطح غشای پلاسمایی مواد شیمیایی خاصی وجود دارد که به عنوان مراکز تشخیص و محل اتصال عمل می کنند. این به گلبول های سفید اجازه می دهد تا بین سلول های زایای بدن تمایز قائل شوند.

این یک مانع نفوذپذیری ایجاد می کند و از خروج مواد سلولی از سلول جلوگیری می کند، در حالی که امکان جذب انتخابی مولکول های آلی و معدنی را فراهم می کند. بنابراین، غشاهای پلاسما نفوذ پذیری انتخابی را نشان می دهند.

پاسخ به چند سوال مهم

مدل کاشی کاری سیال چیست؟

مدل موزاییک سیال مدلی است که ساختار غشای سلولی را توصیف می کند. این نشان می دهد که غشاء از یک لایه دولایه لیپیدی مایع مانند با پروتئین های جاسازی شده تشکیل شده است که می تواند به صورت جانبی در داخل غشاء حرکت کند.

چه کسی مدل موزاییک سیال را ارائه کرد؟

مدل موزاییک سیال توسط SJ Singer و Garth Nicolson در سال 1972 پیشنهاد شد.

مدل کاشی کاری سیال از چه اجزایی تشکیل شده است؟

الگوی موزاییک مایع از یک لایه دولایه فسفولیپیدی یکپارچه، پروتئین ها و کلسترول تشکیل شده است.

چگونه مولکول ها در طول غشاء حرکت می کنند؟

مولکول ها با انتشار در سراسر غشاء حرکت می کنند، که به دلیل ماهیت مایع دولایه لیپیدی رخ می دهد.

عملکرد کلسترول در مدل موزاییک مایع چیست؟

کلسترول با جلوگیری از بسته شدن دم های اضافی فسفولیپید به حفظ سیالیت غشاء کمک می کند.

چه نوع پروتئین هایی در غشا ادغام می شوند؟

پروتئین های تعبیه شده در غشاء شامل پروتئین های ترانس غشایی که کل غشاء را می پوشانند و پروتئین های محیطی که به سطح غشاء متصل می شوند.

چگونه پروتئین ها می توانند از غشاء عبور کنند؟

پروتئین ها می توانند به صورت جانبی در داخل غشاء حرکت کنند زیرا به صورت کووالانسی به لایه لیپیدی متصل نیستند.

اهمیت مدل کاشی کاری سیال چیست؟

مدل موزاییک سیال توضیحی برای توانایی غشاء در عمل به عنوان یک مانع نفوذپذیر انتخابی ارائه می‌کند و در عین حال امکان انتقال مولکول‌ها را در سراسر غشاء فراهم می‌کند.

چه عواملی بر سیالیت غشا تأثیر می گذارد؟

سیالیت غشاء تحت تأثیر دما، ترکیب چربی و وجود کلسترول است.

مدل موزاییک سیال چگونه توسط شواهد علمی پشتیبانی می شود؟

مدل موزاییک سیال توسط آزمایش‌های مختلفی از جمله استفاده از میکروسکوپ الکترونی انجماد و بازیابی فلورسانس پس از سفید کردن نور (FRAP) پشتیبانی شد.

مراجع

https://ib.bioninja.com.au/standard-level/topic-1-cell-biology/13-membrane-structure/fluid-mosaic-model.html

https://www.jove.com/science-education/10698/the-fluid-mosaic-model

https://www.biologyonline.com/dictionary/fluid-mosaic-model

https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/cell-structure-and-function/membrane-permeability/a/fluid-mosaic-model-cell-membranes-article

سوالات مرتبط

سوال مرتبط بپرسید

ترجمه شده

عنوان فارسی مقاله: ساختار موزاییکی سیال غشای سلولی و متاستاز سرطان

عنوان فرانسوی مقاله: ساختار مایع-موزاییکی غشای سلولی و متاستازهای سرطانی

مجله/کنفرانس: انجمن آمریکایی تحقیقات سرطان

رشته های تحصیلی مرتبط: پزشکی و زیست شناسی

گرایش های تحصیلی مرتبط: علوم سلولی و مولکولی، آسیب شناسی پزشکی و ایمونولوژی پزشکی

نوع مقاله نویسی: مقاله مروری

شناسه دیجیتال (DOI): https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-14-3216

دانشگاه: گروه آسیب شناسی مولکولی، موسسه پزشکی مولکولی، هانتینگتون، کالیفرنیا

صفحات مقالات به زبان انگلیسی: 9

صفحات مقاله فارسی: 17

ناشر: Acrjournals

نوع ارائه مقاله: مروری

نوع مورد: ISI

سال انتشار مقاله: ۱۳۹۴

ضریب تاثیر: 9.130 در سال 2017

بخونیدش:  چرا به زیارت اربعین توصیه شده است

ترجمه از: انگلیسی به فارسی

شماره ISSN: 1538-7445

شاخص چارک: T1

فرمت مقاله انگلیسی: PDF

فرمت ترجمه فارسی word و pdf

جزئیات ترجمه: تایپ شده با فونت B Nazanin 14

مقاله پایه: خیر

کد محصول: 9288

درج منابع در متن در ترجمه: بله

ترجمه توضیحات زیر تصاویر و جداول: بله

ترجمه متون درون تصاویر و جداول: بله

نمونه ترجمه فارسی مقاله

خلاصه

سلول های سرطانی توسط یک غشای موزاییکی سیال احاطه شده اند که به عنوان یک مانع ساختاری بسیار پویا با یک ریزمحیط، یک فیلتر ارتباطی و انتقال، یک گیرنده و یک پلت فرم آنزیمی عمل می کند. این ساختار به دلیل ویژگی ها و خواص فیزیکی اجزای آن شکل گرفته است که می توانند به صورت عرضی و انتخابی روی سطح غشا حرکت کنند و همراه با اجزای مشابه یا متفاوت، حوزه های عملکردی خاصی را تشکیل می دهند. در طول سالیان متمادی، داده های زیادی در مورد کمیت، ساختار و پویایی (حرکت) اجزای غشاء پس از تبدیل و در طول پیشرفت سرطان و متاستاز جمع آوری شده است. اطلاعات اخیر اهمیت بخش‌های خاصی از غشاء مانند کمپلکس‌های لیپیدی، کمپلکس‌های پروتئین-لیپیدی، کمپلکس‌های گیرنده، برآمدگی‌های میکرونی غنی از اکتین و سایر ساختارهای سلولی را در فرآیندهای بدخیم نشان داده‌اند. در توصیف ساختار درشت و دینامیک غشاهای پلاسما، ساختارهای اسکلت سلولی مرتبط با ماتریکس غشایی و خارج سلولی نیز مهم هستند، زیرا حرکت اجزای غشا را محدود می‌کنند و به عنوان نقاط انقباض برای تحرک سلولی عمل می‌کنند. این روابط می تواند در سلول های بدخیم و در نهایت در سلول های سالم و طبیعی اطراف تغییر کند و تهاجم و تکثیر سلول های سرطانی را افزایش دهد. علاوه بر این، اجزا می‌توانند توسط سلول‌ها به شکل مولکول‌های ترشحی، آنزیم‌ها، گیرنده‌ها، کمپلکس‌های ماکرومولکولی بزرگ، وزیکول‌های غشایی و اگزوزوم‌هایی که می‌توانند ریزمحیط را تغییر دهند، آزاد می‌شوند، بنابراین منجر به ایجاد تداخل‌های خاص و تسهیل تهاجم می‌شوند. بقا و رشد سلولی این هوشمندانه می شود

نمونه متن انگلیسی مقاله

خلاصه

سلول های سرطانی توسط یک غشای موزاییکی سیال احاطه شده اند که یک سد ساختاری بسیار پویا با ریزمحیط، فیلتر ارتباطی و حمل و نقل، گیرنده و پلت فرم آنزیمی را تشکیل می دهد. این ساختار به دلیل خواص فیزیکی اجزای تشکیل دهنده آن شکل می گیرد که می توانند به صورت جانبی و انتخابی در صفحه غشاء حرکت کنند و با اجزای مشابه یا متفاوت مرتبط شوند و حوزه های عملکردی خاصی را تشکیل دهند. در طول سال ها، داده ها در مورد کمیت، ساختار و تحرک اجزای غشا پس از تبدیل و در طول پیشرفت و متاستاز جمع آوری شده است. اطلاعات جدیدتر اهمیت حوزه‌های غشایی تخصصی، مانند رافت‌های لیپیدی، کمپلکس‌های پروتئین-لیپیدی، مجتمع‌های گیرنده، invadopodia و دیگر ساختارهای سلولی را در فرآیند بدخیم نشان داده‌اند. در توصیف ساختار درشت و دینامیک غشاهای پلاسما، ساختارهای اسکلت سلولی مرتبط با غشاء و ماتریکس خارج سلولی نیز مهم هستند که حرکت اجزای غشاء را محدود می‌کنند و به عنوان نقاط کششی برای تحرک سلول عمل می‌کنند. این ارتباطات ممکن است در سلول‌های بدخیم و احتمالاً در سلول‌های طبیعی اطراف نیز تغییر کند، که به نفع تهاجم و کلونیزاسیون متاستاتیک است. علاوه بر این، اجزایی می‌توانند توسط سلول‌ها به شکل مولکول‌های ترشحی، آنزیم‌ها، گیرنده‌ها، کمپلکس‌های ماکرومولکولی بزرگ، وزیکول‌های غشایی و اگزوزوم‌ها آزاد شوند که می‌توانند ریزمحیط را تغییر دهند، تداخل خاصی ایجاد کنند و تهاجم، بقا و رشد سلول‌های بدخیم را تسهیل کنند.

ترجمه فارسی فهرست مطالب

خلاصه

معرفی

خواص فیزیکی غشای سلولی

الگوی موزاییک سیال غشای سلولی

فعل و انفعالات غشای سلولی-ECM-اسکلت سلولی

برهمکنش بین پروتئین های غشای سلولی و لیپیدها

محدودیت های غشای سلولی در سازماندهی سلسله مراتبی و تحرک

ادغام غشای سلولی و انتقال وزیکول ها

غشای سلولی و پاهای شبه تهاجمی

غشاهای سلولی، وزیکول های خارج سلولی، اگزوزوم ها

غشای سلولی و فنوتیپ مهاجم

نتایجی که اظهار شده

فهرست انگلیسی مطالب

خلاصه

معرفی

خواص فیزیکی غشای سلولی

مدل مایع موزاییکی غشای سلولی

برهمکنش های اسکلت سلولی و غشای سلول ECM

برهمکنش بین لیپیدهای غشای سلولی و پروتئین ها

محدودیت های غشای سلولی در تحرک و سازماندهی سلسله مراتبی

ادغام غشای سلولی و انتقال وزیکول ها

غشاهای سلولی و اینوادوپودیا

غشاهای سلولی، وزیکول های خارج سلولی و اگزوزوم ها

غشای سلولی و فنوتیپ مهاجم

نظرات پایانی

فایل های قابل دانلود

محتویات این محصول:

– اصل مقاله انگلیسی با فرمت pdf
– ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد (word) با قابلیت ویرایش، بدون آرم سایت ای ترجمه
– ترجمه فارسی مقاله با فرمت pdf، بدون آرم سایت ای ترجمه

قیمت محصول: 27900 تومان

خرید محصول

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا