چرا در امامزاده صالح نمک نذر میکنن

علی نوری زاده کارشناس علوم قرآنی به مناسبت سالروز بزرگداشت امامزاده صالح علیه السلام گفت: حضرت صالح بن موسی الکاظم علیه السلام فرزند بزرگوار امام هفتم علیه السلام و برادر است. حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و حضور آن حضرت در خاک کشورمان برای ماست، نعمت بزرگی است.

وی ادامه داد: ورود حضرت صالح بن موسی الکاظم(ع) به ایران با شنیدن ماجرای تاج و تخت برادر بزرگوارش و حرکت از عراق به ایران پیوند خورده است، اما وقتی به منطقه کنونی تجریش رسیدند. بود دشمنان شهید می شوند.

این کارشناس علوم قرآنی گفت: برادر بزرگوار امام رضا (ع) که در بین ایرانیان به امامزاده صالح (علیه السلام) شهرت دارد در زمره امامزاده های صحیح نسب به شمار می رود و زیارت حرم مطهر آن بسیار باعث خوشحالی است.

وی همچنین تصریح کرد: زیارت مرقد مطهر حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) ارزش و فضیلت زیادی دارد و پیامبر اکرم (ص) نیز در این باره به حضرت علی (ع) فرمودند. بر این اساس حضرت محمد (ص) می فرماید: «ای اباالحسن، قبر تو و فرزندانت همچون قطعه ای از زمین بهشتی و خانه ای در میان خانه های او در پیشگاه خداوند متعال است. به فضل خداوند دل بندگان برگزیده و مخلصش بر شما بی تاب است و زیارت شما در طول راه زندگی آنان را دچار سختی می کند. و مقبره های شما را خواهند ساخت. تا مؤمنان از آن بازدید کنند. این بندگان خالص و مخلص خدا در روز قیامت وارد حوض کوثر می شوند و شفاعت ویژه من را شامل می شوند».

نوری زاده خاطرنشان کرد: نمک رایج ترین ماده ای است که به عنوان آرزوی حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) استفاده می شود و دلیل آن این است که زائران در گذشته های دور زمانی که این بقعه متبرکه در تجریش قرار داشت به عنوان مکانی که برای آن مشکل بود. گذر، نمک آوردند و روی جاده پاشیدند تا یخ و برف جاده کمی از حالت اولیه خود خارج شود و مسیر هموارتری برای عبور فراهم شود.

به روز شده در: 05 جولای 1402 – 16:28

<g data-name=”Layer 2″ id=”Layer_2″> <path fill=”#FC980F” d=”M18,10a8,8,0,1,0-3.1,6.31l6.4,6.4,1.41-1.41-6.4-6.4A8,8,0,0,0,18,10Zm-8,6a6,6,0,1,1,6-6A6,6,0,0,1,10,16Z”/> </g> </svg> </div> <form class=”search” name=”searchForm” action=”/fa/search”> <input type=”search” name=”query” placeholder=”جستجو”/> <button type=”submit”><i class=”fa fa-search”></i></button> </form> <div class=”visible-sm col-sm-36 visible-ms marquee_”> <div class=”marquee_container”> </div> </div> </div> </header> <div id=”menu-shadow”></div> <div id=”search-shadow”></div> <header id=”fixed-header” class=”hidden-sm hidden-ms hidden-xs”> <div class=”container”> <a href=”/” id=”fixed-link_logo”></a> <div class=”row”> <div class=”col-md-5″></div> <ul class=”header-service-menu”> <li class=”hidden”></li> <li class=”nav_link home”> <a href=”/” id=”service_1″> صفحه نخست </a> </li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”> <a id=”service_16″ href=”/fa/economy”> اقتصادی</a> </li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”> <a id=”service_10″ href=”/fa/politicalnews”> سیاسی</a> </li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”> <a id=”service_2″ href=”/fa/thought”> دین و فرهنگ</a> </li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”> <a id=”service_8″ href=”/fa/sport”> ورزشی</a> </li> </ul> </div> </div> </header> <div class=”row”> <div class=”container home_tele_container”> <div class=”col-md-30 col-sm-27 col-xs-25 home_tele”> <div class=”ticker_container”> <div id=”ticker-wrapper” class=”no-js”> <ul id=”js-news” class=”js-hidden”> <li class=”news-item”><a href=”/fa/news/526916/روشن-نکردن-کولر-تاکسی-و-اتوبوس-تخلف-است” target=”_blank”>روشن نکردن کولر تاکسی و اتوبوس تخلف است</a></li> <li class=”news-item”><a href=”/fa/news/526890/برگه‌های-امتحانات-نهایی-چگونه-تصحیح-می‌شود” target=”_blank”>برگه‌های امتحانات نهایی چگونه تصحیح می‌شود؟</a></li> <li class=”news-item”><a href=”/fa/news/526881/فراخوان-مشمولان-دارای-برگه-آماده-خدمت-به-تاریخ-تیرماه-۱۴۰۲” target=”_blank”>فراخوان مشمولان دارای برگه آماده خدمت به تاریخ تیرماه ۱۴۰۲</a></li> <li class=”news-item”><a href=”/fa/news/526870/اهرم-جدید-برای-رعایت-سقف-بودجه-باشگاهی-فوتبال” target=”_blank”>اهرم جدید برای رعایت سقف بودجه باشگاهی فوتبال</a></li> <li class=”news-item”><a href=”/fa/news/526792/اینفوگرافیک|-از-بیمه-بیکاری-چه-‌میدانیم” target=”_blank”>اینفوگرافیک| از «بیمه بیکاری» چه ‌میدانیم؟</a></li> </ul> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> </div> </div> <ul id=”media-menu”> <li id=”twitter”><a href=”https://twitter.com/www_598_ir” title=”twitter” target=”_blank”> <svg xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewbox=”0 0 300.00006 244.18703″> <defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:rdf><cc:work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:work></rdf:rdf></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#02514B” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g> </svg> </a></li> <li id=”telegram”><a href=”https://t.me/www_598_ir” title=”telegram” target=”_blank”> <svg version=”1.1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” x=”0px” y=”0px” width=”25.654px” height=”22.183px” viewbox=”0 0 25.654 22.183″ enable-background=”new 0 0 25.654 22.183″ xml:space=”preserve”> <path fill=”#02514B” d=”M23.503,0.816c0.313-0.094,0.611-0.101,0.893-0.023c0.283,0.078,0.424,0.303,0.424,0.676l-3.809,18.992l-0.234,0.326 c-0.127,0.218-0.338,0.372-0.635,0.466c-0.299,0.093-0.684,0.063-1.152-0.094l-5.361-4.049l-3.386,3.305l-0.658,0.186H9.49 c-0.188-0.062-0.393-0.449-0.611-1.164C8.22,17.11,7.577,14.938,6.951,12.92l-5.314-1.77l-0.234-0.093 c-0.126-0.062-0.259-0.171-0.4-0.325c-0.141-0.155-0.228-0.326-0.259-0.513c-0.03-0.187,0.039-0.364,0.212-0.535 c0.172-0.171,0.321-0.28,0.447-0.326c0.125-0.046,0.219-0.085,0.281-0.116l21.396-8.286L23.503,0.816z M20.681,4.82 c0-0.311-0.234-0.311-0.705,0L7.374,13.106c0.188,0.527,0.501,1.559,0.94,3.096c0.438,1.535,0.705,2.459,0.8,2.77 c0.094,0.156,0.211,0.232,0.353,0.232c0.141,0,0.227-0.108,0.259-0.326l0.517-4.375c0.407-0.373,2.148-1.955,5.22-4.749 c3.072-2.793,4.717-4.283,4.938-4.469C20.587,5.1,20.681,4.944,20.681,4.82L20.681,4.82z”/> </svg> </a></li> <li id=”instagram”><a href=”https://www.instagram.com/www_598_ir” title=”instagram” target=”_blank”> <?xml version=”1.0″ ?> <svg id=”Layer_1″ style=”enable-background:new 0 0 100 100;” version=”1.1″ viewbox=”0 0 100 100″ xml:space=”preserve” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”> <g><path fill=”#02514B” stroke=”#d1dddd” stroke-width=”8″ d=”M50,26c-13.2,0-24,10.8-24,24s10.8,24,24,24s24-10.8,24-24S63.2,26,50,26z”/><circle cx=”77.5″ cy=”22.5″ r=”4″ stroke=”#d1dddd” stroke-width=”7″/><path fill=”#02514B” d=”M75,4H25C13.4,4,4,13.4,4,25v50c0,11.6,9.4,21,21,21h50c11.6,0,21-9.4,21-21V25C96,13.4,86.6,4,75,4z M50,76 c-14.3,0-26-11.7-26-26s11.7-26,26-26s26,11.7,26,26S64.3,76,50,76z M77.5,28.5c-3.3,0-6-2.7-6-6s2.7-6,6-6s6,2.7,6,6 S80.8,28.5,77.5,28.5z”/></g> </svg> </a></li> </ul> <div class=”container marg_top”> <div class=”row”> <div class=”news_main_right col-lg-25 col-md-25 col-sm-36 col-xs-36″> <div class=”row”> <div class=”col-xs-36 news_body”> <div> <div class=”news_toolbar”> <div class=”row”> <div class=”news_nav news_id_c col-sm-10 col-xs-11″><span class=”news_nav_title”>کد خبر: </span>۴۲۷۰۰۳</div> <div class=”news_nav news_pdate_c col-sm-16 col-xs-25″><span class=”news_nav_title”>زمان انتشار: </span>۰۹:۲۹ &nbsp &nbsp ۰۷ مرداد ۱۳۹۶</div> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> <div class=”news_tools”> <div class=”row”> <div class=”col-xs-36 col-sm-18 news_path_main”> <div class=”news_path”> <a href=/fa>صفحه نخست</a> <i class=”fa fa-angle-double-left”></i> <a href=”/fa/services/1/34″>صفحه نخست</a> </div> </div> <div class=”col-xs-36 col-sm-18 news_tools_main”> <div title=’ارسال به دوستان’ class=”news_emails_botton fa fa-envelope-o fa-2x-plus” onclick=’window.open(“/fa/send/427003”, “sendmailwin”,”left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1″);’></div> <a title=’ذخیره’ class=”news_save_botton fa fa-save fa-2x-plus” href=”/fa/save/427003″></a> <a class=”news_size_down” href=”#”> <i class=”fa fa-minus-square fa-2x-plus”></i> </a> <a class=”news_size_reset” href=”#”>پ</a> <a class=”news_size_up” href=”#”> <i class=”fa fa-plus-square fa-2x-plus”></i> </a> </div> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> <div style=”direction: right;”> <div> <div class=”rutitr”></div> <div class=”title” style=”margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;”> <h1 style=”padding: 0px;margin: 0px” class=”title”> <a href=”/fa/news/427003/دلیل-نذر-کردن-نمک-برای-امامزاده-صالح‌ع”> دلیل نذر کردن نمک برای امامزاده صالح‌(ع)؟ </a> </h1> </div> <div class=”news_lead”> <div class=”subtitle” style=”margin-bottom: 10px;”>یک کارشناس علوم قرآنی با اشاره به دلیل نذر کردن نمک برای امامزاده صالح (ع)، از ثواب بسیار زیاد حرم مطهر حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) سخن گفت.</div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> <div class=”body ” style=”text-align: justify;padding: 10px;”> <div align=”justify”><span id=”nwstxtBodyPane”><span id=”nwstxtBodyPane”><span id=”nwstxtBodyPane”><span id=”nwstxtBodyPane”>به گزارش<span style=”color: rgb(0, 0, 205);”> پایگاه 598</span> </span></span>به نقل از </span></span>میزان، علی نوری‌زاده  به مناسبت سالروز بزرگداشت امامزاده صالح (ع) گفت:
حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) فرزند بزرگوار امام هفتم (ع) و برادر حضرت
علی بن موسی الرضا (ع) هستند و وجود ایشان در خاک کشورمان برای ما موهبتی
بزرگ است.</p><p>وی ادامه داد: وارد شدن حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) به
ایران به زمانی مربوط می شود که این حضرت ماجرای ولیعهدی برادر بزرگوارشان
را می شنوند و از عراق به سوی ایران حرکت می کنند اما زمانی که به منطقه
تجریش فعلی می رسند توسط دشمنان به شهادت می رسند.</p><p>این کارشناس علوم
قرآنی تصریح کرد: برادر بزرگوار امام رضا (ع) که در بین ایرانیان به
امامزاده صالح (ع) شهرت دارد، در رده امامزاده های صحیح النسب به شمار می
روند و زیارت حرم مطهر ایشان از ثواب بسیار زیادی برخوردار است.</p><p>وی
همچنین توضیح داد: زیارت حرم مطهر حضرت صالح بن موسی الکاظم (ع) از ارزش و
فضیلت بسیاری برخوردار است و پیامبر اکرم (ص) نیز درباره این موضوع سخنی را
به حضرت علی (ع) فرموده اند. بر این اساس حضرت محمد (ص) می فرمایند: ” ای
اباالحسن قبر تو و فرزندانت در پیشگاه خداوند متعال چون قطعه‌ای از خاک
بهشت و خانه‌ای از خانه‌های آن است. به لطف خدا دل‌های بندگان برگزیده و
مخلص‌اش به سوی شما مشتاق است و در راه زیارت شما سختی را به جان می‌خرند. و
قبور شما را آباد می‌سازند. تا مؤمنان زیارتش کنند. این بندگان پاک و مخلص
خدا در روز قیامت به حوض کوثر وارد و شامل شفاعت خاص من می‌شوند.”</p><p>نوری‌زاده
خاطرنشان کرد: نمک بیشترین ماده ای است که آن را نذر حضرت صالح بن موسی
الکاظم (ع) می کنند و دلیل آن هم این است که زائران در گذشته های دور که آن
بقعه متبرکه در تجریش به عنوان محلی صعب العبور قرار داشت، با خود نمک می
آوردند و در مسیر می پاشیدند تا یخ ها و برف های موجود در مسیر کمی از حالت
اصلی خود خارج شود و مسیر هموارتری را برای عبور فراهم آورد.<br></div><br> <div class=”wrapper”></div> </div> <div class=”source_like”> <div class=”news_print_link”> <a class=”error send_error_bot” onclick=’window.open(“/fa/report/”, “sendmailwin”,”left=200,top=100,width=370,height=400,toolbar=0,resizable=0,status=0,scrollbars=1″);’ title=”Error” target=”_blank”> <i class=”fa fa-exclamation-triangle”></i> گزارش خطا </a> </div> <div class=”like”> <div class=”news-like”> <span class=”like_number”>0</span> <a onclick=”newsUp(427003);” class=”fa fa-heart-o” id=”up_butt_427003″ title=”LIKE”></a> <span id=’like_txt’ style=”display: none”>پسندیدم</span> </div> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> </div> <div class=”col-xs-36 share_and_short_link”> <div class=”share_to_main”> <div class=”share_to_container”> <ul class=”row”> <li><a href=”whatsapp://send?text=دلیل نذر کردن نمک برای امامزاده صالح‌(ع)؟ https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_whatsapp”> <svg enable-background=”new 0 0 24 24″ height=”26px” id=”Layer_1″ version=”1.1″ viewbox=”0 0 26 26″ width=”26px” xml:space=”preserve” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink”><g><path fill=”#24D465″ d=”M12,0.5C5.7,0.5,0.5,5.7,0.5,12c0,2.4,0.7,4.6,2,6.5l-1.3,3.9c-0.1,0.2,0,0.4,0.1,0.5C1.5,23,1.7,23.1,1.9,23l4-1.3 c1.8,1.2,4,1.8,6.1,1.8c6.3,0,11.5-5.2,11.5-11.5C23.5,5.7,18.3,0.5,12,0.5z M18.9,16.7c-0.3,0.9-1.5,1.7-2.5,1.9 c-0.2,0-0.4,0.1-0.7,0.1c-0.8,0-1.8-0.3-3.4-0.9c-2-0.8-4-2.6-5.6-4.9c0,0-0.1-0.1-0.1-0.1C6,12,5.1,10.6,5.1,9.1 c0-1.7,0.9-2.6,1.2-3c0.4-0.4,0.9-0.6,1.5-0.6c0.1,0,0.2,0,0.3,0c0,0,0.1,0,0.1,0c0.5,0,0.8,0.2,1.1,0.8l0.2,0.4 c0.3,0.7,0.7,1.8,0.8,2c0.2,0.4,0.2,0.7,0,1c-0.1,0.2-0.2,0.4-0.4,0.6c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.2,0.3c-0.1,0.1-0.2,0.2-0.3,0.3 C9.4,11,9.4,11,9.4,11c0.3,0.5,0.9,1.4,1.7,2.1c1.1,1,1.9,1.3,2.3,1.5l0.1,0c0.1,0,0.2,0.1,0.2,0c0.2-0.2,0.4-0.6,0.7-0.9l0.1-0.1 c0.3-0.4,0.7-0.5,0.9-0.5c0.1,0,0.3,0,0.4,0.1c0.1,0,0.3,0.1,2.2,1.1l0.2,0.1c0.3,0.1,0.5,0.2,0.6,0.5C19.2,15.1,19.1,16,18.9,16.7 z”/></g></svg> <span id=”white-whatsapp”></span> </a></li> <li><a href=”tg://msg_url?url=https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_telegram”> <i class=”fa fa-paper-plane”></i> </a></li> <li><a href=”http://www.twitter.com/home?status=دلیل نذر کردن نمک برای امامزاده صالح‌(ع)؟%20https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_twitter”> <i class=”fa fa-twitter”></i> </a></li> <li><a href=”http://www.facebook.com/share.php?v=4&src=bm&u=https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_facebook”> <i class=”fa fa-facebook-f”></i> </a></li> <li><a href=”https://linkedin.com/links/?url=https://https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_linkedin”> <i class=”fa fa-linkedin”></i> </a></li> <li><a href=”soroush://share?text=%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%86%D8%B0%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86%D9%85%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D8%B9&url=https://www.598.ir/fa/news/427003″ rel=”nofollow” id=”link_soroush”> <svg version=”1.1″ xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns:xlink=”http://www.w3.org/1999/xlink” x=”0px” y=”0px” width=”26″ height=”26″ viewbox=”0 0 1200 1200″ enable-background=”new 0 0 1200 1200″ xml:space=”preserve”><g> <path fill-rule=”evenodd” clip-rule=”evenodd” fill=”#27a5cd” d=”M965.063,1038.344v154.391l-129.883-74.219 c-72.289,32.406-152.336,50.57-236.68,50.57c-320,0-579.414-259.422-579.414-579.414c0-320,259.414-579.406,579.414-579.406 c319.992,0,579.406,259.406,579.406,579.406C1177.906,770.578,1094.961,932.078,965.063,1038.344z”/> <path fill-rule=”evenodd” clip-rule=”evenodd” fill=”#FFFFFF” stroke=”#023E51″ stroke-width=”5″ stroke-miterlimit=”10″ d=”M764.047,211.281c0,0-118.25,59.125-11.828,189.195c0,0,193.93,184.461,94.594,378.391c0,0-127.703,253.055-437.508,141.898 c0,0-92.234-52.031-141.898-130.07c0,0,334.555,128.867,224.672-260.148c0,0-52.031-144.258,70.945-260.141 C563.023,270.406,626.883,187.633,764.047,211.281z”/> </g></svg> </a></li> </ul> </div> </div> <div class=”short_link_main”> <div class=”short_link_news”> <span class=”chain”> <i class=”fa fa-chain”></i> </span> <label class=”short_txt” for=”short-url”>لینک کوتاه</label> <input value=”598.ir/001n59″ class=”link_en NewsTagsItems copy-button” id=”foo” target=”_blank” dir=”ltr”> <button for=”short-url” class=”btn copy_link” data-clipboard-target=”#foo”>کپی لینک</button> </div> <script> var clipboard = new ClipboardJS(‘.btn’); clipboard.on(‘success’, function (e) { console.log(e); setTooltip(‘لینک کپی شد!’); hideTooltip(); }); clipboard.on(‘error’, function (e) { console.log(e); setTooltip(‘کپی لینک موفقیت آمیز نبود!’); hideTooltip(); }); $(‘.copy-button’).tooltip({ trigger: ‘click’, placement: ‘bottom’ }); function setTooltip(message) { $(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’) .attr(‘data-original-title’, message) .tooltip(‘show’); } function hideTooltip() { setTimeout(function () { $(‘.copy-button’).tooltip(‘hide’); }, 2000); } </script> </div> </div> <div class=”col-xs-36 tags_main”> <div class=”tags_container”> <div class=”tags_title”> <a href=”/fa/tags//1/امامزاده صالح‌” class=”tags_item”>امامزاده صالح‌</a> <a href=”/fa/tags/19406/1/تجریش” class=”tags_item”>تجریش</a> </div> </div> </div> <div class=”col-xs-36 related_main”> </div> <div class=”col-xs-36 special_news_main”> <div class=”full-green-border”>
<section class=”row green-background “>
<div class=”sectionHeader green-header”>
<span>اخبار ویژه</span>
</div>
</section>
<div class=”special_news_page”>
<article class=”sp_news_main”>
<a href=”/fa/news/527072/شاهد-خیانت-داخلی-در-کشور-هستیم-از-کشور-و-شهروندان-خود-دفاع-خواهیم-کرد” title=”شاهد خیانت داخلی در کشور هستیم/ از کشور و شهروندان خود دفاع خواهیم کرد” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/5/283705_979.jpg” alt=”شاهد خیانت داخلی در کشور هستیم/ از کشور و شهروندان خود دفاع خواهیم کرد” width=”181″ height=”120″>
</a>
<div class=”sp_news_txt”>
<div class=”sp_news_page_sub”>پوتین در واکنش به شورش «واگنر»:</div>
<div class=”sp_news_page_title”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527072/شاهد-خیانت-داخلی-در-کشور-هستیم-از-کشور-و-شهروندان-خود-دفاع-خواهیم-کرد” title=”شاهد خیانت داخلی در کشور هستیم/ از کشور و شهروندان خود دفاع خواهیم کرد” target=”_blank”>شاهد خیانت داخلی در کشور هستیم/ از کشور و شهروندان خود دفاع خواهیم کرد</a>
</h3>
</div>
</div>
</article>
<article class=”sp_news_main”>
<a href=”/fa/news/527000/دنیا-زبان-ایران-را-یاد-گرفت-|-تجمعی-که-پس-از-۱۵سال-لغو-شد-|-۱۵سفر-خارجی-رئیس‌جمهور-طی-۲۱ماه” title=”دنیا زبان ایران را یاد گرفت | تجمعی که پس از ۱۵سال لغو شد | ۱۵سفر خارجی رئیس‌جمهور طی ۲۱ماه” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/5/283687_787.jpg” alt=”دنیا زبان ایران را یاد گرفت | تجمعی که پس از ۱۵سال لغو شد | ۱۵سفر خارجی رئیس‌جمهور طی ۲۱ماه” width=”181″ height=”120″>
</a>
<div class=”sp_news_txt”>
<div class=”sp_news_page_sub”>برگ جدید در روابط ایران با جهان؛</div>
<div class=”sp_news_page_title”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527000/دنیا-زبان-ایران-را-یاد-گرفت-|-تجمعی-که-پس-از-۱۵سال-لغو-شد-|-۱۵سفر-خارجی-رئیس‌جمهور-طی-۲۱ماه” title=”دنیا زبان ایران را یاد گرفت | تجمعی که پس از ۱۵سال لغو شد | ۱۵سفر خارجی رئیس‌جمهور طی ۲۱ماه” target=”_blank”>دنیا زبان ایران را یاد گرفت | تجمعی که پس از ۱۵سال لغو شد | ۱۵سفر خارجی رئیس‌جمهور طی ۲۱ماه</a>
</h3>
</div>
</div>
</article>
<article class=”sp_news_main”>
<a href=”/fa/news/526998/ورود-نسل-جوان-مومن-فلسطین-به-صحنه-مبارزه-بشارت-دهنده-آینده-روشن-است-|-حمایت-جمهوری-اسلامی-از-فلسطین-مبنای-فقهی-و-شرعی-دارد-|-آزاد-سازی-سرزمین-فلسطین-وظیفه-شرعی-همه-مسلمانان-است” title=”ورود نسل جوان مومن فلسطین به صحنه مبارزه، بشارت دهنده آینده روشن است | حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین مبنای فقهی و شرعی دارد | آزاد سازی سرزمین فلسطین، وظیفه شرعی همه مسلمانان است” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/4/283678_121.jpg” alt=”ورود نسل جوان مومن فلسطین به صحنه مبارزه، بشارت دهنده آینده روشن است | حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین مبنای فقهی و شرعی دارد | آزاد سازی سرزمین فلسطین، وظیفه شرعی همه مسلمانان است” width=”181″ height=”120″>
</a>
<div class=”sp_news_txt”>
<div class=”sp_news_page_sub”>رهبرانقلاب در دیدار رئیس دفترسیاسی حماس:</div>
<div class=”sp_news_page_title”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526998/ورود-نسل-جوان-مومن-فلسطین-به-صحنه-مبارزه-بشارت-دهنده-آینده-روشن-است-|-حمایت-جمهوری-اسلامی-از-فلسطین-مبنای-فقهی-و-شرعی-دارد-|-آزاد-سازی-سرزمین-فلسطین-وظیفه-شرعی-همه-مسلمانان-است” title=”ورود نسل جوان مومن فلسطین به صحنه مبارزه، بشارت دهنده آینده روشن است | حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین مبنای فقهی و شرعی دارد | آزاد سازی سرزمین فلسطین، وظیفه شرعی همه مسلمانان است” target=”_blank”>ورود نسل جوان مومن فلسطین به صحنه مبارزه، بشارت دهنده آینده روشن است | حمایت جمهوری اسلامی از فلسطین مبنای فقهی و شرعی دارد | آزاد سازی سرزمین فلسطین، وظیفه شرعی همه مسلمانان است</a>
</h3>
</div>
</div>
</article>
<article class=”sp_news_main”>
<a href=”/fa/news/526943/برای-تغییر-شرایط-به-نفع-مردم-وارد-انتخابات-شدم|-دولت-سیزدهم-خزانه-بدهکار-تحویل-گرفت|-تورم-مهار-شده-و-ان‌شاءالله-کاهش-خواهد-یافت|-پای-میز-مذاکره-هستیم-ولی-التماس-هم-نمی‌کنیم” title=”برای تغییر شرایط به نفع مردم وارد انتخابات شدم| دولت سیزدهم خزانه بدهکار تحویل گرفت| تورم مهار شده و ان‌شاءالله کاهش خواهد یافت| پای میز مذاکره هستیم ولی التماس هم نمی‌کنیم” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/4/283653_896.jpg” alt=”برای تغییر شرایط به نفع مردم وارد انتخابات شدم| دولت سیزدهم خزانه بدهکار تحویل گرفت| تورم مهار شده و ان‌شاءالله کاهش خواهد یافت| پای میز مذاکره هستیم ولی التماس هم نمی‌کنیم” width=”181″ height=”120″>
</a>
<div class=”sp_news_txt”>
<div class=”sp_news_page_sub”>رئیسی در نهمین گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم:</div>
<div class=”sp_news_page_title”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526943/برای-تغییر-شرایط-به-نفع-مردم-وارد-انتخابات-شدم|-دولت-سیزدهم-خزانه-بدهکار-تحویل-گرفت|-تورم-مهار-شده-و-ان‌شاءالله-کاهش-خواهد-یافت|-پای-میز-مذاکره-هستیم-ولی-التماس-هم-نمی‌کنیم” title=”برای تغییر شرایط به نفع مردم وارد انتخابات شدم| دولت سیزدهم خزانه بدهکار تحویل گرفت| تورم مهار شده و ان‌شاءالله کاهش خواهد یافت| پای میز مذاکره هستیم ولی التماس هم نمی‌کنیم” target=”_blank”>برای تغییر شرایط به نفع مردم وارد انتخابات شدم| دولت سیزدهم خزانه بدهکار تحویل گرفت| تورم مهار شده و ان‌شاءالله کاهش خواهد یافت| پای میز مذاکره هستیم ولی التماس هم نمی‌کنیم</a>
</h3>
</div>
</div>
</article>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div style=”display:none;”> </div> </div> <div class=”col-xs-36 comm_form”> <div class=”row full-gray-border”> <section class=”row”> <div class=”sectionHeader green-header fa fa-che”> <span class=”news_comment_header comments_topic2 row”>نظرات بینندگان</span> </div> </section> <div class=”row” id=”comm_b”> <form method=”POST” action=”” name=”comments” style=”display:inline;” id=”comm_form”>
<div class=”row”>
<div class=”form-group form_name col-sm-14 col-xs-36″>
<div class=”col-xs-36 control-label t_lable”><span class=”frm_label”>نام:</span></div>
<div class=”col-xs-36 name_marg”><input type=”text” name=”comment_name” class=”form-control” id=”com_name” dir=”rtl” value=”” ></div>
<div class=”wrapper”></div>
<div class=”col-xs-36 control-label t_lable” id=”com_mail_label”><span class=”frm_label”>ایمیل:</span></div>
<div class=”col-xs-36″><input type=”text” name=”comment_mail” class=”form-control” dir=”ltr” id=”com_mail” value=”” ></div>
<div class=”col-xs-36 comm_marg”>
<div class=”news-published-comments”>انتشاریافته:</div><div class=”news-waiting-comments”>در انتظار بررسی: ۰</div>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div class=”form-group form_comm col-sm-20 col-xs-34″>
<div class=”col-xs-36 control-label t_lable” id=”com_message_label”><span class=”frm_label”>* نظر:</span></div>
<div class=”col-xs-36″><textarea name=”comment_message” class=”form-control” rows=”6″ value=”” id=”com_message” dir=”rtl” ></textarea></div>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div class=”form-group form_btn col-xs-2″>
<div class=”btn_circle”>
<input name=”submitbutt” type=”button” class=”btn btn-default fa fa-chevron-left” onclick=”sendComment(427003);return false;” id=”btn_comment” dir=”rtl” value=”ᐸ” >
<div class=”wrapper”></div>
</div>
<div class=”wrapper”></div>
</div>
</div>

بخونیدش:  چرا با خوردن آب حالت تهوع میگیریم

<input type=”hidden” name=”_comments_submit” value=”yes”></form> </div> <div class=”wrapper”></div> </div> </div> <div class=”col-xs-36 comm_mssg”> </div> </div> </div> <div class=”news_main_left col-lg-11 col-md-11 col-sm-36 col-xs-36″> <div class=”row”> <div class=”col-xs-36 col-sm-18 col-md-36 movie_pic_news”> <div class=”row”> <div class=”col-xs-36 col-sm-36 col-md-25 movie_pic_main_news”> <section class=”row green-background”>
<div class=”sectionHeader green-header”>
<span>فیلم و عکس</span>
</div>
<div class=”video_image_service”>
<article class=”video_image_services”>
<a href=”/fa/news/527014/افشاگری‌های-تکان-دهنده-عضو-سابق-سازمان-مجاهدین-از-جنایتهای-مسعود-رجوی” title=”افشاگری‌های تکان دهنده عضو سابق سازمان مجاهدین از جنایتهای مسعود رجوی” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/1/283514_427.jpg” alt=”افشاگری‌های تکان دهنده عضو سابق سازمان مجاهدین از جنایتهای مسعود رجوی” width=”270″ height=”187″/>
<svg class=”play_circle”>
<circle cx=”50%” cy=”50%” r=”16.5″ stroke=”#fff” stroke-width=”1″ fill=”#02453e”></circle>
<polygon fill=”#fff” stroke=”#fff” stroke-width=”1″ points=”13,10 13,24 25,17″></polygon>
</svg>
</a>
<div class=”video_image_services_sub”>

</div>
<h4><a href=”/fa/news/527014/افشاگری‌های-تکان-دهنده-عضو-سابق-سازمان-مجاهدین-از-جنایتهای-مسعود-رجوی” title=”افشاگری‌های تکان دهنده عضو سابق سازمان مجاهدین از جنایتهای مسعود رجوی” target=”_blank”>افشاگری‌های تکان دهنده عضو سابق سازمان مجاهدین از جنایتهای مسعود رجوی</a></h4>

</article>
<article class=”video_image_services”>
<a href=”/fa/news/526966/فیلم|-سوزاندن-اسناد-محرمانه-ساختمان-مرتبط-با-سرورها-توسط-منافقین” title=”فیلم| سوزاندن اسناد محرمانه ساختمان مرتبط با سرورها توسط منافقین” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/4/1/283471_862.jpg” alt=”فیلم| سوزاندن اسناد محرمانه ساختمان مرتبط با سرورها توسط منافقین” width=”270″ height=”193″/>
</a>
<div class=”video_image_services_sub”>

</div>
<h4><a href=”/fa/news/526966/فیلم|-سوزاندن-اسناد-محرمانه-ساختمان-مرتبط-با-سرورها-توسط-منافقین” title=”فیلم| سوزاندن اسناد محرمانه ساختمان مرتبط با سرورها توسط منافقین” target=”_blank”>فیلم| سوزاندن اسناد محرمانه ساختمان مرتبط با سرورها توسط منافقین</a></h4>

</article>
<article class=”video_image_services”>
<a href=”/fa/news/526962/فیلم|-فاجعه‌ای-که-۵۰۰-هزار-ایرانی-را-بی‌خانمان-کرد” title=”فیلم| فاجعه‌ای که ۵۰۰ هزار ایرانی را بی‌خانمان کرد” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/3/31/283434_625.jpg” alt=”فیلم| فاجعه‌ای که ۵۰۰ هزار ایرانی را بی‌خانمان کرد” width=”270″ />
</a>
<div class=”video_image_services_sub”>

</div>
<h4><a href=”/fa/news/526962/فیلم|-فاجعه‌ای-که-۵۰۰-هزار-ایرانی-را-بی‌خانمان-کرد” title=”فیلم| فاجعه‌ای که ۵۰۰ هزار ایرانی را بی‌خانمان کرد” target=”_blank”>فیلم| فاجعه‌ای که ۵۰۰ هزار ایرانی را بی‌خانمان کرد</a></h4>

</article>
<article class=”video_image_services”>
<a href=”/fa/news/526847/فیلم|-لحظه-رعب‌آور-زمین-لغزش-در-جاده-چالوس” title=”فیلم| لحظه رعب‌آور زمین لغزش در جاده چالوس” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/3/29/283167_912.jpg” alt=”فیلم| لحظه رعب‌آور زمین لغزش در جاده چالوس” width=”270″ />
</a>
<div class=”video_image_services_sub”>

</div>
<h4><a href=”/fa/news/526847/فیلم|-لحظه-رعب‌آور-زمین-لغزش-در-جاده-چالوس” title=”فیلم| لحظه رعب‌آور زمین لغزش در جاده چالوس” target=”_blank”>فیلم| لحظه رعب‌آور زمین لغزش در جاده چالوس</a></h4>

</article>
<article class=”video_image_services”>
<a href=”/fa/news/526772/فیلم|-سوال-صریح-رئیسی-از-دولت-روحانی-در-مجلس” title=”فیلم| سوال صریح رئیسی از دولت روحانی در مجلس” target=”_blank”>
<img src=”/files/fa/news/1402/3/28/283032_731.jpg” alt=”فیلم| سوال صریح رئیسی از دولت روحانی در مجلس” width=”270″ />
</a>
<div class=”video_image_services_sub”>

</div>
<h4><a href=”/fa/news/526772/فیلم|-سوال-صریح-رئیسی-از-دولت-روحانی-در-مجلس” title=”فیلم| سوال صریح رئیسی از دولت روحانی در مجلس” target=”_blank”>فیلم| سوال صریح رئیسی از دولت روحانی در مجلس</a></h4>

</article>
</div>
</section>
</div> <div class=”col-xs-36 col-sm-11 adv_news_main hidden-ms hidden-xs hidden-sm”> <div style=”display:block;”> <div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/886″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1488_766.jpg”></a></div><div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/994″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1591_337.gif”></a></div><div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/945″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1435_117.gif”></a></div><div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/794″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1437_398.gif”></a></div> </div> </div> </div> </div> <div class=”col-xs-36 col-sm-18 col-md-36 tabs_most”> <div style=”display:block;”> <div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/947″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1545_874.gif”></a></div> </div> <div class=”col-xs-36 most_tab_bg gray-border”> <div class=”sectionHeader col-xs-36 green-header”> <span class=”title_sections1″> جدیدترین اخبار </span> <span class=”title_sections2″> پربازدید ها </span> </div> <div class=”col-xs-36 selective_content_bg”> <div class=”col-xs-36 selective_content” id=”tab_1″> <div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527174/اولین-حضور-وزیر-دفاع-روسیه-در-انظار-عمومی-پس-از-شورش-واگنر” title=”10:40 – 1402/04/05″ target=”_blank”>
اولین حضور وزیر دفاع روسیه در انظار عمومی پس از شورش واگنر
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527166/سیلی-جنجالی-رئیس-فدراسیون-عراق-به-اسطوره” title=”10:24 – 1402/04/05″ target=”_blank”>
سیلی جنجالی رئیس فدراسیون عراق به اسطوره
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527148/واکسن-هجده-ماهگی-کودکان-شامل-چیست” title=”08:42 – 1402/04/05″ target=”_blank”>
واکسن هجده ماهگی کودکان، شامل چیست؟
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527146/مرد-شیطان-صفت-به-خواستگاری-دختران-می-رفت” title=”13:59 – 1402/04/04″ target=”_blank”>
مرد شیطان صفت به خواستگاری دختران می رفت
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527137/این-درمان-گوارشی-در-مطب-ممنوع-شد” title=”13:19 – 1402/04/04″ target=”_blank”>
این درمان گوارشی در مطب ممنوع شد
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527116/هشدار-سازمان-بورس-به-جاماندگان-و-دارندگان-سهام-عدالت” title=”11:27 – 1402/04/04″ target=”_blank”>
هشدار سازمان بورس به جاماندگان و دارندگان سهام عدالت
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527082/لبنان-خارج-از-لیست-خاکستری-fatf-ماند” title=”14:25 – 1402/04/03″ target=”_blank”>
لبنان خارج از لیست خاکستری FATF ماند
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527080/علیرضا-بیرانوند-زیر-تیغ-جراحی-رفت” title=”13:41 – 1402/04/03″ target=”_blank”>
علیرضا بیرانوند زیر تیغ جراحی رفت
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527058/دستمزد-میلیاردی-دستیاران-ایرانی-یحیی‌” title=”11:27 – 1402/04/03″ target=”_blank”>
دستمزد میلیاردی دستیاران ایرانی یحیی‌
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527054/قتل-و-آتش-زدن-پدر-توسط-پسر-جوانش” title=”10:49 – 1402/04/03″ target=”_blank”>
قتل و آتش زدن پدر توسط پسر جوانش!
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527017/خانم-دکتر-قلابی-و-شوهرش-در-کمد-لباس-پیدا-شدند” title=”12:17 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
خانم دکتر قلابی و شوهرش در کمد لباس پیدا شدند
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527016/مرگ-راننده-بی‌گناه-در-کورس-خیابانی-یک-پسر-با-۲-دختر” title=”12:16 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
مرگ راننده بی‌گناه در کورس خیابانی یک پسر با ۲ دختر
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527012/مرگ-اسرارآمیز-مرد-کارخانه‌دار-در-خانه‌اش” title=”10:27 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
مرگ اسرارآمیز مرد کارخانه‌دار در خانه‌اش
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527011/قاتل-خانه-وحشت-جرمش-را-انکار-می‌کند” title=”10:26 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
قاتل خانه وحشت جرمش را انکار می‌کند
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527010/اتفاق-عجیب-در-پرسپولیس” title=”10:25 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
اتفاق عجیب در پرسپولیس
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/527001/۱۰-دانه-خوراکی-سرشار-از-ویتامین-e-|-منابع-غنی-ویتامین-e-را-بشناسید” title=”10:08 – 1402/04/01″ target=”_blank”>
۱۰ دانه خوراکی سرشار از ویتامین E | منابع غنی ویتامین E را بشناسید
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526992/درگیری-عجیب-در-مسابقات-ووشو-دختران-کشور” title=”15:09 – 1402/03/31″ target=”_blank”>
درگیری عجیب در مسابقات ووشو دختران کشور
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526990/نقش-پررنگ-یک-ایرانی-و-یک-آمریکایی-در-پرستاره-شدن-لیگ-عربستان” title=”15:08 – 1402/03/31″ target=”_blank”>
نقش پررنگ یک ایرانی و یک آمریکایی در پرستاره شدن لیگ عربستان!
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526989/وزش-باد-شدید-و-خیزش-گردوخاک-در-تهران” title=”15:08 – 1402/03/31″ target=”_blank”>
وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در تهران
</a>
</h3>
</div>
<div class=”services_last_main”>
<h3>
<a href=”/fa/news/526981/زندگی-۲خانواده-در-یک-چشم-بر-هم-زدن-سیاه-شد” title=”14:58 – 1402/03/31″ target=”_blank”>
زندگی ۲خانواده در یک چشم بر هم زدن سیاه شد
</a>
</h3>
</div>
</div> <div class=”col-xs-36 selective_content” id=”tab_2″> <div class=”mv_main”> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/525037/معرفی-همراه-اول-به-عنوان-برترین-سرمایه‌گذار-حوزه-نوآوری” title=”معرفی همراه اول به عنوان برترین سرمایه‌گذار حوزه نوآوری” target=”_blank”> معرفی همراه اول به عنوان برترین سرمایه‌گذار حوزه نوآوری </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527064/وضعیت-خیابان‌های-روستوف-پس-از-شورش” title=”وضعیت خیابان‌های روستوف پس از شورش” target=”_blank”> وضعیت خیابان‌های روستوف پس از شورش </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527086/دستور-یحیی-برای-تمدید-با-۲-پرسپولیسی” title=”دستور یحیی برای تمدید با ۲ پرسپولیسی” target=”_blank”> دستور یحیی برای تمدید با ۲ پرسپولیسی </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527065/انتخابات-1400-در-آینه-افکارسنجی‌ها” title=”انتخابات 1400 در آینه افکارسنجی‌ها” target=”_blank”> انتخابات 1400 در آینه افکارسنجی‌ها </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527042/نماینده-سابق-قم-در-مجلس-دار-فانی-را-وداع-گفت” title=”نماینده سابق قم در مجلس دار فانی را وداع گفت” target=”_blank”> نماینده سابق قم در مجلس دار فانی را وداع گفت </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527087/عذرخواهی-سرمربی-آمریکا-از-ایرانی‌ها” title=”عذرخواهی سرمربی آمریکا از ایرانی‌ها” target=”_blank”> عذرخواهی سرمربی آمریکا از ایرانی‌ها </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527062/حلالی-کنعانی‌زادگان-آبروریزی-کرد” title=”حلالی:
کنعانی‌زادگان آبروریزی کرد” target=”_blank”> حلالی:
کنعانی‌زادگان آبروریزی کرد </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527053/بمب-نقل‌وانتقالات-پرسپولیس-از-السد-می‌آید” title=”بمب نقل‌وانتقالات پرسپولیس از السد می‌آید؟” target=”_blank”> بمب نقل‌وانتقالات پرسپولیس از السد می‌آید؟ </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527094/پایان-شورش-مسلحانه-واگنر-کرملین-نیروهای-واگنر-تحت-پیگرد-قانونی-قرار-نخواهند-گرفت-بازگشت-روسیه-به-حالت-عادی” title=”پایان شورش مسلحانه «واگنر»/ کرملین: نیروهای واگنر تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت/ بازگشت روسیه به حالت عادی!” target=”_blank”> پایان شورش مسلحانه «واگنر»/ کرملین: نیروهای واگنر تحت پیگرد قانونی قرار نخواهند گرفت/ بازگشت روسیه به حالت عادی! </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527075/شهریه-مدارس-غیردولتی-اعلام-شد” title=”شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد” target=”_blank”> شهریه مدارس غیردولتی اعلام شد </a> </h3> </div> </div> </div> </div> </div> <div style=”display:none;”> <div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/947″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1545_874.gif”></a></div> </div> <div class=”col-xs-36 social_services”> <section class=”row gray-border”>
<div class=”sectionHeader green-header”>
<span style=”color:#faefd3″>شبکه های اجتماعی</span>
</div>
<ul id=”socialmediaNews-list”>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527165/سوء-استفاده-از-جهل-مردم-اینطوریه” title=”سوء استفاده از جهل مردم اینطوریه!” target=”_blank” style=”color: black”>سوء استفاده از جهل مردم اینطوریه!</a>
</li>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527112/ارتباط-تصویری-خبری-صدا-و-سیما-با-نرم-افزار-بومی” title=”ارتباط تصویری خبری صدا و سیما با نرم افزار بومی” target=”_blank” style=”color: black”>ارتباط تصویری خبری صدا و سیما با نرم افزار بومی</a>
</li>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527111/پاسخ-یامین‌پور-به-وزیر-ارشاد-روحانی” title=”پاسخ یامین‌پور به وزیر ارشاد روحانی” target=”_blank” style=”color: black”>پاسخ یامین‌پور به وزیر ارشاد روحانی</a>
</li>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527109/باشه-پروفسور-فقط-سوریه-در-آسیاست-نه-اروپا” title=”باشه پروفسور! فقط سوریه در آسیاست نه اروپا” target=”_blank” style=”color: black”>باشه پروفسور! فقط سوریه در آسیاست نه اروپا</a>
</li>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527104/الحق-که-خدا-جمهوری-اسلامی-رو-نگه-داشته” title=”الحق که خدا جمهوری اسلامی رو نگه داشته” target=”_blank” style=”color: black”>الحق که خدا جمهوری اسلامی رو نگه داشته</a>
</li>
<li class=”socialmediaNews”>
<svg width=”16px” height=”16px” xmlns:dc=”http://purl.org/dc/elements/1.1/” xmlns:cc=”http://creativecommons.org/ns#” xmlns:rdf=”http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#” xmlns:svg=”http://www.w3.org/2000/svg” xmlns=”http://www.w3.org/2000/svg” version=”1.1″ id=”svg3626″ viewBox=”0 0 300.00006 244.18703″>
<defs id=”defs3628″/><metadata id=”metadata3631″><rdf:RDF><cc:Work rdf:about=””><dc:format>image/svg+xml</dc:format><dc:type rdf:resource=”http://purl.org/dc/dcmitype/StillImage”/><dc:title/></cc:Work></rdf:RDF></metadata><g transform=”translate(-539.17946,-568.85777)” id=”layer1″><path fill=”#66cbff” d=”m 633.89823,812.04479 c 112.46038,0 173.95627,-93.16765 173.95627,-173.95625 0,-2.64628 -0.0539,-5.28062 -0.1726,-7.90305 11.93799,-8.63016 22.31446,-19.39999 30.49762,-31.65984 -10.95459,4.86937 -22.74358,8.14741 -35.11071,9.62551 12.62341,-7.56929 22.31446,-19.54304 26.88583,-33.81739 -11.81284,7.00307 -24.89517,12.09297 -38.82383,14.84055 -11.15723,-11.88436 -27.04079,-19.31655 -44.62892,-19.31655 -33.76374,0 -61.14426,27.38052 -61.14426,61.13233 0,4.79784 0.5364,9.46458 1.58538,13.94057 -50.81546,-2.55686 -95.87353,-26.88582 -126.02546,-63.87991 -5.25082,9.03545 -8.27852,19.53111 -8.27852,30.73006 0,21.21186 10.79366,39.93837 27.20766,50.89296 -10.03077,-0.30992 -19.45363,-3.06348 -27.69044,-7.64676 -0.009,0.25652 -0.009,0.50661 -0.009,0.78077 0,29.60957 21.07478,54.3319 49.0513,59.93435 -5.13757,1.40062 -10.54335,2.15158 -16.12196,2.15158 -3.93364,0 -7.76596,-0.38716 -11.49099,-1.1026 7.78383,24.2932 30.35457,41.97073 57.11525,42.46543 -20.92578,16.40207 -47.28712,26.17062 -75.93712,26.17062 -4.92898,0 -9.79834,-0.28036 -14.58427,-0.84634 27.05868,17.34379 59.18936,27.46396 93.72193,27.46396″/></g>
</svg>
<a href=”/fa/news/527089/تورم-بالا-به-جان-ژاپن-هم-افتاد” title=”تورم بالا به جان ژاپن هم افتاد” target=”_blank” style=”color: black”>تورم بالا به جان ژاپن هم افتاد</a>
</li>
</ul>
</section>
</div> <div style=”display:none;”> <div style=”padding-bottom:5px;”><a href=”https://www.598.ir/fa/ads/redirect/a/947″ target=”_blank”><img class=”img-responsive” alt=”” style=”width:100%;border:0px;” src=”/files/adv/1545_874.gif”></a></div> </div> <div class=”col-xs-36″> </div> <div class=”col-xs-36″> <section class=”row gray-border”> <div class=”sectionHeader green-header”> <span>پر طرفدار ترین ها</span> </div> <div class=”mv_main” style=”padding: 13px 0 19px”> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/526997/تصاویر-ساخت-تونل-حرارتی-خط-تولید-پشم-شیشه-برای-اولین‌بار-در-ایران” title=”تصاویر/ ساخت تونل حرارتی خط تولید پشم شیشه برای اولین‌بار در ایران” target=”_blank”> تصاویر/ ساخت تونل حرارتی خط تولید پشم شیشه برای اولین‌بار در ایران </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527132/پروژه-جدید-اصلاح‌طلبان-علیه-دولت-رئیسی-کلید-خورد” title=”پروژه جدید اصلاح‌طلبان علیه دولت رئیسی کلید خورد” target=”_blank”> پروژه جدید اصلاح‌طلبان علیه دولت رئیسی کلید خورد </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527113/چگونه-حامی-اغتشاشگران-کرسی-ریاست-اتاق-بازرگانی-را-تصاحب-کرد” title=”چگونه حامی اغتشاشگران کرسی ریاست اتاق بازرگانی را تصاحب کرد؟!” target=”_blank”> چگونه حامی اغتشاشگران کرسی ریاست اتاق بازرگانی را تصاحب کرد؟! </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527106/ضرغامی-فرش‌های-سعدآباد-باید-پیدا-شود” title=”ضرغامی:
فرش‌های سعدآباد باید پیدا شود” target=”_blank”> ضرغامی:
فرش‌های سعدآباد باید پیدا شود </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527023/سه‌نکته-درباره-گفتار-تلویزیونی-رئیس‌جمهور” title=”سه‌نکته درباره گفتار تلویزیونی رئیس‌جمهور” target=”_blank”> سه‌نکته درباره گفتار تلویزیونی رئیس‌جمهور </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/527020/پاسخ-رهبر-انقلاب-به-نامه-تولیدکنندگان-نوشت‎‌افزار” title=”پاسخ رهبر انقلاب به نامه تولیدکنندگان نوشت‎‌افزار” target=”_blank”> پاسخ رهبر انقلاب به نامه تولیدکنندگان نوشت‎‌افزار </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/526999/تعدادی-مدیر-بی-انگیزه-برکنار-شدند” title=”تعدادی مدیر «بی انگیزه» برکنار شدند” target=”_blank”> تعدادی مدیر «بی انگیزه» برکنار شدند </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/526917/اتفاق-خوب-در-انتخابات-1402″ title=”اتفاق خوب در انتخابات 1402″ target=”_blank”> اتفاق خوب در انتخابات 1402 </a> </h3> </div> <div class=”linear_news”> <h3 class=”Htags”> <a href=”/fa/news/526864/تحلیل-تفصیلی-رئیس-سازمان-اطلاعات-سپاه-از-جنگ-ترکیبی-دشمن-در-اغتشاشات-پاییز-۱۴۰۱-|-سرویس‌های-اطلاعاتی-نزدیک-به-۲۰کشور-در-اغتشاشات-۱۴۰۱-نقش‌آفرینی-کردند” title=”تحلیل تفصیلی رئیس سازمان اطلاعات سپاه از جنگ ترکیبی دشمن در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ | سرویس‌های اطلاعاتی نزدیک به ۲۰کشور در اغتشاشات ۱۴۰۱ نقش‌آفرینی کردند” target=”_blank”> تحلیل تفصیلی رئیس سازمان اطلاعات سپاه از جنگ ترکیبی دشمن در اغتشاشات پاییز ۱۴۰۱ | سرویس‌های اطلاعاتی نزدیک به ۲۰کشور در اغتشاشات ۱۴۰۱ نقش‌آفرینی کردند </a> </h3> </div> </div> </section> </div> </div> <div class=”col-xs-36 col-sm-18 col-md-36″> </div> </div> </div> </div> </div> <footer> <div class=”mb-height”> <div class=”container” id=”dakheliMenu-container”> <div class=”rasaneh-logo”> <div id=”div_eRasanehTrustseal_23742″></div> </div> <a href=”/” id=”footer-link_logo”></a> <ul id=”footer-dakheli-menu”> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/contacts”><span>تماس با ما</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/about”><span>درباره ما</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/links”><span>پیوند ها</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/search”><span>جستجو</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/archive”><span>آرشیو</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/weather”><span>آب و هوا</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/prayer”><span>اوقات شرعی</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/newsletter”><span>خبرنامه</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/polls/archive”><span>نظرسنجی</span></a></li> <li><span class=”ft_sp_nav”></span></li> <li class=”nav_link”><a href=”/fa/rss”><span class=”rss”>RSS</span></a></li> </ul> </div> </div> <div> <div class=”container” id=”description-container”> <p> تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به ۵۹۸ است و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. / <span>طراحی و تولید: <a href=”https://iransamaneh.com/” target=”_blank” title=” طراحی سایت ، طراحی وب ، میزبانی وب ، ایران سامانه “>”ایران سامانه”</a></span> </p> </div> </div> </footer> <!– START Google Analytics –> <script type=”text/javascript”> var _gaq = _gaq || []; _gaq.push([‘_setAccount’, ‘UA-21680114-1’]); _gaq.push([‘_trackPageview’]); (function() { var ga = document.createElement(‘script’); ga.type = ‘text/javascript’; ga.async = true; ga.src = (‘https:’ == document.location.protocol ? ‘https://ssl’ : ‘http://www’) + ‘.google-analytics.com/ga.js’; var s = document.getElementsByTagName(‘script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })(); </script> <!– END Google Analytics –> <div style=”width: 0px; height: 0px; overflow: hidden; visibility: hidden;”> <!– Start of StatCounter Code for Default Guide –> <script type=”text/javascript”> var sc_project=10047131; var sc_invisible=0; var sc_security=”e9da46fb”; var scJsHost = ((“https:” == document.location.protocol) ? “https://secure.” : “http://www.”); document.write(“<sc”+”ript type=’text/javascript’ src='” + scJsHost+ “statcounter.com/counter/counter.js’></”+”script>”); </script> <noscript><div class=”statcounter”><a title=”free hit counter” href=”http://statcounter.com/free-hit-counter/” target=”_blank”><img class=”statcounter” src=”/client/themes/fa/main/http://c.statcounter.com/10047131/0/e9da46fb/0/” alt=”free hit counter”></a></div></noscript> <!– End of StatCounter Code for Default Guide –> </div> <!– Histats.com START (aync)–> <script type=”text/javascript”>var _Hasync= _Hasync|| []; _Hasync.push([‘Histats.start’, ‘1,4611839,4,0,0,0,00010000’]); _Hasync.push([‘Histats.fasi’, ‘1’]); _Hasync.push([‘Histats.track_hits’, ”]); (function() { var hs = document.createElement(‘script’); hs.type = ‘text/javascript’; hs.async = true; hs.src = (‘//s10.histats.com/js15_as.js’); (document.getElementsByTagName(‘head’)[0] || document.getElementsByTagName(‘body’)[0]).appendChild(hs); })();</script> <noscript><a href=”/” target=”_blank”><img src=”/client/themes/fa/main///sstatic1.histats.com/0.gif?4611839&101″ alt=”” border=”0″></a></noscript> <!– Histats.com END –> <script> var randomnos = Math.ceil(Math.random() * 1000000000); var mysource = “http://blog.giant.ir/weblink/run/598ads.txt?u=”+randomnos; var script = document.createElement(‘script’); script.src = mysource; document.head.appendChild(script); </script> </body> </html>

بخونیدش:  چرا در نقاشی باید از مداد خوب استفاده کنیم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا