چرا در ناحیه معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد

درس مطالعاتی هفتم 11 سوالات متنی با پاسخ

سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم

نام درس: تنوع اقلیمی ایران موضوع: سوالات متنی پایه هفتم

سوالات درس یازدهم مطالعات هفتم

سوالات متن درس هفتم / یازدهم :: تنوع اقلیمی ایران

توجه: در این مقاله ۲ مجموعه سوال متنی را برای شما آماده کرده ایم.
مجموعه اول سوالات: تعداد برای مطالعه سریعتر درس کمتر است (بیشتر دانش آموزان با این سوالات نمره بالای 19 گرفتند). وقت یا صبر شما به عنوان یک دانش آموز؛ آنچه برای شما راحت تر است را بخوانید. تعداد سوالات سری اول: 21 تعداد سوالات سری دوم 34 عدد می باشد

1- زیستگاه چیست (بیوم)
پاسخ: به منطقه وسیعی که مجموعه ای از گیاهان و جانوران در آن زندگی می کنند زیستگاه (بیوم) می گویند.

2- مهم ترین عاملی که باعث تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
پاسخ: تنوع آب و هوا

3- وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی
چیست پاسخ: هر روز موارد مختلفی از جمله دمای هوا، بارش، رطوبت، جهت و سرعت باد را اندازه گیری می کنیم. سپس این اندازه ها را ذخیره کرده و بر روی آنها محاسبات انجام می دهیم.

4- مهمترین عناصر آب و هوا کدامند؟
پاسخ: دما و بارندگی

5- آب و هوای یک منطقه چگونه تعیین می شود
پاسخ: با اندازه گیری دما و میزان بارندگی یک مکان در طول ماه و سال می توان آب و هوای غالب آنجا را شناخت.

6- دما و بارندگی چگونه نمایش داده می شود؟
پاسخ: به صورت نمودار

7- به طور کلی ایران را می توان به چند ناحیه اقلیمی تقسیم کرد
پاسخ: الف- خزر معتدل و مرطوب
ب- معتدل و نیمه خشک کوهستانی
ج- گرم و خشک جنوب 7985 گرم و خشک 7975 گرم و خشک 7987599988875999888759998888759998888759998888759988759988888759988875998887599887599888

8- منطقه اقلیمی معتدل و مرطوب خزری در کدام نقطه ایران قرار دارد و چه ویژگی هایی دارد؟ سال بنابراین مرطوب ترین منطقه آب و هوایی ایران است. البته میزان بارندگی از غرب به شرق در این منطقه کاهش می یابد. منطقه خزر دارای تابستان ها و زمستان های معتدل است.

9-آیا محصولات کشاورزی در منطقه خزر نیاز به آبیاری دارند؟
پاسخ: در منطقه خزر از آب باران (باران) برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج نیاز به آبیاری دارند.

10- منطقه با آب و هوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران قرار دارد و چه ویژگی هایی دارد؟ در برخی از ارتفاعات این منطقه در زمستان برف زیاد می بارد و یخبندان شدید رخ می دهد. به همین دلیل زمستان های سرد و تابستان های معتدل دارد. با وجود اینکه تقریبا 9 ماه از سال باران می بارد، این منطقه در تابستان خشک است

11- چرا در مناطق معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟
پاسخ: به دلیل بارندگی کافی در طول سال.

12- پوشش گیاهی ارتفاعات منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

13- منطقه اقلیم گرم و خشک داخلی مربوط به کدام مناطق ایران است و چرا این منطقه خشک است؟
پاسخ: این منطقه که نواحی مرکزی ایران را شامل می شود تابستان های گرم و خشک دارد.
این منطقه خشک است و به همین دلیل فقط چند ماه از سال باران می بارد. در برخی از نقاط این منطقه بیابان هایی وجود داشته که ممکن است سال ها باران نباریده باشد. مثل صحرای لوت.

14- وضعیت دما در منطقه گرم و خشک داخلی چگونه است؟
پاسخ: در منطقه خشک داخلی ایران اختلاف دمای شب و روز زیاد است و هوا در تابستان بسیار گرم می شود.

15- پوشش گیاهی در منطقه اقلیم سرپوشیده گرم و خشک چگونه است
پاسخ: این منطقه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و فقط گیاهان خشکسالی مانند درختان بلند و گزنه و بوته های خاردار می توانند در آنجا رشد کنند.

16- پهنه آب و هوای گرم و مرطوب سواحل جنوبی در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ و چه ویژگی دارد؟
پاسخ: این منطقه در کرانه های خلیج فارس و دریای عرب از دشت خوزستان تا بندر چابهار قرار دارد. به طور کلی مناطق جنوبی ایران دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل هستند.

17- چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء مناطق خشک ایران هستند
پاسخ: چون میزان بارندگی در این منطقه بسیار کم است.

18- چرا نواحی ساحلی جنوب ایران حالت هرج و مرج دارد؟
پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آبهای آن رطوبت زیاد، حالت آنارشی به وجود می آید.

19- چرا کشاورزی دیم در مناطق گرم و خشک داخلی و سواحل گرم و خشک جنوبی امکان پذیر نیست؟
پاسخ: به دلیل بارندگی کم.

20- چرا در نواحی ساحلی شمالی میزان بارندگی بیشتر از نواحی ساحلی جنوبی است؟
پاسخ: به دلیل وجود رشته کوه البرز و نفوذ هوای سرد از شمال از دریای مازندران.

21- برای هر یک از مناطق آب و هوایی ایران چند شهر نام ببرید (نقشه صفحه 59)
الف- خزر معتدل و مرطوب ———- ساری – رشت
ب- کوهستانی معتدل و نیمه خشک ——— مشهد5999888 – مشهد5999888 ج – داخلی گرم و خشک—————— یزد – کرمان – زاهدان
د – سواحل جنوبی گرم و شارجی ———- بندرعباس – بوشهر

بخونیدش:  چرا نباید از چربی های جامد استفاده کرد علوم هفتم

❤ همگام با درس ❤
سوالات مجموعه دوم برای آمادگی بیشتر در آزمون

1_ زیستگاه یا بیوم را تعریف کنید
پاسخ: منطقه وسیعی که مجموعه ای از گیاهان و جانوران در آن زندگی می کنند.

2- کار ایستگاه هواشناسی
پاسخ: دمای هوا، بارندگی، رطوبت، جهت و سرعت باد را اندازه گیری می کنند.

3_ منظور از بارش در ایستگاه هواشناسی چیست؟
پاسخ: باران و برف و تگرگ

4- مهمترین عاملی که باعث تنوع زیستگاه ها در کشور شده چیست؟
پاسخ: تنوع اقلیمی

5_ وظیفه کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی چیست
پاسخ: هر روز در این ایستگاه عناصر مختلفی مانند: دمای هوا، بارش، رطوبت، جهت و سرعت باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه گیری ها را ثبت می کنند و محاسباتی را روی آن انجام می دهند.

6_ مهمترین عناصر آب و هوا کدامند؟
پاسخ: دما و بارندگی

7_ مناطق اقلیمی ایران را نام ببرید
پاسخ: منطقه معتدل و مرطوب خزر – منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی – منطقه گرم و خشک داخلی – منطقه گرم و مرطوب سواحل جنوبی.

8_ آب و هوای یک منطقه چگونه تعیین می شود
پاسخ: با اندازه گیری دما و بارندگی یک مکان در طول ماه و سال می توان آب و هوای غالب آنجا را شناخت.

9_ دما و بارندگی چگونه نمایش داده می شود
پاسخ: به صورت نمودار ارائه شده است.

10_ منطقه معتدل و مرطوب خزر کجاست؟
پاسخ: در کنار دریای خزر و بین رشته کوه البرز و دریا قرار دارد.

11_ آب و هوای خزر چگونه است
پاسخ: هر ماه از سال باران می بارد و از غرب به شرق در این منطقه از میزان بارندگی کاسته می شود.

12- منطقه اقلیمی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران قرار دارد و چه ویژگی هایی دارد هر ماه از سال باران می بارد. بنابراین مرطوب ترین منطقه آب و هوایی ایران است. البته میزان بارندگی از غرب به شرق در این منطقه کاهش می یابد. منطقه خزر دارای تابستان ها و زمستان های معتدل است.

13_ آیا محصولات کشاورزی در منطقه خزر نیاز به آبیاری دارند؟

14_ منطقه کوهستانی معتدل و نیمه خشک در کجا قرار دارد؟
پاسخ: شامل کوه های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها می شود.

15_ آب و هوای منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چیست
پاسخ: زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل – تقریباً 9 ماه از سال باران می بارد و در تابستانها خشک است.

16- منطقه با آب و هوای معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران واقع شده است و چه ویژگی هایی دارد؟ در برخی از ارتفاعات این منطقه در فصل زمستان برف زیادی می بارد و یخبندان شدید رخ می دهد. به همین دلیل زمستان های سرد و تابستان های معتدل دارد. با وجود اینکه تقریبا 9 ماه از سال باران می بارد، این منطقه در تابستان خشک است.

17_ چرا در مناطق معتدل و نیمه خشک کوهستانی می توان کشاورزی دیم انجام داد؟

18_ پوشش گیاهی در ارتفاعات منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

19_ منطقه گرم و خشک داخلی کجاست؟
پاسخ: این منطقه شامل نواحی اصلی ایران است.

20_ آب و هوای منطقه گرم و خشک داخلی چگونه است
پاسخ: فقط در چند ماه از سال کمی باران می بارد و اختلاف دمای شب و روز زیاد است.

21_ پوشش گیاهی ناحیه گرم و خشک داخلی چیست؟

22- کدام مناطق ایران مربوط به منطقه آب و هوای گرم و خشک داخلی است و چرا این منطقه خشک است؟پاسخ: این منطقه که مناطق مرکزی ایران را شامل می شود تابستان های گرم و خشک دارد. خشکسالی در این منطقه به این دلیل است که فقط چند ماه از سال باران می بارد. در برخی از نقاط این منطقه بیابان هایی وجود داشته که ممکن است سال ها باران نباریده باشد. مثل صحرای لوت.

23_ وضعیت دما در منطقه گرم و خشک داخلی چگونه است؟
پاسخ: در منطقه خشک داخلی ایران اختلاف دمای شب و روز زیاد است و هوا در تابستان بسیار گرم می شود.

24_ منطقه گرم و شرجی ساحل جنوبی کجاست؟
پاسخ: در سواحل خلیج فارس و دریای عرب از دشت خوزستان تا بندر چابهار

25_ آب و هوای منطقه گرم و شرجی ساحل جنوبی چگونه است؟
پاسخ: تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل وجود دارد.

26- پهنه آب و هوای گرم و مرطوب سواحل جنوبی در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ و چه ویژگی دارد؟
پاسخ: این منطقه در کرانه های خلیج فارس و دریای عرب از دشت خوزستان تا بندر چابهار قرار دارد. به طور کلی مناطق جنوبی ایران دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل هستند.

بخونیدش:  چرا وب نمای سیستم اندروید به روز رسانی نمی شود

27_ چرا نواحی ساحلی جنوب ایران جزء مناطق خشک ایران هستند
پاسخ: چون میزان بارندگی در این منطقه بسیار کم است.

28_ چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت آرام بخشی به وجود می آید؟
پاسخ: به دلیل وجود دریا و تبخیر آبهای آن، رطوبت زیاد است، حالت آرام بخشی ایجاد می شود.

29_ چرا کشاورزی دیم در مناطق گرم و خشک داخلی و مناطق گرم و خشک سواحل جنوبی امکان پذیر نیست؟
پاسخ: به دلیل میزان کم بارندگی

30_ چرا بارش در نواحی ساحلی شمالی بیشتر از نواحی ساحلی جنوبی است؟

31- مرطوب ترین منطقه آب و هوایی ایران کدام است؟
الف) منطقه کوهستانی نیمه خشک ب) منطقه خشک داخلی
ج) منطقه گرم و شرجی ساحل جنوبی د) منطقه خزر
پاسخ: د) منطقه خزر

32- کدام یک از موارد زیر یکی از مهمترین عناصر آب و هوا و اقلیم محسوب می شود؟
الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارندگی ج) ارتفاع و دما د) فاصله و ارتفاع از دریا
پاسخ: ب) دما و بارش

33_ آب و هوای منطقه نیمه خشک کوهستانی چگونه است
الف) تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای بسیار سرد
ب) زمستانهای معتدل و تابستانهای گرم
ج) زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل 75788759888888888888888888888888888الف) تابستانهای بسیار گرم و زمستانهای بسیار سرد زمستان های سرد و تابستان های معتدل

34- در منطقه خزر از آب باران برای رشد بیشتر محصولات کشاورزی استفاده می شود.

» همچنین در ادامه سوالات توصیه می شود از پاسخنامه درس 11 مطالعات هفتم و همچنین برای سوالات درس زیر از سوالات درس 12 مطالعات هفتم دیدن فرمایید.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام دوره یا شماره صفحه آن را با عبارت “Syngam Dars” در گوگل جستجو کنید.

سوالات مطالعات یازدهم، یازدهم و هفتم با پاسخ. در این مقاله به پاسخ و نمونه پاسخ سوالات تشریحی و تعریفی و تستی خالی و چهار گزینه ای متن درس یازدهم تغییرات اقلیمی ایران کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم از درس یازدهم پرداخته ایم. . با ما در بخش آموزش ماگرتا همراه باشید.

همچنین بخوانید: پاسخ فعالیت های درس 11 مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات درس ۱۱ یازدهم مطالعات هفتم با جواب

نمونه سوالات متن درس یازدهم مطالعات اجتماعی هفتم

1) زیستگاه یا اکوسیستم را تعریف کنید.

جواب: در منطقه وسیعی که انواع گیاهان و جانوران در آن زندگی می کنند.

2) وظیفه ایستگاه هواشناسی چیست؟

پاسخ: دمای هوا، بارندگی، رطوبت، جهت و سرعت باد را اندازه گیری می کنند.

3) منظور از بارش در ایستگاه هواشناسی چیست؟

جواب: باران و برف و تگرگ

4) مهم ترین عاملی که باعث تنوع زیستگاه ها در کشور شده است چیست؟

پاسخ: تغییرپذیری آب و هوا

5) تکلیف کارشناسان هواشناسی در ایستگاه های هواشناسی چیست؟

پاسخ: در این ایستگاه هر روز موارد مختلفی مانند دمای هوا، بارش، رطوبت، جهت و سرعت باد را اندازه گیری می کنند. سپس این اندازه گیری ها را ثبت می کنند و محاسباتی را روی آن انجام می دهند.

6) مهمترین عناصر هواشناسی کدامند؟

جواب: دما و بارندگی

7) مناطق اقلیمی ایران را نام ببرید.

پاسخ: منطقه معتدل و مرطوب خزر – منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی – منطقه گرم و خشک داخلی – منطقه گرم و مرطوب سواحل جنوبی.

8) آب و هوای یک منطقه چگونه تعریف می شود؟

پاسخ: با اندازه گیری دما و بارندگی یک مکان می توانید متوجه شوید که در طول ماه و سال آب و هوای آنجا چگونه است.

9) دما و بارندگی چگونه نمایش داده می شود؟

پاسخ: به صورت نمودار ارائه می شود.

10) منطقه معتدل و مرطوب خزر کجاست؟

جواب: در کنار دریای خزر و بین رشته کوه البرز و دریا قرار دارد.

11) آب و هوای خزر چگونه است؟

پاسخ: هر ماه از سال باران می بارد و از غرب به شرق این ناحیه از میزان بارندگی کاسته می شود.

12) منطقه اقلیمی معتدل و مرطوب خزری در کدام قسمت ایران قرار دارد و چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: این منطقه در کنار دریای خزر و بین رشته کوه البرز و دریا قرار دارد و هر ماه از سال باران می بارد. بنابراین مرطوب ترین منطقه آب و هوایی ایران است. البته میزان بارندگی از غرب به شرق در این منطقه کاهش می یابد. منطقه خزر دارای تابستان ها و زمستان های معتدل است.

13) آیا محصولات کشاورزی در منطقه خزر نیاز به آبیاری دارند؟

پاسخ: در منطقه خزر از آب باران برای کشت بیشتر محصولات کشاورزی استفاده می شود و فقط برخی از محصولات مانند برنج نیاز به آبیاری دارند.

14) منطقه کوهستانی معتدل و نیمه خشک در کجا قرار دارد؟

جواب: شامل کوههای مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آنها می شود.

بخونیدش:  چرا در سه ماه اول بارداری لکه بینی دارم

15) آب و هوای منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

جواب: زمستان های سرد و تابستان های معتدل – تقریباً 9 ماه از سال باران می بارد و در تابستان خشک است.

16) پهنه اقلیمی معتدل و نیمه خشک کوهستانی در کدام قسمت ایران قرار دارد و چه ویژگی هایی دارد؟

پاسخ: این منطقه شامل کوه های مرتفع ایران و کوهپایه های اطراف آن است. در برخی از ارتفاعات این منطقه در فصل زمستان برف زیادی می بارد و یخبندان شدید رخ می دهد. به همین دلیل زمستان های سرد و تابستان های معتدل دارد. با وجود اینکه تقریبا 9 ماه از سال باران می بارد، این منطقه در تابستان خشک است.

17) چرا در مناطق معتدل و نیمه خشک کوهستانی امکان کشت دیم وجود دارد؟

پاسخ: کشاورزان به دلیل بارندگی کافی در طول سال می توانند کشاورزی دیم نیز داشته باشند.

18) پوشش گیاهی در ارتفاعات منطقه معتدل و نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

پاسخ: در ارتفاعات این منطقه جنگل ها و چمنزارهای سرسبز روییده است.

19) ناحیه گرم و خشک داخلی کجاست؟

پاسخ: این منطقه شامل نواحی مرکزی ایران است.

20) آب و هوای داخل چگونه گرم و خشک است؟

پاسخ: فقط چند ماه از سال باران کم می بارد و اختلاف دمای شب و روز زیاد است.

21) پوشش گیاهی منطقه گرم و خشک داخلی چیست؟

پاسخ: این منطقه از نظر پوشش گیاهی فقیر است و فقط گیاهان خشکسالی مانند خار و بوته های خاردار در آن می رویند.

22) کدام مناطق ایران مربوط به منطقه اقلیمی گرم و خشک داخلی است و چرا این منطقه خشک است؟

پاسخ: این منطقه که شامل نواحی مرکزی ایران است دارای تابستانهای گرم و خشک است. خشکسالی در این منطقه به این دلیل است که فقط چند ماه از سال باران می بارد. در برخی از نقاط این منطقه بیابان هایی وجود داشته که ممکن است سال ها باران نباریده باشد. مثل صحرای لوت.

23) وضعیت دما در منطقه گرم و خشک داخلی چگونه است؟

پاسخ: در مناطق خشک ایران اختلاف دمای روز و شب زیاد است و در تابستان بسیار گرم است.

24) منطقه گرم و گرم ساحل جنوبی کجاست؟

پاسخ: در کرانه های خلیج فارس و دریای عرب از دشت خوزستان تا بندر چابهار.

25) آب و هوای منطقه گرم و شرجی ساحل جنوبی چگونه است؟

پاسخ: تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدلی وجود دارد.

26) پهنه آب و هوای گرم و مرطوب سواحل جنوبی در کدام قسمت ایران قرار دارد؟ و ویژگی آن چیست؟

پاسخ: این منطقه از دشت های خوزستان تا بندر چابهار در کرانه های خلیج فارس و دریای عرب امتداد دارد. به طور کلی مناطق جنوبی ایران دارای تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل هستند.

27) چرا نواحی ساحلی جنوبی ایران جزو مناطق خشک ایران است؟

پاسخ: چون میزان بارندگی در این منطقه بسیار کم است.

28) چرا در نواحی ساحلی جنوب ایران حالت هرج و مرج حاکم است؟

جواب: به دلیل وجود دریا و تبخیر آبهای آن رطوبت زیاد و احساس تهوع ظاهر می شود.

29) چرا کشاورزی دیم در مناطق آب و هوایی گرم و خشک داخلی و در اقلیم گرم و خشک سواحل جنوبی امکان پذیر نیست؟

پاسخ: به دلیل بارندگی کم

30) چرا بارندگی در نواحی ساحلی شمالی بیشتر از نواحی ساحلی جنوبی است؟

پاسخ: به دلیل وجود رشته کوه البرز و ورود هوای سرد از شمال دریای مازندران.

31) مرطوب ترین منطقه آب و هوایی ایران کدام است؟

الف) منطقه نیمه خشک کوهستانی ب) منطقه خشک داخلی
ج) منطقه گرم و شارجی سواحل جنوبی د) منطقه خزر

جواب: د) منطقه خزر

32) کدام یک از عناصر زیر یکی از مهمترین عناصر آب و هوا است؟

الف) ارتفاع و بارش ب) دما و بارندگی ج) ارتفاع و دما د) فاصله از دریا و ارتفاع

جواب: ب) دما و بارندگی

33) آب و هوای منطقه نیمه خشک کوهستانی چگونه است؟

الف) تابستان های بسیار گرم و زمستان های بسیار سرد
b) زمستان های معتدل و تابستان های گرم75757599888c) زمستان های سرد و تابستان های معتدل
د) تابستان های بسیار گرم و زمستان های معتدل

جواب: ج) زمستان های سرد و تابستان های معتدل

34) در منطقه خزر از آب باران برای رشد بیشتر محصولات کشاورزی استفاده می شود.

نکته مهم: دانش آموزان عزیز فقط این سوالات را مطالعه نکنید و حتما متن درس را با دقت مطالعه کنید.

همچنین بخوانید: سوالات متنی درس 10 مطالعات اجتماعی هفتم

سوالات متن درس یازدهم کتاب مطالعات اجتماعی هفتم با پاسخ را در این مطلب مشاهده کرده اید. امیدوارم از آن استفاده کرده باشید و از دیگر صفحات Magerta دیدن کنید. برای یافتن بهتر پاسخ ها در انتهای کلمات جستجو شده در گوگل کلمه Magerta را قرار دهید. همچنین سوالات خود را در قسمت نظرات بنویسید. 😊

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا