چرا قباد از مزدک حمایت کرد تاریخ دهم

ارزشیابی تکوینی تاریخ پایه دهم دبیرستان هدایت و اندیشه مریوان (1) درس 5 و 6

صباح محمدی

سوالات متنی تاریخ دهم درس دهم با پاسخ

سوال درس تاریخ بشر دهم با پاسخنامه

سوالات درس 10 در دهم

درس دهم (اشکان و ساسانیان)

1- نظر مردم ایران نسبت به اسکندر و سربازان مقدونی چه بود؟
پاسخ: مردم ایران اسکندر و سربازان مقدونی و یونانی او را بیگانه می دانستند و از حکومت بیگانگان بر سرزمین خود ناراضی بودند.

2- واکنش مردم ایران برای نشان دادن نارضایتی خود از اسکندر و سربازانش چه بود؟
پاسخ: آنها به صورت نافرمانی و شورش در مناطق مختلف کشور در برابر اسکندر و سربازانش مقاومت کردند.

3- چرا نافرمانی ها و شورش ها علیه اسکندر به نتیجه نرسید
پاسخ: این نافرمانی ها و شورش ها به دلیل پراکندگی و عدم ارتباط و هماهنگی بین آنها به نتیجه مطلوب نرسید.

4- اسکندر در کدام شهر درگذشت و قلمرو وسیع او چه شد؟
پاسخ: در سال 323 ق.م در شهر بابل درگذشت. J.-C و قلمرو وسیع آن توسط جانشینانش تقسیم شد. بلافاصله پس از مرگ او، جنگ های داخلی بین ژنرال های او برای به دست گرفتن قدرت درگرفت.

5- سلسله سلوکیان چگونه و تحت چه رهبری تأسیس شد؟
پاسخ: چند سال پس از مرگ اسکندر، یکی از سرداران وی به نام سلوکوس بر بین النهرین، بخشهایی از آسیای صغیر، سوریه و فلات ایران حکومت کرد و سلسله سلوکیان را تأسیس کرد.

6- سلوکوس اول چه لقبی به خود داد و چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: نام او نیکاتور به معنای فاتح بود و ابتدا شهری به نام سلوکیه را پس از خود انتخاب کرد که در کرانه باختری دجله قرار داشت. ، به عنوان پایتخت آن. اما چند سال بعد پایتخت خود را به شهر انطاکیه در شمال سوریه منتقل کرد.

7- هدف سلوکیان از ایجاد شهرهای جدید در قلمرو خود در ایران چه بود؟
پاسخ: با ایجاد شهرهای جدید و کوچاندن یونانیان به این شهرها قصد داشتند فرهنگ یونانی را در ایران و در دیگر قلمروهای اسکندر در آسیا گسترش دهند. این شهرها بر اساس معماری یونانی ساخته شده اند و ساکنان آن وظیفه داشتند از شورش های احتمالی و تهاجم طایفه های کوچرو جلوگیری کنند. از سوی دیگر، این شهرها پایگاهی برای گسترش فعالیت های تجاری با سرزمین های دور و نزدیک بودند.

8- چه عاملی سلوکیان را به غفلت از متصرفات خود در شرق ایران سوق داد؟ نتیجه این غفلت چه بود؟
پاسخ: از ابتدای سلطنت با جانشینان اسکندر در مصر وارد رقابت و درگیری شدند. بنابراین تمرکز اصلی شاهان سلوکی بر نواحی غربی قلمرو خود بود و تسلط کامل بر متصرفات شرقی خود نداشتند. این مشکل باعث شد که افراد یا خانواده هایی در مناطق شمال شرقی فلات ایران به تدریج قدرت را به دست گرفته و به استقلال از دولت سلوکی بیاندیشند.

9- چرا گفته می شود که پایه های حکومت سلوکی در ایران سست و متزلزل بوده است؟
پاسخ: سلوکیان تنها اقوام مختلف را به زور تحت فرمان خود نگه داشتند و هرگز نتوانستند با اقوام ایرانی در قلمرو خود حس همزیستی و اتحاد ایجاد کنند فرهنگ یونانی نتوانست در ایران گسترش یابد و نفوذ عمیقی پیدا کند.

10- در مورد سلسله اشکان باید به این سؤالات پاسخ داد:
الف) موسس این سلسله چه بوده است؟
داده شد پاسخ: چون مؤسس آنها ارشک نام داشت و جانشینان او به احترام او لقب ارشک و بعدها اشک را به نام خود افزودند و لذا این سلسله را اشکانیان و اشکانیان نامیدند. در نزدیکی قوچان امروزی بر حاکم سلوکی قیام کرد و پارت و گرگان را از دست سلوکیان گرفت.

11- اشکانیان چگونه توانستند سلوکیان را کاملاً از ایران بیرون کنند اسب سواری و تیراندازی با کمان. به تدریج به سمت غرب پیشروی کردند و پس از نزدیک به صد سال جنگ و گریز، موفق شدند سلوکیان را به طور کامل از ایران بیرون کنند.

12- پایتخت های اشکانیان را نام ببرید؟
پاسخ: شهر نسا در ترکمنستان کنونی – شهر صد دروازه که یونانیان آن را هکاتم پولیس، نزدیک دامغان کنونی و شهر تیسوفون نزدیک امروزی می نامیدند. بغداد

13- چرا اولین فرمانروایان اشکانی باید از سلوکیان اطاعت می کردند؟
پاسخ: برای حفاظت از قلمرو خود

14- وضعیت سلسله اشکانیان را در زمان مهرداد اول توضیح دهید
پاسخ: مهرداد اول با تسلط بر مناطق وسیعی در سراسر ایران قدرت و قلمرو حکومت اشکانی را بسیار افزایش داد. در طول سلطنت او، سلسله اشکانیان از یک حکومت محلی در شرق فلات ایران به یک پادشاهی قدرتمند تبدیل شد.

بخونیدش:  چرا در ازدواج سن مرد باید بیشتر باشد

10- اعمال مهرداد دوم اشکانی
را توضیح دهید. با فتوحاتی که مهرداد دوم انجام داد، وسعت قلمرو اشکانیان به حداکثر خود رسید و پایه های قدرت و سلطنت آنها برقرار شد. در زمان مهرداد دوم سفرای چین به ایران آمدند و در نتیجه این سفارتخانه ها با تکمیل جاده ابریشم روابط تجاری دو کشور رشد کرد. در زمان این پادشاه بود که اشکانیان به سوی فرات پیشروی کردند و با امپراتوری روم همسایه شدند.

16- به یکی از مسائل مهم سیاست خارجی دولت اشکانی توجه کنید؟

17- علت جنگهای اشکانیان ایران و امپراتوری روم چه بوده است؟
پاسخ: در آن زمان امپراتوری قدرتمند روم به دنبال گسترش قلمرو خود به سمت شرق بود و گهگاه لشکری ​​بزرگ به ایران می فرستاد. اما اشکانیان نیز مصمم بودند با تمام توان از مرزهای غربی ایران دفاع کنند و اجازه ندهند که بیگانگان دوباره بر کشور تسلط پیدا کنند.

18- یکی از مهم ترین جنگ های پارت ها و روم در زمان پادشاهی اد دوم رخ داد.

19- در مورد جنگ حران باید به سوالات زیر پاسخ داد؟
الف) نبرد حران در زمان کدام پادشاه اشکانی رخ داد؟ آیا مکانی اتفاق افتاد و نتیجه چه شد؟
پاسخ: در محلی به نام هاران اتفاق افتاد و لشکر روم شکست خورد
د) فرماندهی ارتش ایران در این جن به عهده چه کسی بود؟
پاسخ: یک سردار نترس و شجاع ایرانی به نام سورنا

20- بعد از جنگ حران، ایران و روم عمدتاً بر سر کدام مناطق جنگیدند؟
پاسخ: بر سر ارمنستان و مرزهای سوریه جنگیدند.

21- نظام حکومتی اشکانیان چگونه بود؟
پاسخ: مجموعه ای از دولت های نیمه مستقل بود که به دولت مرکزی اشکانی مالیات و نیروهای نظامی پرداخت می کردند. به این نوع حکومت، سلطنت الطوائفی می گویند.

22- چرا برخی از امرای محلی از حکومت اشکانی نافرمانی کردند؟
پاسخ: دولت اشکانی به دلیل جنگ های پی در پی با امپراتوری روم در مرزهای غربی و درگیری های نظامی در مرزهای شرقی در اوایل قرن سوم میلادی تضعیف شد. از این رو، برخی از رهبران محلی سعی در نافرمانی کردند.

23- آخرین پادشاه اشکانی که بود و سلطنت او چگونه از هم پاشید پاسخ:
پاسخ: اردوان چهارم (پنجم) که در برابر مشکلات داخلی شکست خورد و نتوانست خانواده ساسانی را که در ایران بر ضد او قیام کردند راضی کند. سرانجام اردوان در جنگ با اردشیر بابکان ساسانی شکست خورد و کشته شد و سلسله اشکانیان فروپاشید.

24- جوانب متعدد میراث اشکانی را توضیح دهید
پاسخ: دولت اشکانی با شجاعت و روحیه جنگاوری ایران را از دست بیگانگان خارج کرد. اشکانیان با تسامح فرهنگی و مذهبی، اقوام و فرقه های مذهبی مختلف و حتی یونانیان ایرانی الاصل را که در سرتاسر قلمرو خود پراکنده بودند، در کنار هم نگه داشتند. سلسله اشکانیان با اجرای چنین سیاست هایی توانستند استقلال و عزت ایران را در دوران پس از اسکندر بازگردانند. اشکانیان با ترکیب عناصر مختلف فرهنگ ایرانی و ترویج ایران گرایی به تدریج ایران را احیا کردند.

25- ساسانیان نام خود را از چه کسی گرفته اند؟
پاسخ: از ساسان جد اردشیر بابکان که رئیس این سلسله بوده است.

26- شخصیت ساسان را توضیح دهید
پاسخ: ساسان بنیانگذار پناهگاه زرتشتیان آناهیتا در شهر استخر واقع در منطقه پارس بوده است. او با دختر یکی از پادشاهان محلی پارس ازدواج کرد و بر نفوذ و قدرت خانواده اش افزود.

27- چگونه اردشیر بابکان به قدرت رسید و سلسله ساسانی را تأسیس کرد؟
پاسخ: ابتدا بابک پدر اردشیر استقلال پارس را اعلام کرد. اردوان پنجم، آخرین پادشاه اشکانی که از استقلال ساسانی احساس خطر می کرد، به جنگ شتافت. اما در نهایت از اردشیر بابکان شکست خورد و خاندان ساسانی به جای اشکانیان به قدرت رسیدند.

28- اردشیر ساسانی در شهر تیسفون تاجگذاری کرد و آن را پایتخت خود برگزید.

29- ساسانیان برای جایگزینی حکومت اشکانی مصمم به چه نوع حکومتی بودند؟
پاسخ: آنها مصمم بودند به جای حاکمان قبیله اشکانی، حکومتی متمرکز و مقتدر ایجاد کنند که دستورات و قوانین آن در سراسر ایران اطاعت شود.

30- اردشیر ساسانی در تثبیت قدرت با چه مشکلاتی مواجه شد و چگونه آنها را حل کرد؟
پاسخ: اردشیر با مشکلات داخلی زیادی روبرو بود. بسیاری از رهبران محلی که نمی خواستند استقلال نسبی خود را از دست بدهند با دولت جدید مخالفت کردند. اردشیر مخالفان زیادی را با جنگ به جای آنها نشاند و با نامه نگاری و ارائه دلایل مختلف دیگران را نیز با خود همراه کرد.

بخونیدش:  چرا من بی تی اس رو دوست دارم

31- مشکلات دولت ساسانی را در خارج از مرزها توضیح دهید
پاسخ: یکی از این مشکلات امپراتوری روم شرقی بود که پی در پی به سرزمین ایران حمله کرد. از سوی دیگر، یورش های مکرر قبایل بیابانی به مرزهای ایران، ساسانیان را به دردسر انداخت.

32- حکومت ساسانیان بر اثر چه اقداماتی گسترش یافت و تثبیت شد؟
پاسخ: با اقدامات شاهانی مانند شاپور اول و شاپور دوم که به موفقیت های سیاسی و نظامی بزرگی در داخل و خارج از کشور دست یافتند گسترش یافت و تثبیت شد.

33- نهضت مزدک در زمان کدام پادشاه ساسانی اتفاق افتاد؟
پاسخ: در زمان قباد اول.

34- جنبش مزدک چه می خواست؟
پاسخ: مزدک طرفدار برابری مردم در برخورداری از مزیت های اقتصادی و اجتماعی بود. او معتقد بود که مردم باید در زندگی از امکانات برابر برخوردار باشند و می خواست زمین و دارایی طبقات بالا بین فقرا تقسیم شود. اگرچه مزدک پیروان خود را از جنگ با طبقات بالا منع کرد، اموال بسیاری از بزرگان غارت شد و کار به افراط کشیده شد.

35- چرا قباد ساسانی در آغاز با نهضت مزدک طرف شد؟
پاسخ: چون می خواست از این طریق قدرت اعیان و اعیان و روحانیون را کم کند و دست آنان را در امور کشور کوتاه کند.

36- رفتار اعیان و اشراف ساسانی با قباد چگونه بود؟
پاسخ: از پادشاهی اخراج و زندانی شد.

37- قباد پس از بازگشت به قدرت در برابر مزدکیان چه موضعی گرفت؟

38- آخر کار مزدک چه شد؟
پاسخ: مزدک در اواخر عهد قباد به رهبری خسرو پسر و جانشین وی به مناظره ساختگی دعوت شد و پس از آن به همراه عده ای از یارانش کشته شد.

39- خسرو انوشیروان ساسانی چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: از شاهان معروف ساسانی به شمار می رود. این پادشاه برای سامان دادن به اوضاع کشور اصلاحات اداری، نظامی و اقتصادی انجام داد، اما با این وجود نتوانست مشکلات و مشکلات داخلی حکومت ساسانی را برای همیشه حل کند.

40- بعد از انوشیروان که پادشاه شد و چه اتفاق مهمی در زمان او افتاد؟
پاسخ: اورمز چهارم بر تخت نشست. اختلاف و درگیری سیاسی در دربار ساسانیان بالا گرفت و یکی از سرداران معروف به نام بهرام چوبین با حمایت بزرگان علیه شاه شورش کرد و او را از قدرت خلع کرد و به جای او به پادشاهی رسید .

41- رقابت، اختلاف و دشمنی ساسانیان و رومیان چه منافعی داشت؟
پاسخ: دو کشور بر سر کنترل برخی از اراضی مرزی به ویژه منطقه ارمنستان اختلاف و درگیری داشتند. یکی از اهداف رومیان در لشکرکشی های پی در پی به ایران تسلط بر راه های تجاری بود که به هند و چین می رسید. آنها می خواستند با این کشورها روابط تجاری مستقیم داشته باشند، اما پادشاهان اشکانی و ساسانی با آگاهی از اهمیت و مزیت این راه های تجاری برای ایران، سعی کردند از موفقیت رومیان جلوگیری کنند.

42- جنگ های رومیان با ایران در زمان ساسانیان شاپور اول را بنویسید؟
پاسخ: در زمان شاپور اول دو جنگ در دوره ساسانیان رخ داد که در یکی گاردیانوس امپراتور روم کشته شد و در دیگری والریانوس امپراتور روم اسیر شد.

43- مشکل درمان بیابان نشینان در عصر ساسانیان را بررسی کنید؟
پاسخ: یورش های مکرر قبایل بیابان به شهرها و آبادی های ایران در مناطق مرزی بود. قبایل کوچ نشین آسیای میانه بارها به مرزهای شمال شرقی ایران در منطقه خراسان تاختند و دست به تخریب و غارت زدند. شاهان ساسانی برای مقابله با هجوم ویرانگر این قبایل لشکرکشی به راه انداختند و هزینه های زیادی را متحمل شدند.

44- نحوه رفتار دولت ساسانی با قبایل بیابانی عرب را توضیح دهید؟
پاسخ: این طوایف به شهرها و آبادی های ایران در حاشیه جنوبی خلیج فارس و دریای عرب دست درازی کردند. به همین دلیل شاپور دوم ساسانی در یک عملیات نظامی به سختی به سخنان اعراب متجاوز گوش فرا داد.

45- دولت ساسانی برای جلوگیری از غارت اعراب چه اقداماتی انجام داد؟
پاسخ: بعدها برای جلوگیری از غارت اعراب، دولت ساسانی در جنوب غربی ایران به مرکزیت حیره حکومت دست نشانده ای به رهبری عرب لخمی (لخمیان) ایجاد کرد.

46- اختلافات شاه و بزرگان کشور در زمان ساسانیان چه نتایجی داشت؟
پاسخ: این اختلافات گاه چنان شدید می شد که به فقر و حتی قتل شاه منجر می شد. استیضاح قباد، ترور اورمزجهرم، ترور خسرو پرویز، هرج و مرج سیاسی دربار و در نهایت تضعیف دولت و کشور نتیجه این اختلافات بود.

بخونیدش:  چرا یثرب به مدینه تغییر نام یافت مطالعات هشتم

47- برخی از عوامل سقوط ساسانیان را نام ببرید؟
پاسخ: 1- ضعف قدرت سیاسی شاهان ساسانی به دلیل اختلافات و درگیری های مستمر با بزرگان و بزرگان به وجود تبعیض و نابرابری اجتماعی و اقتصادی و عدم مقاومت جدی آنها در برابر اعراب و شکستن سدها و آبگرفتگی زمین های حاصلخیز آشور در بین النهرین)
5- پیام جذاب اسلام که جهان را به عبادت دعوت می کند. خدای واحد و برابری و برادری
6- انگیزه و روحیه قوی اعراب مسلمان

48- چه عواملی در پیدایش جنبش های استقلال طلبانه در نواحی شرقی قلمرو سلوکی نقش داشت
پاسخ: از ابتدای تشکیل حکومت خود با جانشینان اسکندر در مصر وارد رقابت و درگیری شدند. بنابراین تمرکز اصلی شاهان سلوکی بر نواحی غربی قلمرو خود بود و تسلط کامل بر متصرفات شرقی خود نداشتند. این مشکل باعث شد که افراد یا خانواده هایی در مناطق شمال شرقی فلات ایران به تدریج قدرت را به دست گرفته و به استقلال از دولت سلوکی بیاندیشند.

49- موقعیت حکومت اشکانی را در دوران سلطنت مهرداد اول و مهرداد دوم بیان کنید؟
پاسخ: مهرداد اول با تسلط بر مناطق وسیعی در سراسر ایران، قدرت و قلمرو حکومت اشکانیان را بسیار افزایش داد. در طول سلطنت او، سلسله اشکانیان از یک حکومت محلی در شرق فلات ایران به یک پادشاهی قدرتمند تبدیل شد. مهرداد دوم نیز در زمره پادشاهان باوقار و مدبر اشکانی بود.
با فتوحاتی که مهرداد دوم انجام داد وسعت قلمرو اشکانیان به حداکثر خود رسید و پایه های قدرت و سلطنت آنها برقرار شد. در زمان مهرداد دوم سفرای چین به ایران آمدند و در نتیجه این سفارتخانه ها با تکمیل جاده ابریشم روابط تجاری دو کشور رشد کرد. در زمان این پادشاه بود که اشکانیان تا فرات پیشروی کردند و با امپراتوری روم همسایه شدند.

50- علل جنگ های پی در پی امپراتوری روم و ایران در زمان اشکانیان و ساسانیان را بررسی کنید. یکی از اهداف رومیان در لشکرکشی های پی در پی به ایران تسلط بر راه های تجاری بود که به هند و چین می رسید. آنها می خواستند با این کشورها روابط تجاری مستقیم داشته باشند، اما پادشاهان اشکانی و ساسانی با آگاهی از اهمیت و مزیت این راه های تجاری برای ایران، سعی کردند از موفقیت رومیان جلوگیری کنند.

51- حکومت ساسانی در اواخر عصر خود با چه مسائل و مشکلات داخلی مواجه بود؟ این اختلافات گاهی چنان شدید می شد که به آدم ربایی و حتی قتل شاه منجر می شد. استیضاح قباد، ترور اورمزجهرم، ترور خسرو پرویز، هرج و مرج سیاسی دربار و در نهایت تضعیف دولت و کشور نتیجه این اختلافات بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا