چرا قباد به حمایت از مزدک برخاست تاریخ دهم

آزمون تاریخ (1) سال دهم ادبیات و علوم انسانی دبیرستان شهید مدرس + کلید

علی فتحی

1- چرا مقاومت در برابر اسکندر و ارتشش به نتیجه مورد انتظار نرسید؟

2- پس از مرگ اسکندر چه بر سر خاک اسکندر آمد؟

3- سلسله سلوکیان چگونه تأسیس شد؟

4- سلوکوس را ……………… یعنی فاتح می گویند.

5- سیر تغییر پایتخت را در دوره سلوکیان بنویسید.

6- هدف سلوکوس و جانشینان اولوس از ساختن شهرهای زیادی چه بود؟

7- سلسله اشکانیان چگونه تأسیس شد؟

8- مؤسس این سلسله اشکانی، ………………، از ایل …………….. یا اوپارانی. در شرق ایران بود.

9- پایتخت های اشکانی را نام ببرید؟

10- سلسله اشکانی در زمان ………… از حکومت محلی به پادشاهی قدرتمند تبدیل شد.

11- در زمان اشکانیان وسعت قلمرو به حداکثر خود رسید.

12- روابط تجاری ایران و چین در دوران سلطنت چه کسانی توسعه یافتند؟

13- یکی از جنگ های مهم پارت ها و روم، نبرد …………………..

14- جنگ حران در زمان کدام پادشاه اشکانی اتفاق افتاد؟

15- سرداران ایران و روم در جنگ حران را نام ببرید.

16- پس از جنگ حران، اشکانیان و رومیان چندین بار برای تسلط بر ………………. و مرزهای شام جنگیدند.

17- چرا حکومت اشکانی را پادشاهان قبیله می نامیدند؟

18- حکومت اشکانی چگونه از بین رفت؟

19- اشکان اقوام و فرقه های مختلف را چگونه در کنار هم نگه داشتند؟

20- ساسانیان نام خود را از ……………….، نیای ………………… گرفته اند. …، سر این سلسله را گرفتند.

21- ساسان زادگاه زیارتگاه زرتشتیان ………………… در شهر اشترک بوده است.

22- اردشیر در ………………………. تاج گذاری کرد.

23- مشکلات داخلی و خارجی ساسانیان را بیان کنید.

24- نهضت اجتماعی و اقتصادی به رهبری مزدک در زمان کدام پادشاه رخ داد؟

25- عقاید مزدک را بیان کنید.

26- چرا قباد در ابتدا از مزدک حمایت کرد؟

27- مردم مزدک چگونه به پایان رسیدند؟

28- دو سطر درباره مزدک بنویسید.

29- در زمان ………………………….. اختلاف و درگیری سیاسی تا دربار ساسانی بالا گرفت.

30- کدام پادشاه ساسانی با کمک امپراتور بیزانس بر تخت نشست؟

31- هدف اصلی رومیان از لشکرکشی های پی در پی به ایران چه بود؟

32- روابط ایران و روم را در دوره ساسانیان به اختصار بنویسید.

33- دولت ساسانی در شمال شرق و غرب کشور با چه مشکلاتی مواجه بود؟

34- دولت ساسانی برای جلوگیری از غارت اعراب چه کرد؟

35- اوضاع ایران در اواخر سلطنت ساسانیان را توضیح دهید.

36- مسلمانان در کدام جنگ ها لشکر ساسانی را شکست دادند؟

37- عوامل مؤثر در سقوط ساسانیان را بنویسید.

بخونیدش:  چرا در زمان هخامنشیان تجارت رونق گرفت مطالعات هفتم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا