چرا ما باید مثل آینه رفتار کنیم سه جمله بنویسید

معنی مثل آینه در فارسی نهم (درس 3)

معنی درس سوم فارسی نهم

نام درس: مثل آینه موضوع: معنی کلمات – معنی شعر پایه نهم

معنی درس سوم فارسی نهم

انتخاب سریع صفحه:

🧧 معنی فارسی نهم / درس 3 :: مثل آینه | کار و شایستگی + داستان باغبان خوب

شاعرپروین اعتصامیقالب شعرقطعهاثردیوان قصاید

معنی شعر صفحه 25 فارسی نهم

آینه، چون نقش تو مانند حقیقت خود ویرانگر است، آینه خطا را می شکند. درست و نادرست: تناقض آیه ای است از ضرب المثل (ضرب المثل ها و حکم ها)./ خود شکستن: کنایه از خود اصلاحی.

معنی کار فارسی و شایستگی شعر نهم

1- جوانی کار و شایستگی است نه خودخواهی و خیال. الان وقت غرور و خیال پردازی نیست. : جوانی و شایستگی : مشتق و خودخواهی / تخیل: خیال، توهم

2- چی فروختی از کی میخوای بخری؟ کالای جوانی به مقصد بازار نیست.
یعنی: اگر زمان جوانی خود را تلف کنید، نمی توانید آن را پس بگیرید، زیرا جوانی را جایی نمی فروشند. خرید و فروش، مال و بازار: برای مشاهده مثال / بازار: استعاره از جهان
نکته دستور زبان: فروش: گذشته ساده (ساخت قدیمی) / که: (که) ضمیر پرسشی / خواهد خرید: فعل آینده (آینده)

3- غنیمت شمر، غیر از حقیقت که فرصت بار است، بار دیگری نیست.
معنی: از جوانی خود لذت ببرید و به دنبال حقیقت باشید که فرصت زندگی برای همه یک بار بیشتر نیست.
معنی کلمات:
بار: یکبار / فرصت: زمان مناسب برای انجام کاری و «باری» محمول است.

4- از راه راست راه کج هست نیازی به دیوار نیست صراط مستقیم. (از صراط مستقیم منحرف نشوید و به کارهای ناشایست نپردازید.) در و راه کج به دیوار تشبیه شد. / بیت دوم تمثیل است.
نکته دستوری: فعل عطف / ​​هاست دلالت بر وجود دارد، فعل غیر منسوب

5- آزادگان، بردباری و تلاش را بیاموز، آموختن عار نیست.
یعنی: صبر و تلاش را از جوانان بیاموز و بدان که آموختن از دیگران شرم ندارد. شرم

6- با چشم بصیرت خود، در آینه به خود نگاه کن، زنگ نمی زند. کلمات:
بصیرت: بینش / زنگار: زنگار، تاریکی
نکته دستوری: درنگار: فعل پیشوند / تا (کی) (کی): پیوند وابسته / «را»: حرف اضافه «در آینه تو بودن» (وجود ندارد): فعل غیر نسبتی

7- هر دانه و هر خوشه کوبیده می شود. در ابتدا همه دسته ها کوبیده نمی شوند. در ابتدا هیچ دانه و خوشه ای خرمنکوب نمی شد. تکرار «خ»: ترتیب آوایی / تکرار واژه های خوشه و خروار: تکرار
نکته دستوری: «همی» در اینجا به معنای «قطعاً» و «واقعاً» است و قید تأکید است. / خروار در مصراع اول و دوم محمول است.
مفهوم کلی: انسان برای رسیدن به اهداف و موفقیت باید قدم به قدم بردارد.

8- همه کار روزها درس است و توبیخ شاگردی که بیدار نیست عبرت است ایام / دریغا: افسوس
نقاشی ادبی:
درس و شاگرد: اطاعت از مثال / کنایه از حدیث. على علیه السلام : ما اكثر مثالها و كمترین مثالها : چه بسیارند عبرت و اندك عبرت گیرندگان .

معنی کلماتی مثل آینه

ایام: جمع یوم، روزهاره: راهدیدگان: چشماندریغا: دریغ، افسوسدرنگر: نگاه کنزنگار: زنگ زدن، آلودگی، گرد و غبارشمر: به شمار آورعار: عیب و نقصعیب: نقصبصیرت: آگاهیپندار: گمان خود پسندی: خود خواهیدرنگر: نگاه کندیدگان: چشمانره: راه غنیمت: با ارزش بودن، سود بردن از چیزیفراتر: بالاتر گام: قدممتاع: کلال نقش: تصویر، شکلنیک بخش: خوشبختی گه: گاهباطل: کار حرص: زیاده خواهیخسرو: پادشاهفرتوتی: پیری، ناتوانی

پاسخ درس 3 فارسی نهم

نمودارهای کار و مهارت به زبان فارسی 9e

داستان معنای باغبان مهربان

* یک روز خسرو برای دیدن صحرا بیرون رفت. باغبان را دید که پیرمردی بود. با این حال مشغول کاشت نهال درخت بود. باغبان پیری را دید که مشغول کاشت نهال است
معنی لغات:
خسروی: پادشاهی / تماشا: قدم زدن برای سرگرمی / بیرون: قید / باغبانی: مشتق و «ی» آن نگرا است / پیر و پیر: دو ترکیب وصفی (قدیم: کهن صفت مرکب مشتق است) / سرگرمی: مرکب / کاشت: مشتق.

خسرو گفت ای پیر در روزگار پیری و بی حوصلگی کار جوانی کردی
یعنی: پادشاه گفت ای پیر در روزگار پیری و پیری تو کار را بکن. از جوانی »
معنی کلمات:
فرتوتی: پیری، پیری / ایام: روز ج: روزها / کار روزهای جوانی: کار مربوط به دوران جوانی.

وقت آن است که آن آرزو و آرزو را رها کنیم و درختی از نیکی ها را در بهشت ​​بکاریم. : دنیای مادی را ترک کن و افعال معنوی را حفظ کن
معنی کلمات:
میل: علاقه / آرزو: میل و اشتیاق / افعال: ج عمل، آثار / بنشانی: اثر 75757599888 ترکیبات ادبی: 75757599988 به دنبال یک درخت 75757599988 اعمال نیک: مقایسه اضافه شده

این حرص و طمع کجاست؟ میوه درختی را که امروز به آن اشاره کردید کجا می توانید بخورید؟
یعنی: در این سن نباید به فکر حرص و طمع و خواسته های مادی بود. تا درخت رشد نکند و میوه ندهد زنده نخواهی ماند
نکته گرامری: جمله سوال منفی است.

بخونیدش:  چرا وب نمای سیستم اندروید به روز رسانی نمی شود

باغبان پیر و پاک دل گفت: «دیگران کاشتند، ما خوردیم. حالا بکاریم تا دیگران بخورند.” کلمات:
کینه دل پاک / کاشته: کاشته
نکته دستور زبان: باغبان: مشتق / دل پاک: صفت مرکب

تاریخ ادبیات: مرزبان نامه: کتابی است به سبک «کلیله و دمنه» که مرزبان بن رستم شروین پریم از اسپهبادهای مازندران آن را به زبان مازندرانی باستان (طبری) و سعدالدین وریا وینی نوشته است. آن را به فارسی دری ترجمه کرد. این کتاب شامل داستان ها و تمثیل هایی از زبان حیوانات است.

نوع نثر: فنی و ساختگی

گزیده ای از کتاب: مرزبان نامه، سعدالدین وراوینی

برای مشاهده سایر کتاب ها می توانید از سایت درس همزمان استفاده کنید. همچنین پیشنهاد می شود به 4 پاسخ فارسی نهم و همچنین 4 فارسی معنی نهم مراجعه کنید.

برای مشاهده سوالات و توضیحات کتاب های خود؛ به سادگی نام درس یا شماره صفحه آن را با عبارت Lesson Syngam در گوگل جستجو کنید.

اصول ارتباط با دیگران چیست؟ چرا برخی افراد وقتی در جمع هستند به راحتی می توانند روی دیگران تأثیر بگذارند و آنها را به سمت خود جذب کنند؟ آیا همه ما توانایی این را داریم که جذاب و دلسوزانه رفتار کنیم؟ روانشناسان معتقدند رفتار یا تعامل ما با دیگران نتیجه مهارت ها و ویژگی های فردی ماست. این مهارت ها را می توان بهبود بخشید و در صورت تمرین می تواند ارتباط ما با دیگران را متحول کند. هر فردی باید با یک سری اصول آشنا باشد تا بتواند با دیگران رفتار درستی داشته باشد و به رشد و تکامل آنها کمک کند. در واقع، یادگیری اصول ارتباط با دیگران به احساس رضایت بیشتر در روابط بین فردی کمک می کند. علاوه بر این مشکل، خلق و خوی و ویژگی های شخصیتی افراد نیز متفاوت است که برای ارتباط موفق باید به آن ها توجه کرد.

رفتار با دیگران تحت تأثیر چه عواملی است؟

رفتار ما با دیگران تحت تأثیر عوامل مختلفی است. برای اینکه بتوانیم ارتباط مثبت را تجربه کنیم و رفتارهای مؤثرتری داشته باشیم، باید از عوامل مؤثر بر این رفتارها آگاهی داشته باشیم، از تأثیرات آن غافل نشویم و همواره در جهت بهبود آنها بکوشیم. مهم ترین عوامل تاثیرگذار در نحوه رفتار با دیگران را ذکر کرده ایم.

خلق و خوی و ویژگی های شخصیتی

در مفهوم روانشناسی، مزاج به مجموعه ویژگی های فردی اطلاق می شود که بیش از هر چیز تحت تأثیر عوامل بیولوژیکی است. برخی از افراد دارای مزاج آسان و برخی دیگر دارای مزاج سخت هستند. افراد با خلق و خوی سخت معمولاً بیش از سایر کودکان مضطرب هستند و هنگام برقراری ارتباط به راحتی با هیچ چیز کنار نمی آیند. در حالی که افراد آسان از ابتدا بازتر هستند و در روابط خود غفلت بیشتری می کنند. خلق و خوی در دوران کودکی با رفتار والدین تنظیم می شود و می تواند بهتر یا بدتر باشد.

در نهایت، همه افراد یک سری ویژگی های پایدار را در خود تشکیل می دهند که به آن ویژگی های شخصیتی می گویند. این ویژگی ها از سنین پایین به وضوح قابل مشاهده است و روز به روز قوی تر می شود. امروزه روانشناسان شخصیت ویژگی های مختلفی را تحت عنوان ویژگی های شخصیتی مطرح کرده اند که قدیمی ترین آنها درون گرایی و برون گرایی است.

افراد درونگرا عموماً در برخورد با دیگران ساکت تر و آرام تر به نظر می رسند و کمتر مشتاق حضور در گروه های شلوغ هستند. اما افراد برونگرا اجتماعی ترند و خواستار فعالیت ها و روابط اجتماعی بیشتری هستند. این باعث می شود که آنها مشتاق تر برای برقراری ارتباط با دیگران و احتمالاً دوستانه تر شوند. با این تفاسیر، خلق و خو و ویژگی های شخصیتی از مهم ترین عوامل مؤثر بر رفتار با دیگران است.

برای آشنایی بیشتر با روابط اجتماعی کلیک کنید.

مهارتهای زندگی

بسیاری از مردم بر این باورند که رفتار آنها با دیگران تنها تحت تأثیر ویژگی های شخصیتی آنهاست و هرگز قابل تغییر نیست. بنابراین، وقتی در روابط خود شکست می خورند یا دیگران از رفتار آنها آزرده می شوند، جملاتی مانند «من همانی هستم که هستم» می گویند. یا «تغییر نمی کنم» خودشان را توجیه می کنند. در حالی که رفتار ما با دیگران در بسیاری از جنبه های مهم زندگی تحت تأثیر مهارت های فردی ما است. این مهارت ها ذاتی نیستند و نیاز به یادگیری و تمرین دارند. بر این اساس، همه انسان ها توانایی یادگیری آنها را دارند.

بخونیدش:  چرا پلوتو از رده سیارات منظومه شمسی خارج شد

برای مثال، مهارت‌های ابراز وجود به شما کمک می‌کند تا خواسته‌های دیگران را به درستی رد کنید و با وجود خجالتی‌تان از حقوق خود دفاع کنید. علاوه بر این، مهارت های ارتباطی و حل تعارض به شما کمک می کند تا از تمام توانایی های خود برای برقراری ارتباط سالم استفاده کنید و به حداکثر بهره وری در روابط بین فردی خود برسید. بنابراین، باید این موارد را یاد بگیرید و برای بهبود رفتار خود وقت بگذارید.

تجربیات محیطی

رفتار ما نسبت به دیگران تا حد زیادی تحت تأثیر تجربیات گذشته ما است. اما باید بتوانیم تجربیات تلخ را شناسایی کنیم و از کنترل آنها خارج شویم. به عنوان مثال، مواجهه با بدرفتاری والدین در کودکی یا دیدن خیانت شریک زندگی در بزرگسالی، از جمله تجربیات بسیار آسیب زا است که می تواند دیدگاه ما را نسبت به همه افراد منفی کند و باعث شود تا برای همیشه دچار نوعی بی اعتمادی و شک به ما بشویم. رابطه ما با دیگران و ابراز تردید در مقابل، افرادی که همیشه با افراد ایمن در ارتباط بوده اند و تجربیات خوشایندی داشته اند، نسبت به دیگران گشودگی بیشتری نشان می دهند و علاقه بیشتری به پرورش روابط دارند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارتباط با دیگران کلیک کنید.

فواید رفتار خوب با دیگران

احترام گذاشتن و رفتار خوب با دیگران برای ما، افرادی که ملاقات می کنیم و کل دنیایی که در آن زندگی می کنیم سودمند است. بهتر است به دیگران احترام بگذارید زیرا به افراد کمک می کند تا با زندگی کنار بیایند. هرکسی در زندگی خود مشکلات و چیزهایی دارد که مدام در حال تغییر است. با احترام گذاشتن به دیگران، زندگی آنها کمی آسان تر می شود.

روابط مثبت ایجاد می کند: رفتار با مردم به گونه ای که می خواهید با شما رفتار شود به این معنی است که آنها اغلب اوقات، اگر نه همیشه، متقابل خواهند بود. این باعث ایجاد اعتماد و امنیت و در نتیجه روابط قوی و مثبت می شود.

به ما احساس خوبی نسبت به خودمان می دهد: وقتی با مردم خوب رفتار می کنیم، از دانستن اینکه کار درست را انجام داده ایم، احساس رضایت می کنیم. این بر روحیه کلی ما و آرامش ما در زندگی تأثیر می گذارد.

این به فرزندان ما می آموزد: وقتی احترام می گذارید، توسط کودکان جذب می شود و آنها نیز به نوبه خود یاد می گیرند که با دیگران خوب رفتار کنند و آینده بهتری بسازند.

دنیا را تغییر می‌دهد: رفتار محترمانه با دیگران اثری موج‌دار دارد. انرژی خوبی از خود ساطع می کند و به نوبه خود پخش می شود. آنها همچنین با دیگران همانطور رفتار خواهند کرد که با آنها رفتار شده است و این به معنای تغییر جهان است.

اصول ارتباط با دیگران

برای رفتار موثر با دیگران، باید روی جنبه های متغیر شخصیت و محیط خود کار کنید. درست است که نمی توانیم تجربیات تلخ گذشته خود را پاک کنیم، اما می توانیم مهارت هایی را بیاموزیم که از تجربه های تلخ آینده جلوگیری کرده و ما را به سمت ارتباط موثرتر سوق دهد. برای داشتن رفتار خوب با دیگران به 5 اصل مهم اشاره کرده ایم. در این راه مطالعه مقاله مهارت های ارتباطی نیز می تواند به شما کمک کند.

1- حقوق خود و دیگران را بشناسید

یکی از اولین مسائلی که در هر رابطه ای باید به آن توجه کنیم، شناخت حقوق اولیه خود و دیگری است. این به ما کمک می کند تا در روابط خود با دیگران قاطع تر باشیم و مدام احساس ظلم و بدرفتاری نکنیم. به عنوان مثال توجه به مسائلی مانند اینکه هرکس حق دارد نارضایتی خود را به شیوه صحیح بیان کند یا اینکه هرکسی حق دارد با آنچه او را آزار می دهد به صورت مسالمت آمیز مخالفت کند. این به شما یادآوری می کند که به حریم خصوصی دیگران احترام بگذارید و در عین حال به درستی از حقوق خود دفاع کنید.

۲- جسور بودن را بیاموزید

بسیاری از مردم راه های مناسبی برای مطالبه حقوق خود نمی دانند. این مشکل باعث می شود که یا مدام با دیگران جر و بحث و درگیری داشته باشند و یا همیشه به دنبال خواسته های قلبی خود باشند تا از هر نوع دعوایی دوری کنند. در این بین گزینه سومی هم پیش روی شماست که پررنگ بودن است. شجاعت به این معناست که بتوانید خواسته های خود را آشکارا و محترمانه و بدون پرخاشگری، یعنی بدون هیچ گونه خشونت کلامی یا فیزیکی، مانند بلند کردن صدای خود یا استفاده از کنایه، بیان کنید.

بخونیدش:  چرا از مس سیم مسی درست می کنند علوم ششم

3- توجه به زبان بدن یکی از اصول ارتباط با دیگران است

اکثر مردم فقط برای اصلاح رفتار خود با دیگران به محتوای کلمات خود توجه می کنند. این در حالی است که در ارتباطات انسانی، زبان بدن بیشتر از آنچه شما می گویید، روی شخص مقابل تأثیر می گذارد. در نتیجه سعی کنید خود را در این زمینه بیشتر ارزیابی کنید و مهارت های خود را در این زمینه تقویت کنید.

به عنوان مثال، تصور کنید که برای ارائه یک ایده تجاری به یک فرد مهم نزدیک می شوید. اگر خمیده اید، صدای خود را بسیار پایین نگه می دارید، و نمی توانید تماس چشمی مناسبی برقرار کنید، ناخواسته این تصور را ایجاد می کنید که کاملاً از ایده خود مطمئن نیستید و ممکن است نتوانید آن را اجرا کنید. از سوی دیگر، اگر محکم بمانید، صدایی رسا داشته باشید و با نگاه و حالات صورت خود قاطعیت نشان دهید، تأثیر بسیار بیشتری روی طرف مقابل خواهید داشت. بنابراین، عمیق‌تر کردن دانش خود در این زمینه و تمرین مهارت‌های لازم بسیار مهم است.

4- نحوه گوش دادن موثر را بدانید

اکثر مردم فکر می کنند که فقط به این دلیل که حرف های دیگران را می شنوند، به این معنی است که به آنها گوش داده اند. اما در حین گوش دادن به حرف های مردم به رفتار خودمان هم توجه کنیم. بسیاری از ما در حالی که به صحبت های افرادی مانند همسر یا فرزندانمان گوش می دهیم، کارهای دیگری انجام می دهیم.

به عنوان مثال، ما با تلفن همراه خود کار می کنیم، تلویزیون تماشا می کنیم یا قبل از اینکه طرف مقابل شروع به صحبت کند به کاری که انجام می دادیم ادامه می دهیم. این رفتارها به طور غیرمستقیم این پیام را به شما منتقل می کند که شما زیاد به حرف های طرف مقابل اهمیت نمی دهید، که ارتباط شما را مختل می کند. شما باید بتوانید آداب معاشرت را در زندگی یاد بگیرید و سعی کنید شنونده خوبی باشید تا مکالمه خوبی داشته باشید.

برای آشنایی بیشتر با آداب معاشرت در زندگی کلیک کنید.

5- مهارت های حل تعارض را از اصول رابطه با دیگران بیاموزید

حل و فصل اختلافات و تعارضات برای اکثر افراد کار سختی است زیرا اختلاف نظر به ویژه با افراد مهم زندگیمان مانند همسرمان باعث ایجاد اضطراب و تنش در ما می شود و در این شرایط توانایی های شناختی ذهن برای حل موثر مشکلات کاهش می یابد. اما جالب است بدانید امروزه روش های مختلفی توسط روانشناسان و کارشناسان سلامت روان در زمینه حل تعارض ارائه می شود که به افراد کمک می کند در شرایط سخت رفتار بهتری داشته باشند و با آرامش بیشتری مسائل را حل و فصل کنند.

به عنوان مثال، باید یاد بگیرید که علائم خشم را بشناسید و به محض اینکه علائم عصبانیت را در خود یا دیگران تشخیص دادید، گفتگوهای خود را به زمان دیگری موکول کنید. پرهیز از رفتارهایی مانند سرزنش، سرزنش و تحقیر، و در عوض تکیه بر راه حل ها به جای عواقب مشکل، از جمله مواردی است که به شما کمک می کند حتی زمانی که با دیگران اختلاف نظر دارید، خوب رفتار کنید و خوب رفتار کنید. با وضعیت

البته در برخی شرایط به دلیل رفتارهای نامناسب قبلی، یک سری الگوهای بد در زندگی شکل می گیرد که بهبود آنها با تکنیک های خودیاری دشوار است. در این شرایط لازم است از روانشناس کمک بگیرید و موانع اصلاح رفتار خود را با دقت بیشتری شناسایی کنید.

سوالات متداول

– چگونه در رفتار با دیگران به آن ها رو ندهیم؟

اجازه ندادن دیگران به حریم خصوصی شما و نقض حقوق شما، شجاعت و عزم راسخ می خواهد. در این زمینه لازم است به جای صحبت با طعنه یا پرخاشگرانه، خواسته های خود را با احترام مطرح کنید و هر زمان که احساس کردید طرف مقابل حریم خصوصی شما را نقض کرده است، او را محترمانه از این موضوع آگاه کنید. اگر احساس می کنید که در این کار خیلی خوب نیستید یا در اجرای آن مشکل دارید، کمک گرفتن از یک روانشناس می تواند بسیار موثر باشد. برای اطلاع از مراحل دریافت مشاوره تلفنی کلیک کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا